Grundtvig, N. F. S. Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

‘Sejren er dér, hvor der er mest livskraft’, overs. GV. Det tyske citat er også et dansk ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 5.507.

forkortelse for ‘sculpsit’, lat., har stukket (dette titelblad).

rimelige, forstående.

jf. ordsproget “Vorherre tager Villien i Gjerningens Sted”, Mau 1879, nr. 11.632, og Grundtvig 1845, nr. 2.929.

endog, ganske vist.

rimelige, forstående.

godt nok, ganske vist.

umådelig, ufattelig.

dødelige sygdom.

fundet frem til.

midtpunkt.

hovmod, arrogance.

velsagtens, formodentlig; uden videre.

behandle dem sammen.

dvs. syntes.

Middelalderens Tysk-Romerske Rige blev styret af en kejser. Tronfølgeren til kejserstolen havde titel af Romernes Konge.

særlige.

fragmenterede, detaljerede.

dvs. kunst.

dvs. syntes.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.931, og Grundtvig 1845, nr. 2.759.

godt nok, ganske vist.

lærdommens; uddannelsesvæsenets.

den nyere tid, dvs. efter middelalderen.

nyere tyske.

klage over, have indvendinger mod.

fællesbetegnelse for krigene ført mod de kætterske husittere og deres modangreb fra 1419 til 1434.

dvs. syntes.

den romersk-katolske kirkes (især efter 1059).

dvs. syntes.

den nyere tid, dvs. efter middelalderen.

endnu.

rimeligt.

læserskare, lærde verden.

indsigt, forstand og videnskabelighed.

fumler med; forsøge os med (på utilstrækkelig vis).

snyder, bedrager.

formodninger, hypoteser.

ytringer, udsagn.

vidneudsagn, beretninger.

i en stil, som er præget af den antikke græske og romerske kultur.

indbygger fra Geneve.

fra byen Pisa.

de lærde, der efteraber den klassiske latinske og græske stil, bl.a. ved at skrive på nylatin.

særligt.

indimellem.

pralede i historieskrivningen, skabte sig et navn som historiker.

de ældre forfattere; de historikere, som var samtidige med begivenhederne.

helt sikkert, utvivlsomt.

godt nok, ganske vist.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.700, og Grundtvig 1845, nr. 1.217.

dvs. hue.

den nyere tid, dvs. efter middelalderen.

godt nok, ganske vist.

kulegravet; gjort til genstand for en kritisk undersøgelse, som udskiller alt det uvæsentlige og dårlige.

særlige.

hentydning til ordsproget “Der løber meget Vand til Strande, imedens Mølleren sover”, jf. Mau 1879, nr. 6.713, og Grundtvig 1845, nr. 1.823.

gå i trædemøllen; påtage sig et møjsommeligt arbejde, der ligger under ens litterære begavelse. Efter sigende måtte komediedigteren 👤Plautus arbejde i en hestemølle, hvor han skrev nogle af sine mest berømte værker (Aulus Gellius, Noctes Atticae, bog 3, kapitel 3).

ædt som orme og møl.

den lærde pedant.

Her hentydes formentlig til dioskurerne eller muligvis til fostbroderpagten, som blev svoret af medlemmerne i den græske eliteenhed ‘Den hellige skare’ (gr., Hieròs Lókhos). Eliteenheden er kendt fra det antikke Theben og blev genskabt under Den Græske Uafhængighedskrig (1821-1829).

antropologiske kundskab, menneskelige indsigt.

høje alder, hvor forstanden, og ikke følelsen, er prægende.

lærd pedant.

den nyere tids, dvs. efter middelalderen.

rimelig, fornuftig.

gavnligt.

dvs. gotere.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

verdenshistorien forstået og fortalt som et sammenhængende hele.

overført.

generationer.

generation.

godt nok, ganske vist.

åbenlyst, helt klart.

ganske vist.

på egen hånd, uden hjælpemidler.

åbenlyst, helt klart.

verdenshistorien forstået og fortalt som et sammenhængende hele.

kendskab til, viden om.

enkeltpersoner, individer.

generation til generation.

forfædre.

generation.

enkeltpersoner, individer.

nå så langt tilbage i historien.

menneskeslægten.

åbenlyst, helt klart.

menneskeslægtens.

godtroende.

i megen.

dvs. hebræerne, jøderne.

åbenlyst, helt klart.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 1.874, og Grundtvig 1845, nr. 1.383.

menneskeslægtens.

arbejde som straffefange.

dvs. hebræiske, jødiske.

menneskeslægtens.

vandrede bort, vendte ryggen til.

satte til, spildte.

dvs. hebræiske, jødiske.

blomstringstid.

menneskeslægtens.

syndefaldet.

førtes over.

dvs. hebræiske, jødiske.

sproglige vendinger; vendepunkter, omvæltninger.

Jerusalems Ødelæggelse (70 e.Kr.).

åbenlyst, helt klart.

gjort sig skyldig til at tabe, fortabe.

ført.

åbenlyst, helt klart.

menneskeslægtens.

forandringen.

menneskeslægtens.

følelsesladede epoke, middelalderen.

endnu.

forskanser, fatter særlig sympati.

favorit.

forskansede sig.

dvs. kunstnere.

medlemmer af samme lag eller broderskab.

lade vederfares ret: behandle retfærdigt.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 163, og Grundtvig 1845, nr. 510.

godt nok, ganske vist.

dvs. kunster, her især: kunstarter.

dvs. håndværk.

endog, alt.

godt nok, ganske vist.

nattergalesang.

her: en generel påmindelse til kvindefjendske mænd om, at de alle har en mor. Vendingen blev ellers brugt nedladende: mors dreng; uægte søn, bastard.

ensartet, dannet på samme vis.

fugleham; fugleskikkelse, som et mennesket antager sig på magisk vis.

arabere og tyrkere blev påvirket af.

dvs. hebræiske, jødiske.

forklarelse, afklaring.

dvs. indeslutter, er hjemstedet for.

åbenlyse, erklærede.

dvs. muhamedanere, muslimer.

lærdommens historie.

præstestand, gejstlighed.

dvs. bogtrykkerkunsten.

menneskeslægtens.

degenererede, vanslægtede.

dvs. pavedømme.

genindføre den.

menneskeslægtens.

Jerusalems Ødelæggelse (70 e.Kr.).

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 5.503, og Grundtvig 1845, nr. 1.646.

gik tabt.

blot kunne være én.

paverne.

sindelag, følelse.

åben, formel.

spaltning af kirkesamfundene, skisma.

udgjort.

tilbageblevne, ikke udvandrede.

indenfor.

den antikke verden (Middelhavslandene og de øvrige provinser i Det Romerske Rige).

dvs. goterne.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

dvs. hebræiske, jødiske.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

dvs. guddomskunst, Guds forsyn.

åbenlyst, helt klart.

dvs. kunsttid, epoke præget af forsynets guddommelige kunst.

verdenshistorien forstået og fortalt som et sammenhængende hele.

oldgræsk sprog og litteratur.

bevaret.

latinsk sprog og litteratur.

sagen, sagsforholdet.

hvad enten (de levede).

en gudsbenådet overflod.

latinsk sprog og litteratur.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 5.897, og Grundtvig 1845, nr. 1.691.

menneskeslægtens.

følelsesladede epoke.

dvs. græsk.

blomstringstid.

den nyere tidsalder, præget af indsigt, forstand og videnskabelighed.

hjælp, støtte.

storhedstid.

den nyere tidsalder, præget af indsigt, forstand og videnskabelighed.

fodspor; de seler, et barn ledes i, mens det lærer at gå.

i retning mod at forstå og fortælle om begivenheder ud fra deres verdenshistoriske sammenhæng.

dvs. køs, skræmte.

hverken.

ærbødige katolikker kyssede førhen pavens tøffel ved audienser.

det gebrokne middelalderlatin.

så langt som.

godt nok, ganske vist.

latinsk sprog og litteratur.

efterfølgere.

sød væske fra blomster eller blade, som bier samler og laver honning af; dug der falder fra Yggdrasil (jf. Grundtvig 1808, s. 188).

åbne.

åbenlyst, helt klart.

jf. ordsproget at tale for døve øren Mau 1879, nr. 1.590, og Grundtvig 1845, nr. 439.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 10.087, og Grundtvig 1845, nr. 2.652.

guldbæger.

sikkert vidnesbyrd; ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 9.911, og Grundtvig 1845, nr. 2.630.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

velordnet samfund bestående af frie borgere.

den nyere tidsalder, præget af indsigt, forstand og videnskabelighed.

samfund bestående af røvere; egentlig: stat, der tillader sørøveri.

åbenlyst, helt klart.

institutioner.

velordnet samfund bestående af frie borgere.

stater, der tillader sørøveri.

endnu; endda.

bestemte, afgjorde.

det julisk-claudiske dynasti (27 f.Kr. - 68 e.Kr.).

store, heltemodige bedrift.

politiske.

allerede.

Jerusalems Ødelæggelse (70 e.Kr.).

endnu.

forfædres.

dvs. udefra.

dvs. mongolerne.

havde til hensigt, i sinde; var af natur.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Her også mere alment om kristenheden i middelalderen. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

Jerusalems Ødelæggelse (70 e.Kr.).

mest troværdige.

dvs. hebræiske, jødiske.

Jerusalems Ødelæggelse (70 e.Kr.).

her: Østens vise mænd; egl. stjernekiggere, dvs. astronomer, stjernetydere.

blev ilde til mode, blev betænkelig.

her: Østens vise mænd; egl. stjernekiggere, dvs. astronomer, stjernetydere.

røgelse og myrra.

allerede.

opfostret.

dvs. færgestederne.

opnå borgerret, her: blive medlem af trossamfundet.

for Herrens øjne, under Guds opsyn.

trængte.

lovede, i spådomme omtalte.

erfare det gode budskab, her: høre evangeliet.

dvs. syntes.

lovede, i spådomme omtalte.

nedgjorde, kritiserede sønder og sammen.

hyklere.

postyr, optøjer.

til døden.

hvad der var i vejen med præsterne, hvad der var på færde med præsterne.

underfulde.

kompromis.

dvs. hebræisk.

eftertrykkeligt.

havde sympati.

jordfæste, begrave.

dvs. segl, afspærring.

påtog sig skylden.

sagesløse, uskyldige heri.

allerede.

blive set af.

gå (imperativ pluralis).

undervis (imperativ pluralis).

døb (imperativ pluralis).

lær (imperativ pluralis).

lysende klæder.

dvs. byggede.

tydelig, kendelig.

alskens.

grundlægge.

forklarede.

underviste, forkyndte.

lære, forkyndelse.

den brovten, praleriet.

sig.

betegnelse for Alexandrias lange tradition for lærdom fra ca. 300 f.Kr. til 600 e.Kr.

dvs. byggede.

trosfæller.

blev ødelagt.

dvs. cyprioter.

indbyggere fra Kyrene i det østlige Libyen.

passagen i ApG 4,5 er også et ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 292, og Grundtvig 1845, nr. 288.

det usandsynlige og upålidelige.

sandsynligheden, pålideligheden.

usandsynlighed, besynderlighed.

syndefaldet.

dvs. hebræerne, jøderne.

forbindelsen.

den både menneskelige og guddommelige 👤Jesus. Hentydning til to-naturs-læren.

menneskeslægten.

dvs. hebræiske, jødiske.

godt nok, ganske vist.

bestride, benægte.

dvs. hebræiske, jødiske.

den både menneskelige og guddommelige person. Hentydning til to-naturs-læren.

lykkeligvis, heldigvis.

mærkbar, tydelig.

dvs. hebræiske, jødiske.

skabe.

