Grundtvig, N. F. S. Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne i Sølv-Bryllups og Kronings-Aaret 1840

som er elsket og afholdt; elskelige.

ros, lovprisning.

agtværdige kvinder, med allusion til danske kvinder.

helte, krigere.

mængden af skjalde.

besejler.

her: skridt; opdeling af verslinjer efter versefødder; egl. en fods udstrækning (længde), ca. 31,5 cm.

den nye, gyldne tid.

vilkåret som dronning, hvad der knytter sig til stillingen som dronning.

den nye, gyldne tid.

blomster (poetisk).

så langt.

digtning (med fokus på det rytmiske aspekt).

rundt omkring.

fred som i Frode Fredegods dage.

dronningetronen.

dvs. fagre, skønne.

således.

dronningetrone.

gådekvadet, gåden; profetien.


“Kong Christian-Frederiks Hylding i Danske Samfund” blev trykt første gang som selvstændig tryksag af samme navn i 1839. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her .


lovprisning.

sig.

henvisning til de asylbørn, dronningen tog sig (økonomisk) af. Selv var hun barnløs.

lovprisning.

melodi; sang.

her: dronningen, dvs. 👤Caroline Amalie.

lovprisning.

allerede.

optager.

helt sikkert.

også.

lovprisning.

lovprise.

forunderlige, vidunderlige.

ønsker jeg for.


modvillig.

som skyr dagens lys.

særligt.

især.

dvs. univers, her også med betydning af naturen som læreanstalt; altet.

overbevist.

variation af ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 157, og Grundtvig 1845, nr. 437. Udtrykket betyder at vise en overilet, grov adfærd.

særligt, specielt.

hverken.

bemærkelsesværdigt.

nødvendigvis.

fortabe.

fremmane.

handlekraftig, virksom.

på rette måde.

handlekraftig, virksom.

ganske vist; rigtignok.

fødsel; herkomst.

ønsket om (stilet til en eller flere bestemte personer).

her: ny begyndelse, nær fremtid; egl. nytår.

indeholder, rummer.

nødvendigvis.

forunderligt.

arbejde, stræben.

kyndige, kendere.

hav af blomstrende, blå kærminder med konnotationer til et dyb af minder.

bemærkelsesværdigt.

forunderlige.

nødvendigvis.

arbejde, stræben.

drivkræfter.

således.

foran.

mine herrer.

tydeligvis.

sikrest.

optænder, opildner.

forstå, begribe; vurdere.

mine herrer.

oplyse, afklare.

endnu.

ny epoke, tidsalder; egl. nytårstid.

mine herrer.

ganske vist, rigtignok.

år, i hvilket en lykkelig begivenhed fejres; ny, gylden tid.

allerede.

profeteret om.

hverken.

således.

den verdslige del af samfundets.

allerede.

nødvendigvis.

udbasunerede.

den verdslige del af samfundet.

forfædre.

skal være (optativ).

endnu.

råbe til.

ganske vist.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

elskelige.

den verdslige del af samfundet.

forunderlige, vidunderlige.

forunderlig, vidunderlig.

afgrænsede områder.

dvs. syntes.

også, ligeledes.

åbenlyst, direkte.

nuværende.

ny epoke.

ny tid eller epoke; egl. nytår.

sandt nok, ganske vist.

den ny tid eller epoke; egl. nytårstiden.

forfædres.

her: danske mænd; egl. agtværdige, pålidelige mænd; hædersmænd.

mine venner.

ny epoke, tidsalder.

underfulde, forunderlige.

lukkes op, åbnes.

hverken.

åbnedes.

overflod.

åbnedes.

frelsen.

frelse.

således.

forkastelse, manglende anerkendelse.

ny tid eller epoke.

allerede.

mine venner.

spioner.

dobbelt nytår (fordi Danmark også skifter konge i 1840).

allerede.

mine venner.

ny tid eller epoke.

som i høj grad fortjener ros og ære; ærværdige.

fornemme slægt.

ny tid eller epoke.

blandes sammen.

opretholder, understøtter.

dvs. syntes.

allerede.

virkning.

indpas; tilslutning.

gør (gl. imperativ pluralis).

sandt.

ny tid eller epoke.

oplyse.

herligt år, i hvilket en lykkelig begivenhed fejres.

forfædres.

skal være (optativ).

lovprisning.

sædvanligvis.

meget gamle.

modeluner.

dans, der udføres med livlige, kraftige spring.

hverken.

kollegium, der bestyrede statens indtægter og udgifter.

private eller offentlige kontorer.

kærligste.

dagblade (nedsættende).

mine herrer.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 9.806, og Grundtvig 1845, nr. 2.472.

nødvendigvis.

“Hvor Bølgerne rulle og Bøgen er grøn” blev trykt første gang i Sang i Anledning af Majestæternes Sölvbryllup den 22de Mai 1840 (1840). Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her .


“Til Maigildet (i Danske Samfund.)” udkom første gang som udtog eller referat i 👤Hans Kristian Rasks ugeblad Morskabslæsning for Den Danske Almue under titlen “Det danske Maigilde” (5. juni 1840, nr. 23, s. 361-368). Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her .

ganske vist.

regner med, stoler på.

hverken.

let, nemt.

