Grundtvig, N. F. S. Nordiske Smaadigte

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Følgende manuskripter til værket findes i Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København.

Signatur Type Overskrift
Fasc. 386.18 Renskrift Sværdet Tirfing (efter Hervars Saga).
Fasc. 386.34 Kladde Den Nordiske Jul.
Fasc. 387.103 Kladde Saga og Lys-Alfen.
Fasc. 387.104 Udkast Den skabende Phantasi. (Et forord til “Ragna-Roke” som antagelig blev udarbejdet med henblik på Nordiske Smaadigte).

Ifølge Registranten blev renskriften i fasc. 386.18 formentlig anvendt som trykmanuskript.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 601.

Nordiske Smaadigte udkom i begyndelsen af juli 1838 i Christiania. Værket blev udgivet på Chr. Grøndahls Forlag.

Udgivelsen blev annonceret i Kjøbenhavns kongelig alene privilegerede Adressecomptoirs Efterretninger (Adresseavisen) den 13. juli 1838, og i Norge bragte Morgenbladet en annonce den 5. august 1838.

I Norge var prisen for et indbundet eksemplar 90 skilling (Morgenbladet 1838, sp. 8), og i Danmark blev værket solgt for 7 mark og 4 skilling (Adresseavisen 1838, sp. 5).

Oplagets størrelse kendes ikke.

Senere udgaver

Værket blev ikke genoptrykt i sin helhed. Af Nordiske Smaadigte er indledningsdigtet, fortalen og anmærkningerne førstetryk. De resterende digte og sagaer havde været udgivet tidligere. For oplysninger om evt. genoptryk af disse se de respektive tekstredegørelser til førstetrykkene. Bearbejdelsen af “Sværdet Tirfing” blev ikke genudgivet.

Af samlingens førstetryk blev indledningsdigtet “Til Norge” og fortalen genoptrykt i Grundtvigs levetid. De blev begge gengivet i to anmeldelser af Nordiske Smaadigte:

  • Den Constitutionelle (1838) nr. 223, 11. august; strofe 13-24 af “Til Norge” i sp. 3, del af fortalen sp. 4 f.
  • Lindberg, Jacob Christian (1838) “Kirkelige og literære Efterretninger” i Nordisk Kirke-Tidende, nr. 32, 12. august; “Til Norge” sp. 498-504, størstedelen af fortalen sp. 505-511.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Grundtvig-Bibliotekets eksemplar, 3.4, ex. 3, proveniens: Vilhelmine Skovgaard og Ejnar Skovrup (beskåret og indbundet).
  • Grundtvig Centerets eksemplar, proveniens: A. Grundtvig og Aarhusianer Samfundet (beskåret og indbundet).
  • Det Kongelige Biblioteks eksemplar, M, 26538, stregkode: 130023072689 (beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som grundtekst og har afgivet faksimiler til udgaven.

Formler

Format: 12o.

Eksemplaret er beskåret og måler ca. 110 × 171 mm.

Kollationsformel: π12 A-N12 [O]1 [$2 signeret].

Pagineringsformel: 169 blade, pagineret I-III, IV-XXII, XXIII-XXIV, 1, 2-312, 313-314 [=XXIV, 314].

Bogens format er duodecimo og består af et præliminært, usigneret læg på 12 blade, 13 signerede læg a 12 blade, samt et usigneret blad. Alle signerede læg bærer signatur på de to første blade. Der er stum paginering af s. I-III, XXIII-XXIV, 1 og 313-314.

Indholdsoversigt

[I] titelblad. [II] blank. [III]-XIV indledningsdigt. XV-XXII Fortale. [XXIII-XXIV] Indhold. [1]-312 tekst. [313] Rettelser. [314] blank.

Papir

Eksemplaret er trykt på maskinpapir.

Intern varians

Ved kollationeringen er der blevet konstateret følgende interne varians:

Side, linje Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3
29,16 sige, sige, sige,

Tekstkritik

Derudover er side 233 angivet som 332.

Anvendt litteratur