Efter udvandringen fra Egypten var Israel oprindelig indrettet efter Moseloven og blev styret teokratisk ifølge kapitlet “Israels Kirke-Stat” i bind 1 af Haandbog i Verdens-Historien (Grundtvig 1833, s. 117-139).

afklaret, herliggjort.

præstestand, gejstlighed.

dvs. hebræernes, jødernes.

lærdommen; uddannelsesvæsenet.

efter.

bærer frugt.

bemærkelsesværdige.

oldkirken fra 👤Jesus indtil 👤Konstantin den Store. Hentydning til Den Mosaiske Kirkestat i Israel indtil udpegningen af Kong 👤Saul. Grundtvig danner udtrykkene ud fra den senere pavelige Kirkestat.

menneskeheden.

nederdrægtighed.

alment.

sig.

politiske, samfundsmæssige.

utvivlsomt; sandsynligvis.

mere usandsynligt.

åbenlyst, helt klart.

have været stærkt opsatte på.

i det romerske folkeslags midaldrende år; i verdenshistoriens middelalder, der ifølge Grundtvig omfattede perioden fra Jerusalems Fald i 70 e.Kr. til Konstantinopels Fald i 1453 e.Kr.

uundgåeligt, en naturnødvendighed.

oldkirken fra 👤Jesus indtil 👤Konstantin den Store. Hentydning til Den Mosaiske Kirkestat i Israel indtil udpegningen af kong 👤Saul. Grundtvig danner udtrykkene ud fra den senere pavelige Kirkestat.

åbenlyst, helt klart.

frygtindgydende styrke.

medvirken i kampen.

disciple.

overfladisk.

troværdigt.

forbande.

Rædselsherredømmet, la Terreur, fra september 1793 til juli 1794, under Den Franske Revolution.

godt nok, ganske vist; uden tvivl.

spektakel, tilløbsstykke.

spinkel.

stopper.

åbenlyst, helt klart.

apostolske fader.

mest bemærkelsesværdige.

åbenlyst, helt klart.

krigslist.

skjult, i hemmelighed.

åbenlyst, helt klart.

politisk, samfundsmæssig.

politiske samfund bestående af frie borgere, stat.

åbenlyst, helt klart.

det kødelige hjertes.

rimelige.

oldkirken fra 👤Jesus indtil 👤Konstantin den Store. Grundtvig danner udtrykket ud fra den senere pavelige Kirkestat.

Efter udvandringen fra Egypten var Israel oprindelig indrettet efter Moseloven og blev styret teokratisk ifølge kapitlet “Israels Kirke-Stat” i bind 1 af Haandbog i Verdens-Historien (Grundtvig 1833, s. 117-139).

på underfuld vis.

åbenlyst, helt klart.

præstestand, gejstlighed.

gr., samfund med en præst som overhoved, præstestyre.

egl. betegnelse for den lærde verden i 1600- og 1700-tallet, jf. fr. république des lettres.

gr., samfund uden et overhoved, lovløs tilstand.

indbyggeren i den romerske provins Africa, det moderne Tunesien og Algeriet.

bestemte over (adgangen til).

lære, budskab.

mysteriekulten omkring kabirerne.

hentydning til den græske betegnelses bogstavelige betydning: de hellige skrifttegn.

egl. betegnelse for den lærde verden i 1600- og 1700-tallet, jf. fr. république des lettres.

politisk, samfundsmæssig.

den følelsesladede epoke, middelalderen.

udrede, fremlægge.

i politisk, samfundsmæssig henseende.

mest troværdige.

ophævede.

åbenlyst, helt klart.

vanskeligt.

dvs. syntes.

underkastede sig, efter lat. sub jugum ire: en fornedrelse af slagets tabere, der anerkendte deres nederlag ved at gå under spyd, som var stillet op som en okses åg.

myrde kristne eller dømme dem til slavearbejde i minerne.

trængslens, prøvelsens.

magtesløshed.

manerer, sædvaner.

mand fra den romerske provins Illyricum, der omfattede det nuværende Dalmatien.

åbenlyst, helt klart.

beherske.

👤Diokletians firemandsstyre (tetrarki) bestod af to overkejsere med titlen Augustus og to underkejsere med titlen Cæsar.

evighed for en kejser på denne tid.

Jf. ordsproget om den stærkes ret: “I Krigen sidder Retten i Spydstagen”, Mau 1879, nr. 5.025, og Grundtvig 1845, nr. 2.155.

helt igennem.

mani, lidenskab.

såvel al ret, som.

fode.

underkejserne i tetrarkiet.

dvs. datter.

dvs. pinte, pressede.

offergave, ofring til guderne.

ødelagde, spolerede.

underkejserne i tetrarkiet.

underkejser i tetrarkiet.

allerede.

udbytning.

hensynsløs.

dvs. fodre.

dvs. sortekunster, sort magi.

den enevældige hersker.

lat. efter krigens love. Disse love gav sejrherren et meget omfattende spillerum.

blive skrevet i mandtal, her: blive gjort fuldt skattepligtige og registreret.

en ensartet skat, uanset den enkeltes indkomst og stand.

Jf. ordsproget “Hvor Intet er, har Kejseren tabt sin Ret”, jf. Mau 1879, nr. 4.391, og Grundtvig 1845, nr. 1.361.

med fuldt overlæg, med omhu.

underkejserne i tetrarkiet.

efterfølger.

afskedigede, forkastede.

tage kejserkåben på skuldrene, påtage sig kejserembedet.

kejserkåben, det kejserlige embede.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 2, s. 57, og Grundtvig 1845, nr. 1.886.

med held.

dækkende, udelt.

felttog mod perserne.

åbenlyst, helt klart.

lærdommens; uddannelsesvæsenets.

universitet.

åbenlyst, helt klart.

degenereret, vanslægtet.

institutioner.

invaderende.

åbenlyst, helt klart.

dvs. hebræiskes, jødiskes.

form, skikkelse.

hovedformål.

hul, som rakkeren kastede affald ned i, især ådsler og legemsdele.

åbenlyst, helt klart.

gennemsyre.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Her også mere alment om kristenheden i middelalderen. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

altsammen, i det hele taget.

hentydning til ordsproget ‘at komme sovende til lykken’, jf. Mau 1879, nr. 5.791, og Grundtvig 1845, nr. 2.508.

åbne.

opdelt.

den antikke verden (Middelhavslandene og de øvrige provinser i Det Romerske Rige).

lagt i et skrin af.

den antikke verdens.

godt nok, ganske vist.

dvs. krigskunst.

den fantaserende epokes, oldtidens.

svækket.

den følelsesladede epokes, middelalderens.

overanstrengt sig ved at danse for meget.

godt nok, ganske vist.

fødte slavinder.

dronnings trone.

hentydning til den latinske betegnelse for den katolske kirke, Sancta Mater Ecclesia.

indsigt og kundskab.

egl. betegnelse for den lærde verden i 1600- og 1700-tallet, jf. fr. république des lettres.

dvs. pavedømme.

hentydning til ordsprogene af typen ‘jo flere lovkyndige, jo mere trætte’, dvs. strid, jf. Mau 1879, nr. 2.178, og Grundtvig 1845, nr. 629. Dårligere: tåbeligere.

bemærkelsesværdige, vigtige.

åbenlyst, helt klart.

lærdommens; uddannelsesvæsenets.

byggede, funderede.

centrum, handelsby. Byer med stabelret kunne kræve passerende varer oplagte og udbudt til køb i en vis periode.

dvs. syntes.

Striden om 👤Kristi forhold til Faderen blev udløst af 👤Arius' standpunkt, at 👤Kristus var skabt af Gud Fader. Standpunktet blev afvist ved koncilet i Nikæa i 325, som slog fast, at begge var evige. Derfor var Sønnen ‘skabt af samme væsen’, gr. homo-ousios, og dermed ‘Gud lig’. Arianerne svarede, at Faderen skabte Sønnen af ‘et lignende væsen’, gr. homoi-ousios, og dermed var han blot gudelig.

mest fornuftig.

midtpunkt.

på lærdommen og uddannelsesvæsenets område.

indbyggeren i den romerske provins Africa, det moderne Tunesien og Algeriet.

efterfølgere.

lærdommens historie.

åndsliv, tankegang.

allerede.

den antikke verden.

åbenlyst, helt klart.

udvikling.

klapper ad, applauderer.

åbenlyst, helt klart.

manerernes, sædvanernes, moralens.

variant af Vaarbebuder: forårsbebuder.

hjertets epoke, den følelsesladede middelalder. Hentydning til betegnelsen det store år: et meget langt tidsrum.

Jf. ordsproget ‘ond vane skal rykkes op med roden’, Mau 1879, nr. 11.143.

Jf. ordsproget ‘lægedommen er tit værre end sygdommen’, Mau 1879, nr. 5.948, og Grundtvig 1845, nr. 1.708.

glemte kirkefædre; kirkefædre, som man ærede ligeså højt som helgerne, hvis relikvier blev lagt i et skrin.

foran. Hellige og højt ansete personer blev begravet nær altret.

dem, der indvarslede den ny tidsalder præget af indsigt, forstand og videnskabelighed. Denne moderne tidsalder kalder Grundtvig for Vidskabs-Tiden hhv. Nyaars-Tiden.

godt nok, ganske vist.

den forstandsmæssige epoke, den moderne periode.

den antikke verden (Middelhavslandene og de øvrige provinser i Det Romerske Rige).

lærdommen; uddannelsesvæsen.

middel, udvej.

de lærde kundskaber.

skæmmede.

universitetsvæsen.

bevaret.

heldigvis.

godt nok, ganske vist.

bemærkelsesværdigt.

foruden, undtagen.

optælle og meddele, opregne for.

dvs. gotere.

iransk folkeslag.

dvs. svebere.

jagede og dræbte hinanden, stred.

godt nok, ganske vist.

flok.

de gæliske folkeslag fra de britiske øer og Bretagne. Kymrerne beskrives på s. 71 som synonyme med cimbrerne, der invaderede Romerriget mellem 113 og 101 f.Kr.

dvs. goternes.

dvs. mongolernes.

overfald, invasioner.

åbenlyst, helt klart.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

degenereret, vanslægtet.

forunderligt syn; sjældent syn.

fortryllede slotte beboet af gæstfrie feer.

dsv. skælmske, bedrageriske.

heltemodige krigere.

straffefanger.

fortryllede slotte beboet af gæstfrie feer.

udholde, døje.

alskens.

dvs. pilgrim.

ny, gylden tid.

allerede.

har situationen tydeligt ændret sig.

Den pragmatiske historieskrivning søgte at afdække begivenhedernes årsager og virkninger, mens den kritiske historieskrivning hovedsagelig bestod af kildekritik.

bildte sig ind.

åbenlyst, helt klart.

fragmenter.

fra Nordens ældste oldtid, kendetegnet ved ligbrænding, eller fra det efterfølgende tidsrum, hvor ligene blev begravet ubrændte i gravhøje.

