Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Danmark, deiligst Vang og Vænge

Ser man ned over rækken af skåltalere, falder det i øjnene, at det er den spirende parlamentariske og den national-liberale bevægelse, der her stikker deres hoveder frem. Avisen Kjøbenhavnsposten, der – i lighed med andre af samtidens dag- og ugeblade – bringer referatet fra mødet, var liberal og drejede – efter at 👤Johan Peter Grüne i april 1839 havde overtaget redaktørposten – over mod den radikalt demokratiske håndværkerbevægelse. Grundtvig var national og kongetro, mens 👤Orla Lehman, der senere skulle komme til at spille en af de politisk store roller, var både national og liberal.