Grundtvig, N. F. S. Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

I Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København, kendes ingen manuskripter, som kan knyttes til tilblivelsen af Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 667.

Sangene blev trykt som en folder på fire sider hos bogtrykker C. Græbe & Søn, København.

Oplagets størrelse er ikke kendt.

Prisen er ikke kendt, men sangene er formentlig blevet uddelt i forbindelse med afsyngelsen i Vartov Kirke på selve kroningsdagen, den 28. juni 1840 (Bibliografien, bind 2, s. 166).

Senere udgaver

Allerede samme år kom der to genoptryk af sangene:

Tid Sted
5. juli 1840 Nordisk Kirke-Tidende, nr. 26-27, sp. 420-422
ca. 8. oktober 1840 Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne, s. 52-54 (“Til Kronen Kald saa mangefold”) og s. 67 f. (“Guds Godhed vil vi prise”)

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Grundtvig Centeret, beskåret og hæftet i falmet rødbrunt papir.
  • Eksemplar fra Grundtvig Centeret, beskåret og hæftet i blåt papir.
  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek, katalognr. 37, -266 8o (stregkode: 130021051676; beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som grundtekst og har afgivet faksimiler til udgaven. Den følgende bibliografiske beskrivelse tager udgangspunkt i eksemplar 1.

Formler

Format: 8o.

Eksemplaret er beskåret og måler ca. 110 × 186 mm.

Kollationsformel: [1]2.

Pagineringsformel: 2 blade, upagineret.

Eksemplarets format er oktav og udgør et kvart ark. Arket består af et usigneret læg på 2 blade. Der er ingen paginering.

Indholdsoversigt

[1] titelblad. [2-4] tekst.

Papir

Papiret er maskinpapir uden kædelinjer.

Intern varians

Der er konstateret intern varians, idet ordet ‘fjender’ s. [3], strofe 4, linje 4, er skrevet “Fjender” i eksemplar 1 og 2, men “Fiender” i eksemplar 3.

Tekstkritik

Anvendt litteratur