åndsevnerne, talenterne.

dvs. blev forskertset, blev sat over styr.

historiefilosofi, videnskabelighed med et særligt historisk perspektiv.

forfædre.

helt sikkert.

det efterfølgende mål for; definitionen af.

vise, videnskabelige folk, som er forudbestemt til at blomstre op efter Reformationen.

menneskeslægten.

det vise, videnskabelige folk, som er forudbestemt til at blomstre op efter Reformationen.

godt nok, ganske vist.

det følelsesladede folk, som er forudbestemt til at blomstre op i middelalderen.

efternøler.

efter.

vise, videnskabelige folk, som er forudbestemt til at blomstre op efter Reformationen, for at forstå og fortælle om begivenheder ud fra deres verdenshistoriske sammenhæng.

den nyere tid, dvs. efter middelalderen.

bemærkelsesværdig, betydningsfuld.

åbenlyst, helt klart.

afstamning.

åbenlyst, helt klart.

udviklede, udformede.

det vise, videnskabelige folk, som er forudbestemt til at blomstre op efter Reformationen.

dvs. udefra.

dvs. hal.

jeres.

regne med, stole på

led.

selv hvis de tager fejl, er de endog vildfarne.

stort heltemod.

politisk samfund bestående af frie borgere, stater.

manerer, sædvaner.

heltemodige krigerfolks.

dvs. vikingetogt.

dvs. bersærkerne, de vilde, utøjlelige krigere.

heltemodige krigere.

ædle, fremragende personer.

sal. Hentydning til Folkvang.

genrebetegnelse for belærende og moraliserende digte, der formidler leveregler og konkret viden.

forfædrene.

gid man må le ad deres minde.

opdragede, civiliserede.

opdraget, civiliseret.

samfundsmæssig orden, politisk modenhed.

fodspor; de seler, et barn ledes i, mens det lærer at gå.

de heltemodige krigeres.

forfædrene.

politiske orden, samfundsmæssige sammenhængskraft.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

om det har vi allerede pralet; vi på dette område har som et civilisatorisk forspring.

endog.

udelukker det slet ikke, at det.

åbenlyst, helt klart.

den storslåede, heltemodige ånds.

samfundslivet, det politiske liv.

bemærkelsesværdig, betydningsfuld.

selv hvis.

Eddaens sange.

Ingævonerne boede ved Nordsøen, istævonerne ved Rhinen.

dvs. svebere.

dvs. østgotere, ostrogotere.

dvs. schwabere, indbyggere fra Schwaben i det sydvestlige Tyskland.

om bord på et skib.

åbenlyst, helt klart.

dvs. fønikernes.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl, uden videre.

indbyggerne af den fønikiske by Tyros.

dvs. fønikernes.

dvs. fønikerne.

agtede, vogtede.

forfædrene.

udvalgte folk. Det guddommelige forsyn havde udpeget bestemte folkeslag til at fremme menneskehedens udvikling, jf. fortalen til Haandbog i Verdens-Historien, bind 1 (Grundtvig 1833, s. 10-12).

dvs. smedekunst.

digtning.

forfædrene.

mellemmænd, handelsfolk. Hentydning til fønikerne.

mere kløgtige.

dvs. fønikernes.

orienterede, vejledt.

åbenlyst, helt klart.

usandsynligt.

fatteevne, egenskaben at være lærenem.

lærevillighed, modtagelighed for dannelse

konklusion.

dvs. fønikerne.

sandsynlighed.

kyst med store forekomster af rav.

parafrase af titlen på 👤Pytheas' tabte værk Peri okeanu (Om Oceanet) fra 300-tallet f.Kr.

kendskab til, viden om.

parafrase af titlen på 👤Pytheas' tabte værk Peri okeanu (Om Oceanet) fra 300-tallet f.Kr.

på egen hånd, uden hjælpemidler.

fragmenterne.

Ostidamnierne og Kalbium nævnes i uddrag af 👤Pytheas' tabte værk Peri okeanu (Om Oceanet), eksempelvis hos 👤Strabon, Geografi, bog 1, kapitel 4. I nogle udgaver oversættes egennavnene med Ostimii og Cabæum.

åbenlyst, helt klart.

tåbelig.

dvs. fønikerne.

ædle, fremragende personers.

en ældre stavemåde for Sjælland. Grundtvig knytter egennavnets første led til adjektivet sæl: salig, lykkelig.

her de danske bælter og sund; ældre betegnelse for det omgivende hav, jf. Kalkars Ordbog.

kilder fra den fønikiske by Tyros.

dvs. gotere.

helt sikkert.

landsdele, egne.

indbyggerne af den fønikiske by Tyros.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

dvs. fønikerne.

Økt angiver på færøsk et tidsrum på tre timer, altså en ottendel (otting) af et døgn. Tidsangivelsen er her brugt som længdeangivelse, og det giver bedst mening, hvis der hentydes til solens gang over jorden i tre timer. Det giver 45 breddegrader mod øst, hvilket med god vilje kan formodes at svare til afstanden mellem Færøerne og Fønikien (Libanon) som angivet i den omtalte lokale tradition.

dvs. tidnur, tinnur, færøsk substantiv, pluralis: kvartskrystaller, der er almindeligt forekommende i øernes basalt-klipper.

kvads.

dvs. fønikerne.

historien fra den fønikiske by Tyros.

bemærkelsesværdig, betydningsfuld.

heltemodige krigere.

godt nok, ganske vist.

dvs. gotere.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

forfædres.

dvs. gotere.

bosatte.

alle slags, alskens folkeslag.

Götaland og Gotland.

vovehalse.

her: de gæliske folkeslag fra de britiske øer og Bretagne. Den tilsvarende moderne fællesbetegnelse er gælerne.

med fuldt overlæg.

sveerne fra Uppland og andre dele af Svealand i Mellemsverige.

dvs. gotiske.

dvs. goterne.

endog.

dvs. gotere.

ædle, højsindede.

lærevillige, modtagelige for dannelse.

dvs. gotere.

dvs. goterne.

det vil sige.

udvalgte folk.

dvs. goterne.

bannerførerne, lederne.

udvalgte folks. Det guddommelige forsyn havde udpeget bestemte folkeslag til at fremme menneskehedens udvikling, jf. fortalen til Haandbog i Verdens-Historien, bind 1 (Grundtvig 1833, s. 10-12).

dvs. mongolske.

dvs. goterne.

dvs. goternes.

dvs. goterne.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 7.003, og Grundtvig 1845, nr. 1.997.

dvs. gotisk.

overskygget, overstrålet.

heltemodige, kampberedte folkeslag.

dvs. goterne.

åbenlyst, helt klart.

kalder på, vinker til.

dvs. goterne.

dvs. gotiske; middelalderlige. Den sidstnævnte, udvidede betydning blev anvendt til at betegne noveller, skuespil og andre skønlitterære værker.

heltemodige krigeres.

dvs. kunst.

godt nok, ganske vist.

historie om goterne.

dvs. goterne.

hærs.

bannerførere, ledere.

dvs. goternes.

verdenshistoriens endelige periode, fra den nyere tid frem til de sidste tider, hvor menneskehedens historie gennem den stigende oplysning og videnskabelighed vil stå lysende klart og fuldt forståelig.

den storslåede, heltemodige ånd.

dvs. goternes.

velordnet samfund bestående af frie borgere.

dvs. goterne.

adopterede gotiske kampberedte helt.

heltens, krigerens.

det gotiske sprog.

germansk folkeslag.

iransk folkeslag.

medlem af det iranske folkeslag.

dvs. goternes.

ikke trods dette.

dvs. goternes.

heltemodige krigstogt.

indføres, bringes i sin rette orden.

følelsesladede epoke.

dvs. gotiske.

de Tolv Jævnbyrdige, der ifølge Rolandskvadet kæmpede side om side med 👤Karl den Store.

et uforståeligt blandingssprog.

dvs. gotiske.

Det første, andet og tredje Gudrundskvad i Den ældre Edda.

dvs. gotiske; middelalderlige. Den anden, udvidede betydning blev anvendt til at betegne noveller, skuespil og andre skønlitterære værker.

dvs. stjernekigger: astronom, stjernetyder.

mest underfulde.

fortryllede slotte, beboet af gæstfrie feer.

dvs. goternes.

åbenhjertige; veldokumenterede.

dvs. gotiske.

fortøjning.

kuben, som var fyldt med folkeslag, og livmoderen, der var fuld af kampberedte helte, jf. 👤Jordanes Getica, kapitel 4.

folkeslag omtalt i 👤Jordanes Getica, kapitel 4.

dvs. goterne.

gotisk gavi: landområde ved vandet, og ty. Auen: flodenge.

det vil sige.

folkeslag omtalt i 👤Jordanes Getica, kapitel 4.

dvs. vidivarierne, folkeslag omtalt i 👤Jordanes Getica, kapitel 17.

germansk folkeslag.

dvs. goterne.

gotiske helte.

fejlskrevne, forvanskede gennem de mange afskrifter.

dvs. goternes.

dvs. gotiske.

sandsynligvis.

finurlig, her også: kortfattet.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

sammensætning af de angelsaksiske ord for holm og rige.

dvs. gotere.

germansk folkeslag.

være inaktiv; tålmodigt afvente.

angelsaksisk.

gotisk: ga-beidan.

dvs. vidivarierne, folkeslag omtalt i 👤Jordanes Getica, kapitel 17.

det vil sige.

dvs. gotiske.

stamtavle.

navne i Eddaen.

dvs. goterne.

thrakisk folkeslag fra antikken, bosat ved Donauflodens udløb.

dvs. syntes.

thrakisk folkeslag fra antikken, bosat ved Donauflodens udløb.

dvs. gotere.

udvalgte folks. Det guddommelige forsyn havde udpeget bestemte folkeslag til at fremme menneskehedens udvikling, jf. fortalen til Haandbog i Verdens-Historien, bind 1 (Grundtvig 1833, s. 10-12).

dvs. gotiske.

thrakisk folkeslag fra antikken, bosat ved Donauflodens udløb.

mere sandsynlig.

dvs. goternes.

dvs. goterne.

godt og grundigt.

dvs. goterne.

dvs. vikingetogter.

dvs. goterne.

dvs. vikingetogter.

sikkert.

dvs. goterne.

sandsynligt.

dvs. vikingetogterne.

dvs. goterne.

gå til angreb, byde op til kamp.

åbenlyst, helt klart.

dvs. goterne.

herredømme.

dvs. goterne.

dvs. gotiske.

en tømmerflåde.

kreaturer.

iransk folkeslag.

dvs. forbløffet.

åbenlyst, helt klart.

dvs. gotere.

at det forlød.

dvs. goterne.

listede, puslede.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

dvs. køs, skræmte.

dvs. goterne.

dødelige sygdom.

dvs. roxolanske. Roxolanarne boede i det sydøstlige Rumænien.

dvs. søster.

dvs. husbond.

dvs. ostrogoterne.

dvs. visigoterne.

allerede.

Ordsproget betød tidligere også at klare sig selv og tage sin skæbne i egen hånd, jf. ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.466, og Grundtvig 1845, nr. 2.266.

dvs. goternes.

kejserdømme.

sandsynligt.

onde vætter.

ældste forfædre.

dvs. goterne.

dvs. ostrogoterne.

dvs. visigoterne.

dvs. øst- og vestgotere, ostro- og visigotere.

gotiske stammes.

dvs. goterne.

dvs. ostrogoterne.

dvs. visigoterne.

dvs. goternes.

konklusion.

dvs. ostrogoterne.

åbenlyst, helt klart.

gotiske helt.

gotiske stamme.

dvs. gotiske.

dvs. tusindkunstner.

trækker lod og udpeger vinderen.

gotiske konger.

gotiske stamme.

dvs. goternes.

godt nok, ganske vist.

