Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Haandbog i Nyaars-Tidens Historie