Grundtvig, N. F. S. Det Danske Samfund

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

I Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København, findes ni manuskripter, som knytter sig til tilblivelsen af “Det Danske Samfund”.

Signatur Type Indhold
Fasc. 364.I.2 kladde “Om et Historisk Selskab for det Naturlige Menneskeliv”. Mindre overensstemmelse med “Om et historisk Selskab i levende Retning”.
Fasc. 364.I.4 kladde “Om et Nordisk Selskab for Historien i levende Retning”. Mindre overensstemmelse med “Om et historisk Selskab i levende Retning”.
Fasc. 364.I.5 kladde “Historiens Forhold til Livet”.
Fasc. 364.I.6 udkast “Historisk For(e)læsning”. Indholdsmæssigt slægtskab med “Historiens Forhold til Livet”.
Fasc. 364.I.7.a kladde “Det folkelige Selskab v. G. 18de April”.
Fasc. 364.I.7.b kladde “Om Folkelighed i Almindingen v. G. 23de Apr 39”.
Fasc. 364.I.7.c kladde “I Almindingen. v. G. 30te April”.
Fasc. 364.I.10 renskrift Dele af udgivelsen i Brage og Idun. Herunder oplægget “Til 18de April”.
Fasc. 364.II.1 kladde “Det Danske Samfund. v. G. 21de Mai. 39”.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 628.

“Det Danske Samfund” blev trykt i Brage og Idun, et nordisk Fjærdingårsskrift, nr. 1, hæfte 2, 1839, s. 414-473. Tidsskriftet blev redigeret og forlagt af 👤Frederik Barfod og trykt hos Bianco Lunos trykkeri i København.

Senere udgaver

“Det Danske Samfund” blev ikke genoptrykt i Grundtvigs levetid.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Grundtvig Centerets indbundne eksemplar. Beskåret.
  • Grundtvig-Bibliotekets indbundne eksemplar, opstilling: 1, ex 2: Ejnar Skovrup-samlingen. Beskåret.
  • Det Kongelige Biblioteks indbundne eksemplar, opstilling: K, 1453 8o (stregkode 130009755544). Beskåret.

Eksemplar 1 er valgt som grundtekst og har afgivet faksimiler til udgaven.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians, hverken af tekstlig eller materiel art.

Tekstkritik

Anvendt litteratur