Grundtvig, N. F. S. N.F.S. Grundtvig Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

📖 N.F.S. Grundtvig Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Offentliggjort første gang i Grundtvigs Værker version 1.0, maj 2012

Dette er en betaversion til Det Kgl. Biblioteks tekstportal (august 2021).

Fuld version findes her: http://www.grundtvigsværker.dk

Tekstkilder
A Førstetrykket, 1836 (SJ: 563)
Tekstkilder
B Anden udgave, 1872 (SJ: 563)
Andre udgaver
VU Værker i Udvalg 4
Andre udgaver
Gskv Grundtvigs skoleverden 2

Teksten er etableret af Henrik Yde.

Punktkommentarer, indledning og tekstredegørelse er skrevet af Henrik Yde, redigeret af Holger Berg og Johnny Kondrup

Tilsyn ved punktkommentarer og indledning dr.theol. K.E. Bugge

Copyright: Grundtvigs Værker