åbenlyst, helt klart.

Fordanskning af stednavnet Campus Mauriacus, nævnt af 👤Jordanes i Getica, kapitel 36. Campus Mauriacus lå formentlig nær Troyes, og der er gjort flere forsøg på at stedfæste navnet mere præcist. Grundtvig tilslutter sig de forskere, der peger på Méry-sur-Seine nordøst for Troyes.

dvs. ostrogoterne.

dvs. visigoterne.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 6.713, og Grundtvig 1845, nr. 1.823.

dvs. goterne.

dvs. visigoterne.

hærførerne, høvdingene; anførerne under fuglenes træk.

dvs. visigotere. Grundtvig knytter forleddet til vise: hærførere, høvdinge.

allerede.

dvs. gotisk.

dvs. goterne.

rettroende.

tillempede, tilpassede.

de gotiske stammer.

bosættelse.

dvs. goternes.

dybder.

dvs. visigotere. Grundtvig knytter forleddet til vise: hærførere, høvdinge.

bosætte.

selv hvis han.

købte.

hærførere.

dvs. goterne.

dvs. de gotiske høvdinge.

dvs. gotiske.

de gotiske høvdinges.

livvagter.

dvs. goterne.

lide samme skæbne, her: blive myrdet.

der blev blæst til kamp. Luren var et historisk blæseinstrument til især militær brug.

det gotiske folk.

i fuldt ornat, med militær pragt.

dvs. gotere.

lat., og.

gjorde de oprør.

forberedte.

dvs. goterne.

dvs. indesluttede, forskansede.

dvs. goterne.

dvs. goterne.

dvs. gotere.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

dvs. goterne.

den stærkes ret, erobrerens ret til de nye besiddelser; jf. ordsproget “I Krigen sidder Retten i Spydstagen”, Mau 1879, nr. 5.025, og Grundtvig 1845, nr. 2.155.

dvs. goterne.

dvs. belejringskunsten.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

således, sådan.

dvs. krigskunst.

dvs. visigoterne.

var avanceret.

dvs. goternes (tapperhed).

dvs. goterne.

dvs. syntes.

dvs. visigoterne.

Her hentydes både til den latinske betegnelse foederati om goterne og de germanske forbundstropper, som hver især sluttede en traktat (foedus) med kejseren, og samtidig også til betegnelsen væring om de vikinger, som 600 år senere tjente som livvagter i Konstantinopel. Væring kan etymologisk knyttes til det norrøne várar: eder, løfter om troskab.

mærkbart.

dvs. goterne.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

dvs. gotisk.

føreren for foederati-tropperne.

dvs. goter.

dvs. årbøger, annaler.

dvs. visigoternes.

dvs. visigoterne.

dvs. goternes.

åbenlyst, helt klart.

efterfølgers.

dvs. goteren.

blev mere rimelig, affandt sig med at stille mere rimelige fredsbetingelser.

dvs. goteren.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 2, s. 374, og Grundtvig 1845, nr. 2.611.

dvs. goteren.

den romerske borger, lat.: quiris.

dvs. goteren.

rimelige.

istedet for dette.

dvs. syntes.

forvirring, ængstelse.

marionetten af den (👤Alarik), som.

Jf. ordsproget ‘Det er bedst at blive klog af andres skade’, Mau 1879, nr. 8.670-8.671, og Grundtvig 1845, nr. 90.

åben krig.

en fast bopæl.

forberedte.

dvs. goterne.

svoger.

dvs. gotiske.

tronstol.

invaderede.

dvs. datter.

den gotiske konge.

helten, krigeren.

upassende, sære, uforenelige.

dvs. gotisk.

sortsmudskede.

kosak-leders, atamans.

dvs. ungarsk.

dvs. visigoterne.

dvs. syntes.

dvs. østgoterne, ostrogoterne.

germansk folkeslag.

dvs. mongolsk.

øge.

mesteren i talekunsten, retorikeren.

helt sikkert.

skildrede pålideligt og efter selvsyn.

dvs. kunst.

specialister, forfattere af et helt bogværk (monografi) om denne enkelte periode.

det vil sige.

flad trætallerken

påfaldende, afvigende.

nøjsomhed.

krigstogter; herlighed, hofliv.

kommer 👤Attila hverken med.

hhv. nordisk og græsk betegnelse for maurer eller berber.

tale en gebrokken blanding, radbrække.

dvs. gotisk.

Ausones var en oldgræsk betegnelse for italienerne (Pappalardo 2006). 👤Priscus' adjektiv ausonisk oversættes oftes med latin, ikke italiensk. Latin udviklede sig først langt senere, fra 800-tallet og frem, til det italo-romanske sprog, der er forløber for det moderne italienske sprog.

bemærkelsesværdige oplysnings.

dvs. datter.

Der hentydes sandsynligvis til Corpus Byzantinae historiae, som udkom i 42 bind fra 1648 til 1711 og forblev uden sidestykke indtil 1800-tallet. Gesandtskabsberetningen findes i første bind (Labbe 1648; Petersen 1830, s. 499).

allerede.

dueller, tvekampe.

uventede.

dvs. vestgoterne, visigoterne.

felttoget.

vurderer, bedømmer.

dvs. gotere.

de heltemodige krigere.

dvs. goter.

var avanceret.

samfundslag.

i felten.

alskens.

dvs. vestgotere, visigotere.

dvs. vestgoterne, visigoterne.

åbenlyst, helt klart.

kejserkåbe, kejserlige embede.

dvs. goternes.

Fordanskning af stednavnet Campus Mauriacus, nævnt af 👤Jordanes i Getica, kapitel 36. Campus Mauriacus lå formentlig nær Troyes, og der er gjort flere forsøg på at stedfæste navnet mere præcist. Grundtvig tilslutter sig de forskere, der peger på Méry-sur-Seine nordøst for Troyes.

452 e.Kr. De første Olympiske Lege blev if. traditionen afholdt i år 776 f.Kr., og legene blev siden afholdt hvert fjerde år. Fireårsperioden (en olympiade) var målestokken i græsk tidsregning.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

dvs. visigoterne.

gråhårede.

dvs. ostrogoterne.

dvs. visigoterne.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

dvs. goterne.

ville hunnerne herske.

dvs. visigoterne.

dvs. østgotiske, ostrogotiske.

dvs. vestgotere, visigotere.

hørte om.

dvs. gotere.

krigslist.

dvs. visigoterne.

dvs. belejringskunsten.

den langtrukne, møjsommelige dyst, tovtrækkeriet.

dvs. søster.

medgift.

felttog.

dvs. visigoterne.

dødsårsag.

fjende.

høstede.

ligesom.

dvs. goternes.

svøbe, afstraffelsesredskab.

dvs. begravede.

seletøj.

blev jordestædt, blev begravet.

germansk folkeslag.

dvs. ostrogoteren.

dvs. goterne.

autentisk hunniske; virkeligt omstændige.

banemand.

Hhv. Atlekvadet og Det grønlandske Atlekvad.

dvs. goterne.

germansk folkeslag.

værdighedstegnet for hærens øverstbefalende, marskallen.

dvs. ostrogoteren.

efterfølger.

allerede.

dvs. visigoternes.

forbundsfæller, allierede.

antikkens berømte, historiske kerneland.

kejserkåben, det kejserlige embede.

dvs. sveber.

dvs. goter.

efterfølger.

dvs. håndlangere.

kejserkåben, det kejserlige embede.

stolet på.

dvs. staldbror, våbenfælle.

dvs. goteren.

meget.

sværtet ham til, beskyldt ham med urette.

hverken.

efterfølger.

blevet voksen.

tronstol.

dvs. gotere.

navnebrødre.

det gotiske rige.

dvs. goterne.

skriftlig overdragelse, skøde.

allerede.

bosætte.

dvs. kulde.

germansk folkeslag.

dvs. goternes.

dvs. staldbrødre, våbenfæller.

bemærkelsesværdige, mindeværdige.

formation.

variant af ordsprog som ‘Troen er ikke hver mands sag’, jf. Mau 1879, nr. 10.485.

variant af ordsprog som ‘Lands Sæder, Lands Hæder” ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 5.337, og Grundtvig 1845, nr. 1.560.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 10.278, og Grundtvig 1845, nr. 1.090.

hvilken.

germansk folkeslag.

formation.

bøjede sig, veg.

den gotiske konges.

dvs. goterne.

kasse til opbevaring af mel og andre fødevarer.

holde sig i live.

oversættelse af Gaugamela, en station for kameldrivere, nær moderne Mosul kendt gennem slaget ved Gaugamela i 331 f.Kr.

allerede.

dvs. søster.

den gotiske helt, kriger.

forfædres.

slægter vi dem ikke på, er vi degenererede.

jf. ordsprog som ‘lykken står den kække bi’ og “Dristig Mand har Lykken i [sit] Følge“, Mau 1879, nr. 1404, og Grundtvig 1845, nr. 384.

allerede.

signalet til kamp. Luren var et historisk blæseinstrument især til militær brug.

dvs. goterne.

forfatter af lovprisninger, panegyriker.

bedrager, forræder.

dvs. visigoterne.

lynangreb.

dvs. goteres.

anledning.

panegyriker; person, der lovpriser.

overordentlig høj og stærk.

store, kampberedte næver.

dvs. hu.

alliere sig gennem ægteskaber.

dvs. søster.

herskede.

dvs. vestgotiske.

dvs. søster.

dvs. datter.

variant af ordsproget, jf. Mau 1879, nr. 3.178, og Grundtvig 1845, nr. 969.

øverste minister, magister officiorum.

den gotiske konges.

dvs. gotere.

fåtallige, decimerede.

dvs. goterne.

samfundsinstitutioner.

dvs. goterne.

dvs. Theod, den forkortelse for 👤Theodorik, som stod på hans segl.

dvs. kunster.

panegyriker; person, der lovpriser.

lovprisning.

savnede.

de ældre forfattere, de samtidige historikere.

anfald.

dvs. syntes.

taget af en klippesten.

gotiske konge.

helt, kriger.

af højeste klasse, af bedste slags; egl. et af trumfkortene.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

helt, kriger.

dyriske tidsaldre.

menneskelig tidsalder.

helt, kriger.

den nyere tids, dvs. efter middelalderen.

kundskab; dommerkendelse.

Jf. ordsproget ‘Herrernes eksempel er undersåtternes spejl’, Mau 1879, nr. 1.800.

anførere, vejvisere. Betegnelsen anvendes især om bidronninger og trækfugle.

den gotiske stamme.

dvs. goterens.

dvs. goter.

åbenlyst, helt klart.

dvs. gotere.

det gotiske folk.

den antikke verdens.

