Grundtvig, N. F. S. Sang i Anledning af Hds. Majestæt Dronningens høie Fødselsdag den 28de October 1839

Sang
i Anledning af
Hds. Majestæt Dronningens
høie Fødselsdag
den 28de October 1839,

af

N. F. S. Grundtvig.

Afsungen af Drengene i 📌Nyboders Skoler.


Kjøbenhavn. Trykt hos J. D. Qvist, Bog- og Nodetrykker, Østergade Nr. 53.

1

Mel. Vi Sømænd gjør ei mange Ord.

1

Til Tops nu med det Danske Flag,
Tilgavns det at befæste!
Det er vor Dronnings Fødselsdag,
For godt er ei det Beste.
Vai, Flag ved Flag, i 📌Øresund,
Med Fest-Kanonens Torden,
Som Lilje-Kors paa Rosen-Grund,
For Dronningen i 📌Norden!

2

👤Maria er vor Dronnings Navn,
Kong 👤Fredriks Gemalinde,
Ei Krone bar i 📌Kjøbenhavn
En bedre Dannekvinde;
Bryd, 📌Danmarks Soel, med Straaleglands,
Din Sky i Gyldenaaret,
Saa yndelig den gyldne Krands
Omskinner Sølverhaaret!

3

2Til Himlen steg vor Dronnings Bøn
Med Haab fra Kongesale,
Fra Ham, som hører grandt iløn
Velsignelsen neddale:
Velsignelse for Kongens Gaard
Og 📌Danmarks gamle Rige,
Saa efter mange hundred Aar
Man veed deraf at sige!

4

Som 👤Dagmar blev Kong 👤Fredriks Brud
I 📌Danmarks Favn optaget,
Men det ei vilde Himlens Gud,
Hun blev saa snart beklaget;
Han, som var altid 📌Danmark god,
I Naade det saa mage,
At mæt af Aar som Dannebod
Hun mindes alle Dage!

5

Ja, længe leve med vor Drot
Vor Dronning, god at mindes!
Gid altid i vor Konges Slot
Af Stammen Skud maa findes!
Hurrah for dem af Hjertensgrund,
For 👤Fredrik og 👤Marie!
Mens 📌Danmark har en Bøgelund,
Skal Fugl om dem ei tie!