Grundtvig, N. F. S. Kirke-Sang til Mindetaler efter Ordsp. 28, 28

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der kendes ingen manuskripter til værket.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 650.

“Kirke-Sang til Mindetaler efter Ordsp. 20, 28” udkom i Nordisk Kirke-Tidende, nr. 1, 5. januar 1840, sp. 1 f. Tidsskriftet var redigeret og udgivet af 👤J.C. Lindberg og trykt hos C. Græbe & Søn.

Senere udgaver

Værket blev genoptrykt flere gange i Grundtvigs levetid. Det var hensigten, at sangen kunne anvendes ved mindeprædikenerne over 👤Frederik 6., men det vides ikke, hvor mange der gjorde brug af den. Ifølge Bibliografien findes et eksemplar af digtet fra Slagelse bogtrykkeri, som er lig førstetrykket (Bibliografien, bind 2, s. 159). Dette tryk har ikke været tilgængeligt for GV.

“Kirke-Sang til Mindetaler efter Ordsp. 20, 28” blev genoptrykt følgende steder:

  • Grundtvig, N.F.S. (1840) Sange ved Sørge-Høitiden over Kong Frederik den Sjette, s. 2 f. Trykt i forbindelse med Grundtvigs mindetale over 👤Frederik 6. i Vartov Kirke, den 16. januar. Sangen er her forkortet (strofe 3 og 7 er udeladt), og sidste vers af strofe 9 er ændret (Nu > Guds).
  • Nordisk Kirke-Tidende, nr. 3, 19. januar 1840, sp. 56 f. Samme version som i Sange ved Sørge-Høitiden.
  • Grundtvig, N.F.S. (1840) Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands, s. 50 f. Dette er ligeledes den forkortede version fra Sange ved Sørge-Høitiden.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Grundtvig Centerets eksemplar i løsblad (ubeskåret).
  • Grundtvig Centerets eksemplar, samlebind for årgang 1840 (beskåret og indbundet).
  • Det Kongelige Biblioteks eksemplar, samlebind for årgang 1840, opstillingssignatur Th. 3014, stregkode: 130010803986 (beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 har dannet grundlag for tekstetablering og faksimiler.

Nordisk Kirke-Tidende

For en bibliografisk beskrivelse af tidsskriftet Nordisk Kirke-Tidende klik her.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians.

Tekstkritik

Anvendt litteratur