åbenlyst, helt klart.

dvs. goternes.

overskygge, overstråle.

dvs. kunstlet.

dvs. dattersøn, nevø.

dvs. goterne.

dvs. goternes.

svineheld.

dvs. goterne.

skrupler.

dvs. søstersøn, nevø.

mærkbart.

dvs. goterne.

demonstrerede deres våbenmagt, spillede med musklerne.

personlige sekretær.

dvs. gotiske.

hentydning til de polske nederlag i krigen af 1792 og opstanden af 1794. Nederlagene førte til den anden og tredje deling af Polen og statens undergang. Her kan også hentydes til den polske novemberopstand fra 1830 til 1831, som den danske presse beskrev i detaljer med udbredt sympati.

i felten.

røveriske, gerrige efter rov.

dvs. goterne.

dvs. krigskunst.

største vovehalse.

dvs. goterne.

ventede den mest vanskelige etape forude; ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 973ej i 1845 og 1875.

befæstede.

dvs. goterne.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

en lænkehund.

dvs. gotiske.

resterne af goterne.

scepter, styre.

dvs. goterne.

dvs. goterne.

blandt sin art, her: blandt de umandige eunukker.

udkæmpede med.

dvs. goternes.

dvs. krigskunst.

helt åbenlyst.

dvs. goter.

de resterende gotiske heltemodige krigere.

dvs. Besbios, et af de oldgræske navne på Vesuv.

dvs. gotiske.

heltemodige krigere.

dvs. gotiske.

trop af heltemodige krigere.

felttog.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

indrulleret, optaget.

dvs. gotere.

egnen omkring Venedig, Veneto.

heltemodige krigere.

dvs. goternes.

efterkommere.

dvs. gotere.

sandsynligvis.

Fordanskning af stednavnet Campus Mauriacus, nævnt af 👤Jordanes i Getica, kapitel 36. Campus Mauriacus lå formentlig nær Troyes, og der er gjort flere forsøg på at stedfæste navnet mere præcist. Grundtvig tilslutter sig de forskere, der peger på Méry-sur-Seine nordøst for Troyes.

dvs. begravede.

det heltemodige krigerlivs.

dvs. vestgoteren, visigoteren.

dvs. visigoterne.

jf. ordsproget om at være noget af navn, men ikke af gavn, Mau 1879, nr. 2.774, og Grundtvig 1845, nr. 1.941 .

dvs. visigoternes.

goterens dåd.

ringe håb.

pånær.

dvs. sveberne.

dvs. visigoterne.

dvs. ostrogoter, 👤Theoderik den Store.

åbenlyst, helt klart.

dvs. datter.

dvs. vestgoterne, visigoterne.

dvs. dattersøn, nevø.

Jf. ordsproget om at blive hjulpet fra asken i ilden, Mau 1879, nr. 3.720, og Grundtvig 1845, nr. 1.111. Vest-Gotherne: visigoterne.

dvs. ostrogoter.

åbenlyst, helt klart.

dvs. visigoterne. Grundtvig knytter forleddet til vise: hærførere, høvdinge.

iransk folkeslag.

dvs. sveberes.

stamtavle.

havnebyerne.

revser, plage.

de sefardiske og askenasiske jøder.

herskede.

allierede.

dvs. goteres.

dvs. vestgotere, visigotere.

usandsynligt.

åbenlyst, helt klart.

såvel som.

dvs. muhamedanerne, muslimerne.

Grundtvigs oversættelse af Al-Jazira al Khadra: Den grønne Ø, ældre arab. stednavn for den Iberiske Halvøs sydspids. Dette har givet navn til byen Algeciras vest for Gibraltar, jf. Aschbach 1827, s. 319.

dvs. syntes.

ensbetydende,synonymt.

sent fødte.

næsten samtidige.

flertallet.

tronstol.

invasion.

dvs. gotiske.

goternes land.

dvs. goterne.

dvs. gotiske.

dvs. gotere.

såvel som.

dvs. kunster.

østgoters, ostrogoters.

opfostredes, kunne udfolde sig.

stod frem.

dvs. goter.

dvs. gotiske.

skare af kampberedte helte.

dvs. gotiske.

stor, kampberedt helt.

dvs. goterne.

dvs. goternes.

fra begyndelsen, først.

dvs. goter, gøter. Grundtvig følger den ældre tradition, som anså goterne som efterkommere af gøterne.

det kampberedte, heltemodige folk.

åbenlyst, helt klart.

dvs. goterens.

heltemodige liv i kamp.

højdepunkt.

dvs. goterne.

dvs. goternes.

det gotiske folks.

heltemodige liv i kamp.

dvs. goterne.

en fællesbetegnelse for alle hunnerkonger. Her hentydes til den uspecificerede farao i 2 Mos.

uanset hvad.

dvs. gotiske.

det heltemodige, kampberedte folks.

efterladte værker.

dvs. goterne.

allerede.

dvs. gotiske.

bogstaver skrevet med sølvblæk.

dvs. gotisk.

dvs. gotiske.

det gotiske folks historie.

på skrift.

dvs. goterne.

heltemodigt liv i kamp.

løn for et mord.

åbenlyst, helt klart.

dvs. goternes.

midtpunktet.

overskygger, overstråler.

varslede.

lærdommens historie.

samfundslivet.

islam.

højere læreanstalt, universitet.

blevet hjulpet ud over; blevet givet.

universiteter.

helt sikkert, utvivlsomt.

åbenlyst, helt klart.

spanierne i den nyere tid.

heltemodige krigere.

tilbagegang, baglæns bevægelse.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

det justinianske dynasti (518-578/602) er opkaldt efter dets mest berømte medlem, 👤Justinian 1. Grundtvig opkalder dynastiet efter dets grundlægger, 👤Justin 1.

dvs. gotisk.

Jf. ordsproget om opbakningen til herskere: “Alle tilbede den opgaaende, Ingen den nedgaaende Sol”, Mau 1879, nr. 9.266, og Grundtvig 1875, nr. 2.238.

dvs. goterne.

germansk folkeslag.

Forskningen afviser den ældre græske tradition om, at 👤Justinian oprindeligt hed Uprauda.

smædeskriftet.

dvs. søstersøn, nevø.

tronstol.

den nyere tid, dvs. efter middelalderen.

I den seneste tid, indtil for nylig.

fratage 👤Justinian.

tilnavn Den Store.

have frataget ham, have kostet ham.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

sikkert nok, korrekt.

omrejsende person, der lever af at præsentere en dresseret bjørn.

åbenlyse.

Gr. Prasinoi og Venetoi. Disse to hold (lat. partes) på hippodromen i Konstantinopol havde mange tilhængere, der også spillede en stor rolle uden for væddeløbsbanen, i det politiske liv.

anfald.

En tilhænger fra holdet Prasinoi og en fra holdet Venetoi. Disse to hold (lat. partes) på hippodromen i Konstantinopol havde mange tilhængere, der også spillede en stor rolle uden for væddeløbsbanen, i det politiske liv.

i det at, fordi.

kejserkåben.

ligklæde.

dvs. gotiske.

uventet.

væddeløbsbanen, hippodromen.

planer.

udøvedes, udførtes.

mand fra Dacien i det nuværende Rumænien.

krigen mod goterne.

felttoget.

felttog.

forblive.

dvs. søster.

variant af ordsproget, jf. Mau 1879, nr. 3.178, og Grundtvig 1845, nr. 969.

overtale.

felttog.

alliere sig gennem ægteskab.

gå til angreb på ham, byde ham op til kamp.

græsk navn for berberne. Den moderne forskning benytter ofte den latinske betegnelse mauri.

felttog.

hovmesteren ved et hof, herregård, eller lignende, med ansvar for udgifterne og tjenerskabet. Hentydning til embedet Praefectus praetorio per Orientem.

bemanding og beskyttelse.

fra land, afsted.

livgarde.

fordanskning af katafrakter (gr. kataphraktos), det senantikke rytteri, hvor både hest og mand var beskyttet af panser.

personlige sekretær.

forfatter i alt, hvad han skrev; forfatter af alskens skrifter, her: forfatter af skiftende pålidelighed.

spare på brændet til bageovnen.

snyde.

skarnsstreg, uretfærdighed.

beskøjterne.

mugne.

sandsynligt.

dvs. goterne.

Stednavnet fra 1800-tallets Tunesien har ikke kunne lokaliseres på kort og i håndbøger fra samtiden (f.eks. Henne-Am Rhyn 1874).

rådslagning blandt de højere befalingsmænd.

hær.

dvs. krigskunst.

gik dog af med sejren.

græsk navn for berberne. Den moderne forskning benytter ofte den latinske betegnelse mauri.

belejredes.

triumftog, ceremoniel fejring af en sejrrig romersk feltherre.

væddeløbsbanen, hippodromen.

her: behandlet af.

dvs. fortalte.

bemærkelsesværdigt.

åbenlyst, helt klart.

dvs. kunst.

dvs. tusindkunstner.

dampkraft.

åbenlyst, helt klart.

lovlige, tilladte.

lat. offentlig ret. Kriminalret (strafferet) er en vigtig bestanddel af offentlig ret.

overholdt, håndhævet.

konklusionen.

kejserens embedsmænd. Statsmagten blev i ældre tid betegnet som statslegemet, jf. eng. body politic.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 11.632, og Grundtvig 1845, nr. 2.929.

særlig.

da. hhv. lat., smædeskrifter.

udgiver under eget navn.

smædeskriftet.

almenvellet.

smædeskrift.

øverste minister, magister officiorum.

rensede.

retfærdigheden, lat. justitia.

profit, biindtægt.

godt nok, ganske vist.

personlige sekretær, 👤Prokopios.

åbenlyst, helt klart.

smædeskrift.

smædeskrifter.

dvs. paskvil, smædeskrift.

smædeskrift.

til en forbrydelse, at 👤Justinian afskaffede.

læreanstalt, 👤Platons Akademi.

dynastiet grundlagt af 👤Antoninus Pius. Siden fulgte tre adoptivkejsere, hvoraf den sidste er 👤Commodus.

åbenlyst, helt klart.

helt sikkert.

manerer, sædvaner, moral.

blev de, måtte de se sig.

lønnes.

de nye perseres, sasanidernes.

de nye persere, sasaniderne.

dvs. arsakidernes.

efterfølger.

dvs. manikæiske.

de nye persere, sasaniderne.

lære, forkyndelse.

åbenlyst, helt klart.

Magerne var en præstekaste i Medien, der har givet navn til betegnelsen magi.

menneskehedens genoprejsning efter syndefaldet.

forfædrene.

syndefaldet.

mænds ret til samleje med enhver kvinde.

kvindernes opholdsstue uden adgang for fremmede mænd, harem.

lære, forkyndelse.

zarathustrismen, læren nedskrevet i Avesta, der før blev kaldt Zendavest.

Mingrelierne (megrelerne, mingrelerne) er nært beslægtet med georgierne og bor i Georgiens vestlige egn Mingrelien.

falsk profet.

Kolera er endemisk i Bengalen i det nordøstlige hjørne af det indiske subkontinent. Fra 1817 bredte sygdommen sig, med afbrydelser af få års varighed, i resten af 1800-tallet og blev en verdensomspændende pandemi. I 1853 nåede koleraen Danmark.

overskyggede.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 1.605, og Grundtvig 1845, bind 1, s. 612.

godt nok, ganske vist.

mere end rigelig.

med fuldt overlæg, med iver.

menneskeslægtens udvikling, verdenshistoriens gang.

hentydning til ordsproget, om det umulige i at vaske en mørkhudet morian hvid, jf. Mau 1879, nr. 10.970.

lærdommens historie.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 1.874, og Grundtvig 1845, nr. 1.383.

muslimerne.

helt sikkert.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

allerede.

dvs. goterne.

almindeligvis.

godt nok, ganske vist.

tingenes tilstand, verdensorden.

krampetrækninger.

gravkapel med fri adgang for besøgende.

