Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Danmark, deiligst Vang og Vænge

Den nystiftede akademiske læseforening havde holdt majgilde den 27. maj 1839, hvor Grundtvig havde bidraget til festlighederne med både en sang og en tale. Mødet skulle fejre otteårsdagen for den kongelige Anordning angaaende Provindsial-Stænders Indførelse i Danmark af 28. maj 1831, der fastslog hovedlinjerne for de rådgivende stænderforsamlinger. Mødet blev refereret over to dage, 28.-29. maj, i Kjøbenhavnsposten, der som den førende liberale avis var blandt landets få kongekritiske stemmer.