Grundtvig, N. F. S. Danske Folkefester en Røst fra Danske Samfund

“Slaverne raadte paa Østersø” blev trykt første gang i Sange til 28de Mai i Danske Samfund, som udkom omkring 28. maj 1842. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her .


rådgivende provinsialstænders (ofte kaldet stænderforsamlingers). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

forfædres.

forfædrenes.

højere læreanstalt.

agtværdig, pålidelig mand; hædersmand, her med konnotationer i retning af dansk mand.

protester.

mine herrer.

forfædrenes.

dvs. længere.

noget strålende, men hastigt forsvindende; lygtemænd.

om udfoldelsen af det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

forfædrene.

allerstærkest.

bedrevidenhed.

genoplive.

forfædres.

forfædrenes.

live op; genopstå.

folkeslagene.

ikke.

ny, gylden tid, i hvilket en lykkelig begivenhed sker eller fejres.

mine herrer.

agtværdige, pålidelige mænd; hædersmænd, her med konnotationer i retning af danske mænd.

lund, hvori der gror blomster af arten kærminder, men også i overført betydning som den kollektive erindrings kære, historiske minder.

dvs. syntes.

dækket (med aske).

sagnagtige.

folkeslagene.

stå uafgjort, åbent hen.

agtværdige, pålidelige mænd; her snarest: danske mænd.

rundt omkring i landet.

personalhistoriske digter.

forfædrenes.

angrebet fra vendernes side. Venderne var et slavisk folk på Østersøens sydkyst.

en samlebetegnelse for kongerne 👤Valdemar den Store og hans to sønner, 👤Knud 6. og 👤Valdemar Sejr.

dvs. syntes.

fortabte.

mine herrer.

agtværdige, pålidelige mænds; her snarest: danske mænds.

forfædrene.

nutiden.

åbenlyst, tydeligvis.

en herredag er en sammenkomst af rigets stormænd, især til rådslagning og afholdelse af retterting sammen med kongen; bruges specielt om danske forhold før 1660. Her (også) en vits fra Grundtvigs side, der skal tage højde for, at Danmark tidligere har haft en regerende dronning, 👤Margrete 1.

folkeslagene.

ikke (efter forudgående nægtelse).

sjælden.

ekstraordinært hård vinter.

modige som løver, ualmindeligt stort mod.

dvs. følte.

dvs. udsuget.

dvs. nænnede.

kransede med forglemmigej; kærminder kan dog også betyde kære minder.

mine herrer.

af ringe herkomst, lav byrd.

tydeligvis.

folkeslagene.

nutiden.

skibe med tre dæk; specielt om linjeskibe med tre lukkede batteridæk (kanondæk).

vækkede.

farvande.

rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

gilde, der var en del af bøndernes majfest.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831, i funktion fra 1835.

gråhåret (af alderdom).

rundt omkring i landet.

ligbål.

helt sikkert.

mine herrer.

dvs. hørte.

forenet med (i døden).

forfædre.

trængsler, genvordigheder.

uvurderligt; fremragende.

dvs. scepter.

agtværdige, pålidelige mænd; her snarest: danske mænd.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

prangende.

mine herrer.

tydeligvis.

omvendte, vendt på hovedet.

rimelighed.

åbenlyst, tydeligvis.

nødvendigvis.

samfundsmæssige.

mine herrer.

udelukkende.

slægtled, generationer.

dvs. hellere.

mine herrer.

rimelighed.

optrædende som en hovmester; tilrettevisende, irettesættende.

energisk.

åbenmundet, dristig i tale.

de rådgivende provinsialstænders (ofte kaldet stænderforsamlingerne). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

øvrighed eller regering, der består af et bestemt antal mennesker som repræsentanter for størstedelen af befolkningen.

sandsynligvis.

de rådgivende provinsialstænders (ofte kaldet stænderforsamlingerne). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

bringe ungdommen til at tale.

allerede.

de rådgivende provinsialstænders (ofte kaldet stænderforsamlingerne). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

mine herrer.

kan sige (optativ).

til mig; for min skyld.

sikkert.

slægtleds, generationers.

øverste dømmende myndighed som princip (ikke at forveksle med den højesteret, vi konkret har i Danmark i dag).

vil lære (optativ).

rimelighed.

samfund.

som en politisk kandestøber, efter hovedpersonen i 👤Ludvig Holbergs komedie, Den Politiske Kandstøber, 👤Herman von Bremen eller 👤Bremenfeldt (Holberg 1723).

grundsætninger, forudsætninger.

samfundsindretning.

styrelse, ledelse af et folk.

(stats)forfatning.

tydeligvis.

fordømme, kritisere.

(stats)forfatnings.

talerets, som de rådgivende provinsialstænder havde.

de rådgivende provinsialstænders (ofte kaldet stænderforsamlinger). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

mine herrer.

blomstrende talemåde, floskel.

taleret, som de rådgivende provinsialstænder havde.

beåndede, flyvende.

samfundet.

himmelstrøg.

taleret, som de rådgivende provinsialstænder havde.

rådgivende provinsialstand (ofte kaldet stænderforsamling). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

sædvanligvis.

politisk forsamling, der repræsenterer folket.

sædvanligvis.

dvs. scepteret.

taleret, som de rådgivende provinsialstænder havde.

taleret, som de rådgivende provinsialstænder havde.

således.

rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

taleret, som de rådgivende provinsialstænder havde.

så sandt.

rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

den rådgivende provinsialstand (ofte kaldet stænderforsamlingerne). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

henvisning til både skolesystemet i almindelighed og til konkrete lærebøger i grammatik.

højere læreanstalt.

tydeligvis.

talerets, som de rådgivende provinsialstænder havde.

rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

dvs. hellere.

den rådgivende provinsialstand (ofte kaldet stænderforsamlingen). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

taleret, som de rådgivende provinsialstænder havde.

bestemt.

mine herrer.

taleret, som de rådgivende provinsialstænder havde.

(stats)forfatning.

taleret, som de rådgivende provinsialstænder havde.

nødvendigvis.

ellers; for øvrigt.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

mine herrer.

må sige (optativ).

sikkert.

forfatning.

lige så sikkert.

talerets, som de rådgivende provinsialstænder havde.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

to regeringskamre, lovgivende forsamlinger.

nødvendigvis.

lige så sikkert.

samfundsmæssige.

adskillelse.

de rådgivende provinsialstænders (ofte kaldet stænderforsamlingerne) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

lige så sikkert.

nødvendigvis.

forfædres.

rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

viden.

taleret, som de rådgivende provinsialstænder havde.

den rådgivende provinsialstand (ofte kaldet stænderforsamlingen). De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

“Danmark, under Vinters Hjerte” blev trykt første gang i Sange til 28de Mai i Danske Samfund, som udkom omkring 28. maj 1842. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her .

Anvendte websider

  • Ludvig Holbergs Skrifter