Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne i Sølv-Bryllups og Kronings-Aaret 1840

4

Der han voxe skal og trives,
Som en Kæmpesøn,
73Ungdoms Kraft og Mod oplives,
Til, i Lys og Løn,
Hjertets Mark og Mundens Vove:
Danmarks Guld og grønne Skove,
Som en Holger, dannis, ægte,
Vældig at forfægte.