Grundtvig, N. F. S. Til Gotfred af Ghemens Skaal den 24de Juni 1840

Til
👤Gotfred af Ghemens
Skaal
den 24de Juni 1840.

Kiøbenhavn. Trykt hos A. Seidelin.

2

Mel. Vi Sömænd giör ei mange Ord.

1

Fra Ghemen kom en Hædersmand,
Han havde Nyt at bringe,
Den Tidende i 📌Daneland
Flöi rundt paa Rygtets Vinge,
At kommet var nu ogsaa hid
En Mester af de Sære,
Som trykde Sort paa Hvidt med Flid
Saa tit det skulde være.

2

Han holdt nu Raad i 📌Kiøbenhavn
Med alle dem, han kiendte,
Hvad allerförst til fælles Gavn
Med Flid han skulde prænte:
En raadte halvveis til Latin,
En Anden heelt og ganske,
En tænkte paa lidt Nyt fra 📌Rhin,
Men Ingen paa det Danske.

3

3 Mens ivrig saa de skifted Ord,
Og det for Ören döve,
Tilbyes kom 👤Broder Niels fra 📌Soer,
Sin Lykke der at pröve;
Lidt hovedkulds han traadte ind
Til Prænteren nykommen,
Og trak et röget Kalveskind
Beskrevet op af Lommen.

4

Der rimet var om Hedenold,
Saa godt, man kunde samle,
Om Kongerne fra Dan og Skiold
Til 👤Christian den Gamle,
Det var saa jævnt, det gik saa glat,
At alle ægte Danske,
Som saae den Bog og fik den fat,
Fik Lyst deri at granske.

5

Rim-Krøniken og Prisen vandt
Fra lærde Mænd og Klerke,
At af den vilde gaae galant,
Det kunde 👤Gotfred mærke;
Af Prænte-Konsten i vort Land
Det blev den förste Gröde,
Og atter ved en Hædersmand
Den nys stod op af Döde.

6

4Thi vil det findes ret tilpas,
Saavidt som jeg har mærket,
At tömme her et Minde-Glas
For Mesteren og Værket;
Ei drikkes kan en bedre Skaal
Af Folk i Fædrelandet,
End den, hvori vort Modersmaal
Sin Södme-Kalk har blandet.

7

Gid længe blomstre maa i Vang
Den Konst med Frugter slige,
Og prises höit med Skialdesang
I hele 📌Danmarks Rige!
Da strömmer ud fra Mund og Pen
Vort Modersmaal det Söde,
Og giennem Öret ind igien
Til Frugtbarhed og Gröde.

N. F. S. Grundtvig.