Grundtvig hentyder formentlig til sin karakteristik af araberne som et folkeslag, der allerede i verdens fantasifulde oldtid burde være vågnet til storhed, jf. side 144-147.

muslimer.

allerede.

gav fanden i os; voldte os stor pine.

endnu; endog, tilmed.

første.

islam.

en helt nyskabt kulturkreds med forskellige folkeslag. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ omkring Vesterhavet og Østersøen fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

islam.

skønner den til at rumme.

allerede.

formentlig henvisning til den oprindelige betydning af landets arabiske navn al-Yaman.: syden. Navnet er også blevet opfattet som ‘det rette eller lykkelige sted’

udplyndrede.

bemærkelsesværdig, betydningsfuld.

foran, nær.

dvs. byggede.

dvs. fønikerne.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

dvs. kaldæerne.

dvs. kaldæernes.

dvs. hebræernes, jødernes.

dvs. kaldæere.

opsummerede, sammenfattede verdenshistorien.

igennem Arabien.

mulig direkte oversættelse af Yemen, arab. al-Yaman.

helt sikkert.

muslimerne.

mere vist, sikkert.

have ødelagt.

supplerer byzantinske og arabiske historikere hinanden.

dvs. byggede.

indbyggerne i Mekka.

felttog.

epidemien.

forvarsel.

dvs. pilgrimsrejser.

dvs. qurayshitterne.

dvs. hashimitterne.

islam.

dvs. muhamedanske, muslimske.

menneskeslægtens.

menneskehedens genoprejsning efter syndefaldet.

forklarelse, afklaring.

menneskeslægtens.

underfulde; besynderlige.

logik, konsekvens.

dvs. indesluttet, indadvendt.

sluttet enhed.

menneskeslægtens.

genoprejsning efter syndefaldet. Hentydning til Jesus' død og genopstandelse.

muslimer.

genopstandelsen.

åbenlyst, helt klart.

guddommelig styrelse, forsynets styrelse.

menneskeslægtens.

udvalgte folk. Det guddommelige forsyn havde udpeget bestemte folkeslag til at fremme menneskehedens udvikling, jf. fortalen til Haandbog i Verdens-Historien, bind 1 (Grundtvig 1833, s. 10-12).

den eneste gud. Her hentydes også til den afvigende kristne lære om Guds treenighed.

dvs. muhamedanske, muslimske.

The Arabian Nights, den korte engelske titel på Tusind og én nat. Den fulde engelske titel er Arabian Nights Entertainment. Den første engelske udgave fra ca. 1708 var en uautoriseret, anonym oversættelse af 👤Antoine Gallands franske udgave, der udkom fra 1707 til 1718.

afklares, forklares.

sprog.

utrolige, usandsynlige.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 5.922, og Grundtvig 1845, nr. 1.693 .

oldtidens verdens og dens folk (Middelhavslandene og de øvrige provinser i Det Romerske Rige).

tidsalder eller livsfase præget af indsigt, forstand og videnskabelighed.

tidsalderen eller livsfasen præget af indsigt, forstand og videnskabelighed.

dvs. hebræerne, jøderne.

plan for at reformere hele verden.

stod frem.

solgt alt deres åndelige arvegods.

her: daimon.

sene og utilstrækkelige efterkommere.

djævlens.

fristelser, tanker, som påføres udefra.

epilepsi.

jævnbyrdige.

godt nok, ganske vist.

venner og bekendtes.

forbillede.

åbenlyst, helt klart.

godt nok, ganske vist.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

dvs. byggede.

grundlagde.

dvs. datter.

Det Gamle og Det Ny Testamente.

dvs. vesir.

dvs. qurayshitterne.

dvs. hashimitternes.

anerkende nogen andre guder.

det vil sige.

anmode om bistand fra Medinas indbyggere.

dvs. ansarer.

dvs. muhajirun, de personer, der i 622 udvandrede sammen med 👤Muhammed fra Mekka til Medina.

helt sikkert.

dvs. hijra, 👤Muhammeds udvandring fra Mekka til Medina 622 e.Kr.

tronstol.

dvs. Duldul.

dvs. Dhu l-faqar, Zulfiqar.

dvs. qurayshitterne.

dvs. hijra, 👤Muhammeds udvandring fra Mekka til Medina 622 e.Kr.

herskede Muhammed.

i felten.

allerede.

islam.

skal man indkræve dem fra mig.

dvs. datter.

Mærket kaldes khatam an-nubuwwah i den arabiske tradition (hadith). Det nævnes ofte i kommentarer til Koranen, sura 33, vers 40, hvor 👤Muhammed som den sidste profet kaldes Profeternes Segl (arab. khatam an-nabiyin).

reparerede.

allerede.

optræde overlegent som en boss, lede an.

islam.

tilhængere af en bogreligion.

åbenlyst, helt klart.

hentydning til Grundtvigs kritik af en overdreven beskæftigelse med de døde bogstaver i hellige skrifter modsat det levende ord og ånden i skrifterne.

åbenlyst, helt klart.

harem.

særlige.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

dvs. deres krogkæp, her med hentydning til brugen af krumstaven som værdighedstegn i den romersk-katolske kirke. Grundtvig sammenligner selvlegitimationen hos de muslimske kaliffer som 👤Muhammeds efterfølgere med pavernes krav på at være 👤Sankt Peters efterfølgere.

dvs. scepter.

gøre indtryk på.

dvs. kunst.

Den babyloniske Talmud blev afsluttet ca. 500 e.Kr. og er den mest omfattende og udbredte af de nedskrevne vejledninger til at fortolke Torah, lovene i den hebraiske bibel.

fornemme optræden; krigstogter.

åbenlyst, helt klart.

trivielle, værdiløse profeter.

dvs. umayyadernes.

dvs. qurayshitter.

dvs. hashimitter.

efterfølger, her som direkte oversættelse af den arabiske herskertitel kalif.

steg til himmels.

indbyggerne i Mekka.

åben krig.

dvs. hijras. 👤Muhammeds udvandring fra Mekka til Medina 622 e.Kr. Hijra er udgangspunktet for den muslimske tidsregning.

herske.

muslimer.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.579.

muslimerne.

grundlagde.

skriftlig lovning på.

beskeden.

allerede.

befolkningsflertallet.

grundlagt.

personlige sekretær.

dvs. vesir.

dvs. datter.

dvs. umayyaderne.

muslimerne.

med fuldt overlæg; godt og grundigt.

rask, dygtig.

efterfølger, her som direkte oversættelse af den arabiske herskertitel kalif.

dvs. visigoternes.

dvs. umayyade.

muslimerne.

islam.

Arab., semum, giftvind, betegnelse for en tør og varm ørkenvind.

åndsliv, tankegang.

bannerføreren, lederen.

på egen hånd, uden belæg.

postyr.

invadere.

forgænger.

felttog.

beskylde.

muslimen.

dvs. datter.

Al-Faruq, arab.: den, der kan skelne godt fra ondt. Al-Faruq anvendes normalt som tilnavn for 👤Umar 1. Navnet på 👤Muhammeds skjold var Al-Futaq. Dets malede skjoldmærke forsvandt ifølge traditionen, når 👤Muhammeds rørte mærket.

muslimen.

harem.

forsvarede, blev sejrherren på.

dvs. Albrans, arab. navn for Pyrenæerne.

dvs. al-Faranj, Afranj, arab. navne for frankerne.

muslimer.

brændende hede.

dvs. hashimitten.

dvs. umayyaderne.

efterfølger, her som direkte oversættelse af den arabiske herskertitel kalif.

grundlagde.

dvs. abbasidernes.

islam.

muslimerne.

blev slået, blev fornedret.

de efterfølgende medlemmer af det heraklidiske dynasti, i modsætning til antikkens forudgående, langt mere berømmede heraklider.

familiens sidste medlem; sammenskrabet.

æseldriveren fra den afsides egn Isaurien i Anatolien.

Øgenavnet er sammensat af kopron (mødding) og nymos: navn.

dvs. ukrudt.

brand og blodsudgydelse.

det heraklidiske dynasti (610-711).

islam.

dvs. paulikianismen.

usandsynlige, besynderlige.

stilnede, dæmpede.

muslimer.

godt nok, ganske vist.

vove pelsen, udsætte sig for fare; talemåde, jf. Mau 1879, bind 2, s. 579.

ordkløveren.

med fuldt overlæg; godt og grundigt.

åbenlyst, helt klart.

munkecellen.

åbenlyst, helt klart.

Middelalderens klostervæsen sammenlignes her med den pavelige Kirkestat i Midtitalien.

fordømme uigenkaldeligt, fælde dom over.

udviklingen.

munkecellen.

de resterende ostrogoteres.

sloges om, kæmpede om.

med overlæg.

gemte.

menneskelig kløgt; menneskeforstand.

stor heltemodig og kampberedt styrke.

universitetsvæsenet.

dvs. boglig kunst, lærdom.

skoleundervisning.

arbejdede på, fremmede.

faderen til det vestlige munkevæsen, med hentydning til betegnelsen kirkefader.

småstykker, ubetydeligheder.

ødelagde, lagde i ruiner.

faderen til det vestlige munkevæsen, med hentydning til betegnelsen kirkefader.

flygte fra landet; forlade slagmarken, give fortabt.

apostlenes efterfølger, paven. Pavens autoritet legitimeres af den apostolske succession.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

faderen til det vestlige munkevæsen (👤Benedikt), med hentydning til betegnelsen kirkefader.

tage afsked med det verdslige liv.

grundlægge.

epidemi, her: Den Justinianske Pest fra ca. 541 indtil 700-tallet.

pavestolens, lat., Sedes apostolica.

biskop med fyrsterettigheder.

indgyde.

Variant af pavens titel som Stedfortræder for 👤Kristus, lat., Vicarius 👤Iesu Christi.

👤Gregor 1. indførte den lat. betegnelse Servus servorum Dei i pavens titulatur med henvisning til Matt 20,25-28.

giver sig selv.

dvs. goternes.

sagn- og historiefortæller.

særlig, ejendommelig.

glughul, vindue.

mænd med store skæg.

invasion.

efterfølger.

kvindernes opholdsværelse.

👤Alboin ville gøre så mange tråde klar (i vævernes fagsprog: rende), at 👤Sofia aldrig i livet kunne nå at sætte dem på væven i trenden, der er trådsystemet i længderetningen af det vævede stykke stof.

påsketid.

alskens.

mærkbar.

hugge ned, dræbe.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 2, s. 57, og Grundtvig 1845, nr. 1.886.

sejre, sejrrige felttog.

dvs. kongedatter.

dvs. eksark.

krigstogterne, felttogene.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 3.877, og Grundtvig 1845, nr. 445.

pavestolens, paveembedets, lat., Sedes apostolica.

herske.

dvs. bayerske.

dvs. fyrstedatter.

overtalte.

sønnen af 👤Herakleios.

tog livet.

dvs. bayerske.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 2.157, og Grundtvig 1845, nr. 2.045.

dvs. krigskunst.

på slagmarken.

nytte.

heltemodige krigere.

blive smidt på porten af døden end at se døden i øjnene.

dvs. kobbertaget.

ødelagde sig selv, tog livet af sig selv.

sceptret, styret.

støtte billedstormen, fremme ikonoklasmen.

apostlenes efterfølger, paven. Pavens autoritet legitimeres af den apostolske succession.

allerede.

åbenlyst, helt klart.

efterfølgere.

fyrsteslægt.

hverken.

indenfor.

regentens værdighedstegn.

bosatte.

personlige sekretær.