Hverken Mau 1879 eller Grundtvig 1845 anfører udtrykket. 👤E. Mau har dog varianten “Maj-Kulde gi'r Laderne fulde” (Mau 1879, bind 1, nr. 4.913) og “Marts-Tørke, April-Væde og Maj-Kuld (Kulde) gjør Bondens Lade fuld” (nr. 2.509).

mine herrer.

som om.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

opslagene, plakaterne på offentlige steder med kundgørelser og efterlysninger, udstedt af politiet.

dvs. beholde retten til at definere, hvad der er lovligt, fx mht. offentlige forsamlinger, møder og lignende.

som ved et under.

samfundsmæssige, politiske; verdslige.

mine herrer.

rungede.

er blevet klarere.

her: danske mænd; egl. agtværdige, pålidelige mænd; hædersmænd.

sædvanligvis.

mine herrer.

jf. ordsproget “tro flytter bjerge”, Grundtvig 1845, nr. 2.744.

personer, der tænker kortsigtet og uden åndeligt perspektiv.

hober op, dynger op.

udseende.

ytrings- og trykkefriheden.

udseende.

den enevældige magt.

følge sit eget hoved, bestemme selv.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 10.636, og Grundtvig 1845, nr. 1.612.

holdt mig oppe.

tydeligvis.

institutioner.

skikke, vaner.

dvs. lærte.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

majstang; bøgetræ eller bøgegrene, brugt til fejringen af maj måned.

rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

elskelighed.

mine herrer.

den enevældige magt.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

samfundsbevidsthed.

almene.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten.

ved hoffet.

herhjemme, dvs. i Danmark.

garanti, sikkerhed.

enhed; fællesskab.

samfundets.

enevældig magt.

ret til fri afstemning.

samfundsmæssig.

skal agte eller være opmærksomme på (optativ).

mine herrer.

her: danske mænd; egl. agtværdige, pålidelige mænd; hædersmænd.

åbnes, lukkes op.

samfundsmæssige; verdslige.

dvs. hellere.

højere læreanstalt eller universitet.

lærenemme; som har let ved at forstå eller tilegne sig noget.

orienteret.

samfundsmæssige.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

enhed, fællesskab.

(gratis) undervisningsinstitution for ungdommen med friere undervisning end i de eksisterende skoler.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

dagblades (nedsættende).

rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

i landet, dvs. i Danmark.

overhovedet.

højere læreanstalt eller universitet.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

rådgivende provinsialstænders (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

ganske vist.

her: danske mænd; egl. agtværdige, pålidelige mænd; hædersmænd.


“Svend Grathe var Konning i Dannemark” blev trykt første gang i Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund (1840). Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her .


“Til Kronen Kald saa mangefold” blev trykt første gang i Kirke-Sange til Kronings-Dagen (1840), s. 2-3. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.

mine venner.

tydeligt.

epistlen.

spredt ud over.

allerede.

agtværdige, pålidelige mænd; hædersmænd, her med konnotationer i retning af danske mænd.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

nedkalder ved bønner.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

mennesker, der kender hinanden godt; nærtbeslægtede i åndelig forstand.

mest yndede, tiltrækkende; behageligste.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

mere tiltrækkende; behageligere.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

ære og lovprisning.

mine venner.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

opretholdes.

bestemte selv over.

mest yndede, tiltrækkende; behageligste.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

dvs. lærte.

institutioner.

her: mennesket.

læren.

forfædrenes.

særligt, selvstændigt.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

hvornår.

opretholder, understøtter.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

her: danske mænd; egl. agtværdige, pålidelige mænd; hædersmænd.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

skriftstederne.

overvældende, med stor styrke.

Ganske vist.

undtagen.

her: biskopper.

inderligt; overvældende, med stor styrke.

opretholder, understøtter.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

overvældende, med stor styrke.

mine venner.

nødvendigvis.

skikke, vaner.

institutioner.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

ganske vist.

hele jorden.

budbringer.

her: digtere.

således, sådan.

her: digtere.

modtageligt, åbent.

mine venner.

tydeligvis.

forfædrenes.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

skikke, vaner; adfærd.

institutioner.

tillempe, tilpasse.

institutioner; bestemmelser.

enhed; fællesskab.

forfædrenes.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

ærværdige.

opfostret.

ny tid eller epoke; egl. nytårstid.

i landet, dvs. i Danmark.

erfares, rygtes.

afklare, oplyse.

det særegne i et lands åndelige og materielle liv.

afklaret, oplyst.

tiltrækkende; behagelige.

afklarer, oplyser.

forfædre.

at vi var i en ufordelagtig situation, tilsyneladende var skyldige.

fik vi en gunstig skæbne; egl. tilmåltes os et lifligt stykke land.

mine venner.

prangende.

ganske vist.

dårskab, tåbelighed.

overmande.

indgyde.

åbne, lukke op.

forfædre.

omkranser (med sund og bælt).

opklares, tydeliggøres.

for.

forfædre.

skal høre, vil høre (optativ).


“Guds Godhed vil vi prise” blev trykt første gang i Kirke-Sange til Kronings-Dagen (1840), s. 4 . Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.


“Kongens Skaal” blev trykt første gang i Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840 (1840), s. 3 f. . Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.


“Dronningens Skaal” blev trykt første gang i titlen Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840 (1840), s. 5 f. . Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.


“Holger Danskes Skaal” blev trykt første gang i Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840 (1840), s. 6-8 . Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.


“Der stander et Slot i Nord-Sælland” blev trykt første gang i Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840 (1840). Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.

Anvendt litteratur