Grundtvig, N. F. S. Sællands Velkomst til Kongen den 3die October 1840

1

📌Sællands Velkomst
til
Kongen
den 3die October 1840.


Kjøbenhavn. Trykt hos J. D. Qvist, Bog- og Nodetrykker, Østergade Nr. 53.

2

Mel. Vi Sømænd gjør ei mange Ord.

1

Fra 📌Himmelbjerg til 📌Øresund,
Paa Heden, som i Vangen,
Dig fulgde Roes af Hjertens-Grund,
Dig mødte Folke-Sangen;
De følge Dig til 📌Sorgenfri,
Kong 👤Christian velkommen!
De møde selv paa Tornesti
Dig blidt som Rosens-Blommen!

2

Saavidt som Danske Plove gaae,
Og Danske Fugle sjunge,
Ja, som paa Land og Bølgen blaa
Sig rører 📌Danmarks Tunge,
Sig fryder mangt et stille Sind
Ved Guds og Kongens Naade,
Og nynner, trods alt Hjernespind:
Gud lade Kongen raade!

3

3Vi Herrer havde før i Dag,
Desværre, alt for mange,
Kun Een sig tog af Bondens Sag,
Blev ei for Skvalder bange;
Det var den Herre, i hvis Spor,
Kong 👤Christjan! Du vil træde,
Var ei der Kraft i Kongens Ord,
Kun fattig blev vor Glæde.

4

Thi bære Blus paa Adelvei
Vi høit for Landets Fader,
Og bede! Konge! regn det ei,
Om Drenge peeb paa Gader!
Fra Arilds-Tid var Dansken tro,
Og skjønned paa det Milde,
Har Nogen Lyst til Lands-Uro,
Da gid det gaae dem ilde!

5

Men gid det gaae vor Konge vel!
Hans Dronning ei desmindre!
Paa Himmel da i Gry og Kveld
Skal 📌Danmarks Stjerne tindre:
Hvor Kongens Magt er Folkets Daad,
De har hinanden kiære,
Hvor Folkets Røst er Kongens Raad,
Hans Roes er Folkets Ære!

6

4 Velkommen da, o Konge mild,
Til 📌Sællands Bøge-Skove!
I Aften tør end findes Ild
Til Blus paa Mark og Vove;
Fra gammel Tid bar 📌Sælland Priis,
Som 📌Danmarks Konge-Sæde,
Det vorde end paa gammel Viis
Vor Konges Lyst og Glæde!