Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

At nu Holger Danske, som selv i Borge-Stuen var nær ved at glemmes, dog igien, udentvivl, er alle Damerne bekiendt, det takker jeg med Glæde Dane-Skjalden, 👤Ingemann, for, og jeg giør det med dobbelt Glæde, fordi jeg veed, at selv Børn og Bønder finder Smag i 👤IngemannsHolger Danske”, lytter gierne, hvor der synges, og nynner selv efter, baade: