Grundtvig, N. F. S. 28de Januar 1838

28de Januar 1838.

1

Sytti Aar en hellig Skjald
Løbebanen kalder,
Otti Aar et Gyldental,
Kæmpers Levealder!
👤Fredrik leved op paany,
Derfor, 📌Danmark, kvæd i Sky:
Kongen er en Kæmpe!

2

Kongen fylde otti Aar,
Munter og klarøiet,
Stærk og kjærlig som i Vaar,
Hvad han end har døiet!
Kun en rig, velsignet Høst
Tone ud med Sanger-Røst:
Somren sig bortsniger!

3

Tallet dog ei ret forslaaer
Til at smelte sammen
Med det store Jubelaar
For Ny-Skjoldungstammen,*1849.
Saa det tone kan i Sang:
Fire Sekler 📌Danevang
Fjorten Konger styred!

4

Er det Meget, Meer endnu
Ønske dog vi kunde:
👤Fredrik kommet seent i Hu,
Sødt i Folkemunde,
Som vor trende Slægters Drot,
📌Danmarks Nestor, kort og godt,
Mageløs i 📌Norden!

5

Fylde maa han nitti Aar,
Før det blir tilskue,
Fuldt han Jubel-Drotters Kaar
Havde under Bue,
Attenhundrede og Treds
Var da nær og vi tilfreds,
👤Fredrik det opleved!

6

Tænker Du, den gamle Fugl
Her for høit sig svinger,
For den tredde Dag i Jul
Løste blev hans Vinger,
1Løste af den Kongehaand,
Som vil løse alle Baand,
Hjertet ei velsigner!

7

Om saa var, det var med Grund,
Thi det gi'r Fornuften:
I sit Es er Skjalden kun,
Fri som Fugl i Luften;
Dog urimelig er blot
Hvad sig ei kan rime godt,
Siger Modersmaalet!

8

Rimed det sig da ei godt,
Om i Gyldenaaret
For det Folk, som har sin Drot
Til Fri-Herre kaaret,
👤Fredrik, ved hvis Friheds-Daad
Folkets Røst blev Kongens Raad,
End paa Marken throned!

9

Dog, vort 📌Nordens Kæmpeaand!
Begge lad os mindes:
Livet staaer i Herrens Haand,
Hvor og Kronen findes!
Gud forlænge Kongens Aar!
Skænke ham det bedste Kaar:
Krandsen, der ei visner!

N. F. S. Grundtvig.