Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Danmark, deiligst Vang og Vænge

1. skål var for kongen ved kandidat (dvs. cand. jur.) 👤Orla Lehman; 2. skål for prins 👤Christian ved dispacheur (dvs. havariberegner) 👤Abraham Wessely. Begge disse skåler var ledsaget af taler. Dernæst udbragtes 3. skål for fædrelandet, ved prokurator 👤Balthasar Matthias Christensen – i forbindelse med denne skål blev Grundtvigs sang, “Danmark, deiligst Vang og Vænge” afsunget, efterfulgt af 4. skål for stænderinstitutionen, ved 👤Lehman. Herefter holdt Grundtvig sin talte. Efter denne udbragtes 5. skål for stændernes offentlighed ved professor 👤Christian Nathan David, sammen med en sang af 👤Gottlieb Sisby. Denne skål blev fulgt op af 6. skål af 👤Wessely for besparelsessystemet (statslige sparerunder), hvorefter 👤Sisby holdt en lille tale, der sluttede med 7. skål for Læseforeningen. 👤Christensen foreslog i forbindelse med en mindre tale endnu en, nemlig (8. skål) for trykkefriheden. Klædekræmmer 👤Hans Peter Hansen foreslog 9. skål for “Trykkefrihedsselskabets forrige Skriftcommitee”. Herefter afsang man “For den opvoxende Slægt”, forfattet af 👤Sisby. Til denne sang knyttede overlærer 👤Frederik Christian Olsen 10. skål for den opvoksende ungdom. Student 👤Nis Hansen udbragte 11. skål for den danske stats enhed, mens næste, 12. skål for håndværkerstandens emancipation, blev udbragt af finerskærer 👤Hans Peter Frederiksen. 13. skål gjaldt udvidet valgbarhed (til stænderforsamlingerne) og blev udbragt af lektor 👤Julius Wilkens. Den 14. skål var for de danske kvinder, udbragt af kandidat 👤Povl Frederik Barfod. Endelig blev 15. og sidste skål udbragt af 👤Lehman, da daggryet havde forkyndt 28. maj. Den var en hyldest til den dag, man fejrede.