Jf. ordsproget “Ingen kan tjene to Herrer til Takke”, dvs. i tilstrækkeligt omfang, Mau 1879, nr. 10.273, og Grundtvig 1845, nr. 2.693.

skånede.

dvs. datter.

tog afsked med det verdslige liv.

sagn- og historiefortæller.

fyrsteslægt.

vikinger fra havet, jf. norrønt, marr, ty., Meer og fr., mer.

det vil sige.

søhelte; sørøvere.

invaderede.

fratage.

visigotere.

fratage visigoterne.

dvs. ostrogoternes.

herredømme.

bemærkelsesværdigt.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 9.127, og Grundtvig 1845, nr. 1.565.

godt nok, ganske vist.

pavestolen, paveembedet, lat., Sedes apostolica.

dvs. alemannerne.

handlen gjort.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 7.591, og Grundtvig 1845, nr. 2.114.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

efterfølger.

søgte sin styrke hos dødelige.

præsterne.

dvs. rygstød, støtte.

fratage hinanden såvel magten som livet.

her: fyrste over en fjerdedel af riget. Egl.: ældre bibelsk betegnelse for en statholder eller underordnet fyrste, f.eks. Matt 14,1.

dvs. gotiske.

åbenlyst, helt klart.

dvs. husbond.

betroet, givet til opgave.

dvs. søster.

grundet, på vegne af.

måtte kæmpe mod mange hårdhændede modstandere.

dvs. goternes.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

Sommerens komme blev fejret i karnevalslignende majgilder. Skikken holdt sig langt op i 1800-tallet.

hovmesteren ved et hof med ansvar for udgifterne og tjenerskabet.

dvs. staldfodring, her: aflukkethed.

stamtavle.

hovmestrene ved et hof med ansvar for udgifterne og tjenerskabet.

mestre over huset. Merovingisk titel på rigets højeste embedsmand.

de højeste embedsmænd i de nordiske riger i middelalderen.

dvs. bayrere.

bemærkelsesværdig.

fornemme magtfulde slægt, dynasti.

tingenes tilstand, verdensorden.

manerer, sædvaner.

udvalgte folks. Det guddommelige forsyn havde udpeget bestemte folkeslag til at fremme menneskehedens udvikling, jf. fortalen til Haandbog i Verdens-Historien, bind 1 (Grundtvig 1833, s. 10-12).

gøre op i penge, drage økonomisk fordel af.

åbenlyst, helt klart.

tællelys, tyndt og dårlig lyskilde.

her: præster.

dvs. boglig kunst, lærdom.

Denne krønike, der i moderne forskning kaldes Ab orbe condito-krøniken, blev i 1500-tallet tilskrevet en Fredegar, som ellers ikke kendes andetsteds (Eigler 2006).

uden selvsyn.

vrøvlende.

samvittighedskvaler havde, skrupler havde.

krigere.

pavestolen, paveembedet, lat., Sedes apostolica.

fornemme magtfulde slægt, dynasti.

truende breve, bandbuller.

forkortelse for anno, lat., år.

dvs. rygstød, støtte.

efterfølger.

godt og grundigt.

forkortelse for anno, lat., år.

pavestolen, paveembedet, lat., Sedes apostolica.

bemærkelsesværdig, betydningsfuld.

efterfølger.

hverken.

forkortelse for anno, lat., år.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 11.882, og Grundtvig 1845, nr. 63.

rimeligt.

pavestolen, paveembedet, lat., Sedes apostolica.

undlod.

betydningsfuldhed, vigtighed.

jf. ordsproget “Ét Spøg, et andet Alvor”, Mau 1879, nr. 167, og Grundtvig 1845, nr. 47.

dvs. huet.

kendt sine pappenhejmere, kendt folkets svage sider.

affandt sig med dette i et stykke tid.

dvs. datter.

efterfølgere.

åbenlyse, helt klare.

forunderligt.

Gejstlige fyrster: biskopper med fyrsterettigheder i deres egne territorier.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 3.369, og Grundtvig 1845, nr. 1.027.

gamle, ærværdige konger med historisk legitimitet.

fuldt.

bilægge.

åbenlyst, helt klart.

Hentydning til det verdslige og det gejstlige sværd. De betegner den verdslige og den gejstlige øvrighed i middelalderlig kirkeret.

jf. Mau 1879, nr. 187, og Grundtvig 1845, nr. 65.

Jf. ordsproget om den stærkes ret: ‘i krig sidder retten i spydstagen’, Mau 1879, nr. 5.025, og Grundtvig 1845, nr. 2.155.

åbenlyst, helt klart.

afbryde; ødelægge, tilintetgøre.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

her: åndelige midler. Egl.: lægemidler, som spises eller drikkes.

storslåede, heltemodige ånd, kampgejst.

her: pavens velsignelse. Egl. velsignelsen fra 2 Kor 13,13, som læses fra prædikestolen efter hver prædiken og kirkebøn.

grundlægge.

udsending, nuntius.

alskens.

det centrale uddannelsessted; egl. en oversættelse af seminarium, der er afledt af lat. semen, da. frø.

åbenlyst, helt klart.

udbredelsen af romersk sprog og kultur blandt de fremmede (her: nordeuropæiske) folkeslag.

dvs. scepteret.

kejserdømme.

beskytter, forsvarer.

dvs. muhamedanere, muslimer.

de Tolv Jævnbyrdige, der ifølge Rolandskvadet kæmpede side om side med 👤Karl den Store.

personlige sekretær.

åbenlyst, helt klart.

et stilfuldt latin; en skriveøvelse i latinfaget.

seks og et halvt ark. Det svarer til 52 sider i tidens mest gængse format, kvartformatet.

åbenlyst, helt klart.

bemærkelsesværdige; løjerlige.

forkortelse for tome, dvs. bind.

bliver helt fortrængt af.

åbenlyst, helt klart.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter og frem. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

menneskeslægtens.

Jf. ordsproget om opbakningen til herskere: “Alle tilbede den opgaaende, Ingen den nedgaaende Sol”, Mau 1879, nr. 9.266, og Grundtvig 1875, nr. 2.238. Østens nedadgående sol udgøres her af både Det Byzantinske Rige og det arabiske Kalifat.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

heltemodige krigere.

de Tolv Jævnbyrdige, der ifølge Rolandskvadet kæmpede side om side med 👤Karl den Store.

dvs. datter.

godt nok, ganske vist.

dvs. boglig kunst, lærdom.

kendsgerningen, sagsforholdet.

hvor dybtgående deres viden var.

latinskolens; lærdommens.

panegyriker; person, der lovpriser.

lod sig ikke nøje.

dvs. kunster.

dvs. kigge, observere.

indimellem.

krigstogter; herremændenes liv.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 2.604, og Grundtvig 1845, nr. 785.

opdrage.

dvs. boglig kunst, lærdom.

lærdommens historie.

panegyriker; person, der lovpriser.

hentydning til ordsproget, at en gammel skade er ond at læge, altså svær at helbrede, jf. Mau 1879, nr. 2663, og Grundtvig 1845, nr. 854.

(fortalerne for) latinsk sprog og litteratur.

jf. ordsproget “Hvem der vil være klog paa Himmelens Løb, bliver let en Nar paa Jorden.”, Mau 1879, nr. 4823, og Grundtvig 1845, nr. 1.211.

loven, der gjaldt for folkene paa en kongsgård.

sætte skik på, opdrage, revse.

forkortelse for tome, dvs. bind.

dvs. pastinakker.

I Grundtvigs kilde er der tale om albore casei, lat., ‘den hvidlige del af osten’, dvs. hvidskimmel (Notker 1959, s. 18). Grundtvig omskriver formentlig dette til skorpen på rødkitost.

politiske, samfundsmæssige.

frataget.

åbenlyst, helt klart.

dvs. umayyaden.

velbegrundet, sandsynlig.

i det at, fordi.

åbenlyst, helt klart.

herske.

husfred, familieidyl.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

samling af rim. Hentydning til 👤Otfrids (Liber evangeliorum).

skjult, i hemmelighed.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

opdrage.

uddannelsesvæsenet; lærdommens historie.

dvs. fønikernes.

udvalgte folk. Det guddommelige forsyn havde udpeget bestemte folkeslag til at fremme menneskehedens udvikling, jf. fortalen til Haandbog i Verdens-Historien, bind 1 (Grundtvig 1833, s. X-XII).

dvs. hebræerne, jøderne.

dvs. gæliske.

dvs. fønikisk.

dvs. belgiere.

dvs. gæliske.

dvs. gælerne.

walisiske.

umuligt at afgøre.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.915, og Grundtvig 1845, nr. 2.388.

politiske.

almindeligvis.

åbenlyst, helt klart.

lat., her med hentydning til halvøen Angeln.

modigt, dristigt.

afgørende slag.

grundlagde.

hvornår.

stamtavle.

sandsynligt.

varede, tog.

bemærkelsesværdig, betydningsfuld.

skibe; kenning, dvs. poetisk udtryk.

felttoget.

høre noget ondt, blive kritiseret, her: kendes uhistorisk. Hors betyder hoppe på fynske og sjællandske dialekter, og hors kan også bruges nedladende om et øg, en doven person og en løsagtig kvinde.

lat., den oldgamle sten.

sandsynligt.

sprog.

slægtninge.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

stamtavler.

lovprisning.

spørger efter, søger.

søheltene; sørøverne.

dvs. goterne.

hvile.

betegnelse for verdens stærkeste sømagt; almindelig brugt om England fra 1500-tallet og frem (‘The Queen of the Ocean’).

åbenlyst, helt klart.

alment.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

øens gæliske indbyggere, modsat indbyggerne, der nedstammede fra de germanske belgierer.

den britiske kirkeprovins.

postyr, opsigt.

udøve.

åbenlyst, helt klart.

syndefald.

indprente gennem lange prædikener.

slægtning.

områder, enemærker.

overtale.

hverken.

der havde regeret i over 50 år.

stedmor.

dvs. søster.

åbenlyst, helt klart.

allerede.

dvs. røgte.

dvs. niddings-ærinde, nederdrægtige forehavende.

fjende.

dvs. syntes.

overvejede.

fjende.

havde trods dette opgivet at frelse sig.

sikker.

mere bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

hovgoden, offerpræsten ved et hov (oldnordisk gudehus eller tempel).

lovprisning.

hovgode, offerpræst ved et hov (oldnordisk gudehus eller tempel).

med fuldt overlæg.

sans og samling, forstanden.

efterfølger.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

endnu.

blev uenig, kom i strid.

efterfølger.

indbyggeren fra den gamle romerske provins Africa, det moderne Tunesien og Algeriet.

kloge.

her: rapsoder, barder, skjalde. Harpe er en metonymisk hentydning til digteren.

generationer.

her: gunstig fordom.

højlydte; højsindede, åndige.

harpespil; digtning.

halvdel af verden, verdensdel.

turen.

begyndte 👤Kædmund at synge kraftfuldt.

konklusion.

inkarnation; fødsel i menneskeskikkelse.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

dåbskjolen.

umådelige, ufattelige.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

Genesis, lat. betegnelse for 1. Mosebog.

heltemodige krigere.

lovprisning.

efter skøn, uden andet belæg.

almindeligvis.

dvs. gad høre.

latinsk sprog og litteratur.

skjult, i hemmelighed.

udvikling.

dvs. styrke.

på egen hånd, uden hjælp.

hverken.

politiskt, samfundsmæssigt.

dvs. scepteret.

munkecellen.

