Grundtvig, N. F. S. 28de Mai

hædrende navn eller tilnavn; epitet.

åbenlyst; tilsyneladende.

dvs. hørte.

enevælde.

bestemt.

dagblades (nedsættende).

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 7.003, og Grundtvig 1845, nr. 1.997.

nødvendigvis.

besiddelse af borgerlige og samfundsmæssige dyder.

endnu.

befolkningsundertrykkelse.

enevældig magt.

den enevældige magt.

enevældens.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 2, s. 139, og Grundtvig 1845, nr. 1.478.

enevældens.

enevælden.

alt eftersom.

helt sikkert.

enevælden.

hentydning til de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831

grundlæggende lovgivning for et land, ikke at forveksle med Danmarks Grundlov af 1849.

Anvendt litteratur