Grundtvig, N. F. S. Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad förstegang udgivet med Indledning, Fordanskning og Efterklang

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

I Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København, findes følgende manuskripter, som kan knyttes til tilblivelsen af Phenix-Fuglen.

Signatur Type Indhold
Fasc. 208.9 Udkast Ubenyttet afslutning til fortalen, dateret dagen før kroningsdagen
Fasc. 225.18 Noter til Føniks-motivets historie
Fasc. 389.40 Udkast Heri bl.a. fem ubenyttede strofer til “Jeg gik mig ud en Sommerdag at høre”, se Bibliografien 2, s. 172
Fasc. 389.42 Udkast til 48 strofer af “Dansk Efterklang”
Poetiske Skrifter 3 bringer de ubenyttede strofer til sangen “Jeg gik mig ud en Sommerdag at høre” i fodnoterne s. 359-361.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 679.

Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad förstegang udgivet med Indledning, Fordanskning og Efterklang udkom i begyndelsen af oktober 1840 og blev annonceret den 8. og 10. samme måned i Adresseavisen. Den blev udgivet af Grundtvig selv og trykt i Fabritius de Tengnagels bogtrykkeri.

Oplagets størrelse er ukendt.

Prisen var 4 mark pr. hæfte (se Adresseavisen, den 8. oktober 1840).

Tilegnelsesdigtet, “Kongen døde under Vinters Hjerte”, der er et lykønskningsdigt i forbindelse med 👤Christian 8.'s kroning, var allerede blevet bragt i Adresseavisen den 27. juni 1840 og genoptrykt i Nordisk Kirke-Tidende, nr. 26-27, den 5. juli.

Senere udgaver

Phenix-Fuglen blev ikke optrykt i sin helhed i Grundtvigs levetid, men den afsluttende sang, “Jeg gik mig ud en Sommerdag”, blev under overskriften “Sommerdagen” optrykt i Viser og Sange for Danske Samfund, tredje hæfte, s. 63 f., med flere mindre ændringer.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket, katalognr. 3.5 (ex. 2; beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek, katalognr. Germ. 45000 8o (stregkode: 130006305661; beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket, katalognr. 3.5 (ex. 1, tidligere Ejnar Skovrup; beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som grundtekst og har afgivet faksimiler til udgaven. Den følgende bibliografiske beskrivelse tager udgangspunkt i eksemplar 1.

Det primære fremhævelsesmiddel fra fortalen og fremefter (s. 15) er spatiering, i nærværende udgave gengives det som kursiv. I tilegnelsesdigtet er det primære fremhævelsesmiddel halvfed, i nærværende udgave gengives det ligeledes som kursiv

Formler

Format: 8o.

Eksemplaret er beskåret og måler ca. 245 × 164 mm

Kollationsformel: 18 2-48 54.

Signaturformel: $1 signeret.

Pagineringsformel: 36 blade, pagineret 1-9, 10-14, 15, 16-22, 23, 24-43, 44, 45-71, 72 [= 72].

Bogens format er oktav. Den består af fire læg på hver otte blade og et læg på fire blade.

Indholdsoversigt

[1] titelblad. [2] blank. [3] tilegnelse. [4] blank. [5-8] tilegnelsesdigt. [9]-14: Fortale. [15]-22: PHENIX-MYTHEN. [23]-43: FENIX. [44]-65: FRI FORDANSKNING. 65-71: DANSK EFTERKLANG. [72] Rettelser.

Papir

Bogen er tryk på maskinpapir uden kædelinjer.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians.

Tekstkritik

Linjetal s. 24, anden spalte, linje 3, er rettet fra S5 til 85.

Anvendt litteratur