Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel