Grundtvig, N. F. S. Til de Sönderjydske Tydske

284

Til de Sönderjydske Tydske*Ved Efterretningen om den stærke Begeistring i Sönderjylland for den Tydske Nationalsang “Sie sollen ihn nicht haben,” og naturligviis kun stilet til de Begeistrede..

Ick hebbe nycht gedruncken van dem Frankeschen wine
Ock nicht van dem, de da wasset uff dem 📌Rine,
Dat mach ick hochlichen klagen;
Ick moet mi nu tovreden geuen
Und dichten unde schriuen up dit mal euen,
Also mi vader unde moder geleret hauen.

Dansk Rimkrönike paa Plattydsk.


1

Behold kun I jert Eget,
Hver Lap og Traad og Trævl,
Thi hvad der er formeget,
Er dog i Grunden Vrævl!

2

285Behold kun I Plattydsken,
Som I er stolte af!
Beleer kun Sönderjydsken,
Som jer vor Herre gav!

3

Behold kun I den Tanke,
Den Sag er heglet reen,
At Tydsker-Tryk i Banke,
Det er de Vises Steen!

4

Behold kun Deel i Skatten,
Som Demant og Saphir,
Til I faae hele Klatten:
Et 📌Bloksbjerg af Papir!

5

Syng I kun ved jer Lire,
At Dannemænd er ,
Som krybe maae paa Fire,
Til de faae Tydske Knæ!

6

Behold kun Kielske Griller,
Og Lybske Tungebaand,
Og Nyrnberger-Briller
For 📌Nordens Kæmpeaand!

7

Behold kun I 📌Rhinströmmen,
Med al den Poesi,
Som, efter Eiderdrömmen,
Kan fiskes op deri!

8

Vi törste, som de Franske,
Ei efter 📌Rhinfalds-Vand,
Vi nöies med det Danske,
Og med den hele Strand.

N. F. S. Grundtvig.