Grundtvig, N. F. S. Ved C. A. Schmidts og Pauline Blichers Sølvbryllup d. 15de Mai 1837

Ved
👤C. A. Schmidts
og
👤Pauline Blichers
Sølvbryllup
d. 15de Mai 1837.

2

1

En Kiøbmand giør ei mange Ord,
Men gjør han Gavn og Penge,
Dertil, og ei til Snak, paa Jord
Vi allesammen trænge,
Og har saa Hjerte han i Liv,
Og holder gode Vine,
Vi ønske ham en Venne-Viv,
Som 👤C. A. Schmidts 👤Pauline!

2

Ja, er den Kiøbmand som vor 👤Schmidt,
Endnu langt flere Penge
Ham unde vi og ønske frit,
Til Gavn for dem, som trænge!
Vi ønske ham et Sønne-Kuld,
Med Faders Drift og Mine,
Og Fruen hans en Datter huld,
Som 👤C. A. Schmidts 👤Pauline!

3

Velkommen da med gode Kaar,
Du Bryllups-Dag den Anden;
Som, efter fem og tyve Aar,
Velsigner Ægtestanden!
Til Brude-Parrets Lykke-Skaal
Vi Vinen vil probere:
Kom seent men sødt til Banens Maal,
Og Handelen florere!


1

3Maien, yndigst Tid om Aaret,
Som den unge Brud,
Naar i Rosen-Krands om Haaret
Knoppen springer ud!
Med din Sang som Guld i Munden,
Med dit Lysthuus grønt i Lunden,
Bølgen blaa om Rosen-Blommen,
Vær paany velkommen!

2

Vaaren, med de friske Blommer
Og den klare Røst,
Fører til den glade Sommer
Og den gyldne Høst;
Derfor, Mai, kun Daaren laster
Travlhed din, hvormed du haster,
Virker Daad, og dages atter
Dobbelt med din Datter!

3

Saa giør Mai i dette Møde:
Bruden fra i Gaar
Giemde sine Roser røde,
Fem og tyve Aar,
Blusser end ved Ungdoms-Minde,
Sidder, som en Mai-Grevinde,
Staaer og paa den grønne Tilje,
Som den ranke Lilje!

4

Derfor vil vi Maien prise,
Klinke ret med Flid
For 👤Pauline og 👤Lovise,
Rosen rød og hvid!
4Ofte saa i Fremtids Dage
Vende Maien rig tilbage,
Møde haabfuld, som Veninder,
Mange blaa Kiærminder!


1

Er Venskab Livets Skyts-Gudinde,
Da Held os, Venner, i vort Lag!
Thi firedobbelt Hun herinde
Omsmiler en Sølvbryllups-Dag;
Ja, Systre, firedobbelt I
Udsmile Venskabs Harmoni!

2

Jer Skjalden fandt i Ungdoms Dage,
Som paa Firkløver Blad ved Blad,
Sig ønsked En til Ægtemage,
Men saae jer nødig skilles ad,
For yndig firedobbelt I
Udsmiled Venskabs Harmoni!

3

Og Himlen, ved jer skiønt at samle,
Forkynder, den er Venskab huld;
Gid Haand i Haand I vorde gamle,
Et Mønster for hvert Sydskend-Kuld,
For yndig firedobbelt I
Udsmile Venskabs Harmoni!