Grundtvig, N. F. S. Julesange

1

Julesange.


1.

Mel. Mit Barn frygt den sande Gud.

Søde Jesu, Davids Rod!
Kæmpestærk og barnegod!
Høvding stor i Englehjem,
Barnefødt i Bethlehem!
Du, som giver Nyaar bedst,
Kom herind og vær vor Gjæst,
Gjør en liflig Julefest!


2.

Mel. Et Barn er født i Bethlehem.

1

Guds Engle sang i Stjernetal, — Stjernetal,
Nu Gud skee Lov i høien Hald! Halleluja :|:

2

Fuldsødt det klang i Englechor, — Englechor,
Guds Fred, Guds Fred, Guds Fred paa Jord! Halleluja :|:

3

Nu Adams Børn skal lege Juul, — lege Juul,
Guds Søn i Svøbet leger Skjul. Halleluja :|:

4

Tak Englechor for Julebud, — Julebud!
Med Eder vi vil love Gud. Halleluja

5

O Gud skee Lov for Julenat, — Julenat;
Nu kommer Nyaarsmorgen brat! Halleluja

6

Saa voxe vi i Lys og Løn, — Lys og Løn,
Til Guds Behag med Davids Søn. Halleluja

7

2Og som Guds Engle kom til Mænd, — kom til Mænd
Saa komme vi til dem igjen. Halleluja

8

Fra Bethlehem til Stjerneslot, — Stjerneslot,
Vi kjende Engleveien godt. Halleluja

9

Thi Jesus er den Himmelvei, — Himmelvei
Som skinner klart og sviger ei.Halleluja

10

Den førte Engle ned til Jord, — ned til Jord
Den fører os til Englechor. Halleluja

11

Der deilige Guldkroner smaae, — Kroner smaae,
Vi af Guds Søn, vor Broder faae. Halleluja

12

Thi skee Gudfader Lov og Priis, — Lov og Priis
Guds Søn og Aanden ligerviis. Halleluja


3.

1

Lovet være Du, Jesus Christ,
At Du Menneske vorden est,
Født af en Jomfru reen og skjær,
Gladelig hilst af Himlens Hær.
O, Gud skee Lov!

2

Du, Gud Faders eenbaarne Søn,
Mand i Lys, men dog Gud i Løn,
Underlig skjult af Kjød og Blod,
Kom paa vor Brøst at raade Bod!
O, Gud skee Lov!

3

Verden gaaer i Dit Ledebaand,
Dig dog svøber en Jomfru-Haand!
Du, som har skabt og styrer Alt,
Blev dog paa Jord Barnlille kaldt!
O, Gud skee Lov!

4

3Himlens Lys kom til Jord i Dig,
Alt i samme forandrer sig,
Nu vi kan selv ved Midnatstid
Kjende som Børn vor Fader blid!
O, Gud skee Lov!

5

Konning er Du af Arten bedst,
Blev dog paa Jord en fremmed Gjæst,
Fører os hjem fra Graadens Dal
Op til den lyse Konge-Sal!
O, Gud skee Lov!

6

Fattig kom Du til Jorden ned
Os at trøste i Usselhed,
Fattig Du gjorde Dig med Flid
Rige blev vi til evig Tid
O, Gud skee Lov!


4.

Mel. Fra Himlen høit komme vi nu her.

1

Fra Himlen kom en Engel klar,
For Hyrdens Øine aabenbar,
Han sang saa sødt: nu giver Agt
Paa Barnet svøbt, i Krybben lagt!

2

I Bethlehem i Davids Stad,
Som skrevet stod paa Spaadoms Blad,
Der fødtes nu den Herre bold,
Som være vil jer Soel og Skjold.

3

Det er den Herre Jesus Christ,
Og juble maae I ganske vist,
Thi Eet er blevet Gud og Mand,
Saa Eders Broder er nu Han!

4

4Hvad mægter nu vel Synd og Død,
Naar Hjertet er Guds Moder-Skjød!
Lad storme nu al Helveds Magt!
Guds Søn med Eder staaer i Pagt!

5

Slaaer nu til Ham kun al jer Lid,
Han svigter ei til evig Tid!
Byd dem kun Trods, som prøve paa
Imellem Bark og Træ at gaae!

6

Lad fnyse her, lad rase hist!
Guds Slægt dog seire maa tilsidst!
O tak da Gud af Hjertens Grund
Taalmodig, glad i allen Stund!

7

End toner sødt den Efterklang
Af Engleskarens Julesang,
Gud! glæd hans Sjel i Himmerig,
Som sang for os saa frydelig!


5.

Mel. Gud Helligaand i Tro os lær.

1

O Gud skee Lov for Naadens Ord,
Der trøster dem, som græde!
Og Gud skee Lov for 👤Jesu Spoer,
Hvori de Smaae kan træde!
Og Gud skee Lov for Herrens Aand
Som fører os i Ledebaand
Til evig Fryd og Glæde!