Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Det Danske Samfund

Ja, m. H. hvad kan Holger Danske endnu? hvad mægter han, forynget og forklaret, at udrette til Folkets Oplivelse og Opmuntring, til Fædrenelandets Værn og Opblomstring? Det er Spörgsmaalet, Fremtiden finder sig forelagt, og vil sanddru besvare, hvad vi saa end giöre eller lade, men ingenlunde i alle Tilfælde besvare eens; thi paa vor Benyttelse af Öieblikket vil det beroe, om Holger kun vendte tilbage paa et kort Besög, og drog sin Vei igien til det lukkede Land, fordi han saae, der var Intet at udrette med os, eller om han skal opslaae sin Bopæl midt iblandt os og lægge nye 466Bedrifter til de Gamle, höste med os, hvad han saaede med Fædrene.