ædel, fremragende person.

mægtige konge, her: med landsdækkende autoritet.

på sit område.

mægtige kongers, her: med landsdækkende autoritet.

uddannelsessted; planteskole er den danske oversættelse af ‘seminarium’.

indsigt, forstand og videnskabelighed.

af sin art, på sit område.

åbenlyst, helt klart.

udfaldet.

beskyttere, forsvarere.

bosatte hedningerne sig ikke blot fast.

Stednavnet er ikke fundet i andre kilder. Der hentydes sandsynligvis til havet stik nord for Skotland, der i 👤Klaudios Ptolemaios' Geographia kaldes for Oceanus de Caledonius (da. det skotske hav). Den anden mulighed er Det Irske Hav mellem det moderne Irland, England og Skotland, for i 800-tallet kontrollerede skotterne både egnene øst og vest for Det Irske Hav.

dvs. scepter, styre.

felttog.

opgav alt håb om.

godt nok, ganske vist.

forvarsler.

afgørende slag.

blodbad, kampe.

berettet.

uden flere soldater, med komplet mandefald.

forfatterne af annaler (årbøger), krønikeskriverne.

lærdommens.

dvs. kunst.

alment.

uddannelsesvæsenet; lærdommen.

blive opdraget og revset.

walisere.

den kongelige forordning, her: 👤Alfreds fortale, hvor han henvendte sig til de engelske biskopper.

dvs. datter.

fandt 👤Alfred sig selv en lærer.

alment.

waliseren.

jf. ordsproget “Gode Ord ere Guld værd”, Mau 1879, nr. 3.142, og Grundtvig 1845, nr. 953.

for åndsbeslægtede personer, her: for angelsaksernes efterkommere i England og i Norden.

den gøtiske helt.

Jf. ordsproget “Hvad man elsker ret, gaar man i Ilden for”, Mau 1879, nr. 4.353, og Grundtvig 1845, nr. 1.339.

uanstændighed.

skæmmer.

digressionerne, sidebemærkningerne.

dvs. goterne.

forfædres.

godt nok, ganske vist.

en unødvendige omvej; jf. ordsproget “Gaae ikke Peer Gantes Gienvei”, Mau 1879, nr. 2.925, og Grundtvig 1845, nr. 897.

helten, den storartede forfatter.

åbenlyst, helt klart.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

uhyre, skadelige ånd, her: disse sprogs skadelige indvirkning fra og med den normanniske erobring i 1066.

kommer ud på et.

langtrukne.

forkortelse for anno, lat., år.

mere sandsynlig.

uden nogen anledning.

forkortelse for anno, lat., år.

kendsgerningen, sagsforholdet.

løsning.

forkortelse for anno, lat., år.

dvs. vikingetogterne.

dvs. vindskibelighed, foretagsomhed.

dvs. søstre.

overvindelig.

kejserne 👤Otto 1., 👤Otto 2. og 👤Otto 3.

åbenlyst, helt klart.

en dragt prygl, tæsk.

lå langt væk, lå uden for rækkevidde.

åbenlyse, tydelige.

forkortelse for anno, lat., år.

folkeslag i slægt med hunnerne.

dvs. magyarer.

velsagtens; uden tvivl; nemt.

kue, betvinge.

mere vist, sikkert.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

westfalerne, angrivarierne, og ostfalerne.

forbundsfæller, allierede.

helt sikkert.

talemåden ‘ploven går godt’ er et fast udtryk for fremgang, profit. Her hentydes til 👤Karl den Stores krige i sachsernes hjemland fra 772 til 804.

løsning.

tvungne dåb.

gennem undere og mirakler bekræftede.

træstammen, træsøjlen.

lat., at danne (eller andet verbum) “Minerva af en træstamme” (overs. GV). Det er uklart, hvad der her skulle forbinde Minerva med Irmin-Sul.

lat., den universelle søjle, altings grundstøtte.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

træstamme, træsøjle.

støttepille, søjle.

egne, områder.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

kunne erhverve.

udrettet umådelig meget.

omringede.

hentydning til ordsproget “Det er svært at faa alle Hoveder under én Hat”, jf. Mau 1879, nr. 3.877, og Grundtvig 1845, nr. 445. Swabiske: schwabiske, indbyggere i Schwaben.

kvæg, dyr.

åbenlyst, helt klart.

åbenlyst, helt klart.

bevaret.

dvs. ungarske.

hentydning til ordsproget “De holder Alle med den Stærkeste”, jf. Mau 1879, nr. 9.750, og Grundtvig 1845, nr. 1.147.

åbenlyst, helt klart.

efterfølger.

den ansvarlige for bespisningen, mesteren i køkkenet.

højeste embedsmand i de nordiske riger i middelalderen.

arveret.

allieret.

bibelsk talemåde, jf. Ordsp 25,21-22 og Mau 1879, bind 1, s. 225.

dvs. syntes.

allerede.

dvs. datter.

dvs. søster.

dvs. datter.

de slaviske fyrster.

afgørende slag.

dvs. ungarske.

tilbageblevne, ikke udvandrede.

dvs. ungarske.

blodbadet, kampen.

forfædre.

hverken.

felttog, hovedangreb.

overfald, angreb.

almindeligvis.

oplyse, udrede.

de ældre forfattere, de samtidige historikere.

skjulte en del.

lader sig narre, får falske beskeder.

desertører.

revser, plage.

forståeligt; sandsynligt.

efterfølger.

jf. ordsproget om profittens grænser: “Man spinder ikke Silke ved Alt, hvad man gjør”, Mau 1879, nr. 8.622, og Grundtvig 1845, nr. 2.324. Tog: felttog.

åbenlyst, helt klart.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

forventer.

lat. 'levit i Pavia', som Grundtvig skriver.

midtpunkt.

oversigt.

rimelige.

dvs. hændelsesvis, tilfældigvis.

gjorde sig vigtig, pralede.

gøre gengæld mod sine fjender og betale sin taknemmelighedsgæld til sine venner. 👤Liutprands værk er kendt som Antapodosis, gr. Gengældelsens bog.

mest bemærkelsesværdige.

efterfølger.

dvs. gotere.

urolig udvikling, tumult.

forskansede sig, etablerede et støttepunkt.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

hentydning til den latinske betegnelse for den katolske kirke, Sancta Mater Ecclesia.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

gøre mistænkt: så tvivl om deres historiske eksistens.

kvinder med (utilstedelig) indflydelse på kirkens anliggender, med hentydning til betegnelsen kirkeherre: den verdslige patron, som havde kaldsretten til en given kirke.

bestemte, afgjorde.

her: paven, jf. pavens tilnavn, Den Hellige Fader.

besynderligt; forunderligt, mirakuløst.

rige, magtfulde mænd.

dvs. syntes.

jf. det modsatte udsagn, at ingen kan tjene to herrer i Matt 6,24 og i ordsproget hos Mau 1879, nr. 10.273, og Grundtvig 1845, nr. 2.692.

Hentydning til ordsproget om at underordne sig: “Hvo sig gjør til Æsel, ham ville Alle ride”, ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 7.913.

dvs. datter.

åbenlyst, helt klart.

så deres fordel i, fandt det klogest.

stedfar.

umådelig, ufattelig.

udviklingen af den ny civilisation fra det tidligere barbari. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ i landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

dvs. frilles datter, datter født uden for ægteskabet.

‘Græsk ild’ betegner den napalmlignende substans, som byzantinerne opfandt i 600-tallet.

af visse grunde.

stedfar.

skille sig af med, dræbe.

dvs. dattersøn, barnebarn.

navnebror.

stedsøn.

river ned: nedgører, irettesætter.

højgravid.

tjene penge på sine gæster, sælge sine gæster.

dvs. skælmske; falske, svigefulde.

dvs. pilgrimsfærd.

personlige sekretær.

billigt.

sekretærs.

stedfar.

stedsøn.

beskyldes.

felttog.

dvs. søster.

felttog.

fast.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 1.232.

lovformelig.

forviklingerne, besværlighederne.

byde frankerne op til kamp, gå til angreb på frankerne.

Jf. ordsproget om at blive hjulpet fra asken i ilden, Mau 1879, nr. 3.720, og Grundtvig 1845, nr. 1.111.

kejserdynasti.

lide meget, blød hårdt.

hører om, erfarer.

endnu.

rejse til Rom.

navnebror.

formand.

dynasti.

panegyrikere; personer, der lovpriser.

dvs. arsakider. Betegnelsen bruges egentlig om dynastiet grundlagt af 👤Arsakes i Persien og det senere, beslægtede dynasti i Armenien (54-428).

Af gr., porphyrogennetos, født i purpur. Kejserens børn blev født i paladsets purpurkammer. 👤Konstantin 7. brugte den gængse betegnelse som sit tilnavn for at understrege, at han, modsat sine medkejsere, var søn af en regerende kejser.

de ældre forfattere, især historikere.

godt nok, ganske vist.

fragmenter.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

jf. ordsproget “Det er baade til at lé og græde over”, Mau 1879, bind 1, s. 598, og Grundtvig 1845, nr. 1.585.

dvs. boglig kunst, lærdom.

Et dødsbo skulle ifølge loven registreres og vurderes. Den afdøde er her den græske videnskabeligheds ånd. ‘Salig ånden’ hentyder dels til den gængse betegnelse for den salige afdøde person, dels til Helligånden. Stervbo betyder dødsbo.

Pavens krav på at udgøre den øverste autoritet blev i audienser anerkendt, ved at gæsterne kyssede pavens tøffel.

søulk.

dvs. datter.

dvs. frilles datter, datter født uden for ægteskabet.

tjener i en beværtning.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

åbent, uden læ for vinden.

dvs. kontrabande.

godt nok, ganske vist.

toldvæsnet.

hentydning til den purpurfarvede kejserlige kåbe.

blive straffet, gå til grunde.

lystig.

gr. ‘konge’, (senere) ‘kejser’. Betegnelsen blev fra 629 brugt som den officielle titel for den byzantinske kejser.

apostlenes efterfølger, paven. Pavens autoritet legitimeres af den apostolske succession.

lat., konge.

lat. imperator, augustus og caesar.

tage livet.

gættet sig til, formodet.

gr. ‘konge’, (senere) ‘kejser’. Betegnelsen blev fra 629 brugt som den officielle titel for den byzantinske kejser.

påholdende, nøjeregnende.

forbliver.

dynasti.

åbenlyst, helt klart.

indhegningen, den politiske samling og kulturelle opdyrkelse.

dvs. schwaberne, her: medlemmer af Hohenstaufen-dynastiet fra Schwaben i det sydvestlige Tyskland, hvis medlemmer var tysk-romerske kejsere 1155-1250.

dvs. østrigerne, her: medlemmerne af det østrigske (habsburgiske) dynasti, hvis medlemmer blev tysk-romerske kejsere første gang i 1278 og uafbrudt siden 1438 frem til rigets opløsning.

bemærkelsesværdig, betydningsfuld.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

åbenlyst, helt klart.

panegyrikere; personer, der lovpriser.

lære at læse.

sandsynlig.

konklusion.

indhegningen, den politiske samling og kulturelle opdyrkelse.

fredeliggørelse.

felttog.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

sandsynligt.

orakelsvar, åbenbaret sandhed.

pjat.

forpint af tvivl.

dvs. hellere.

et folkeslags historie, nationalhistorien.

åbenlyst, helt klart.

hverken.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 7.614, og Grundtvig 1845, nr. 409.

rimelige.

selvom han godt nok; selv hvis han.

med tvang presse dem ned i sammenhænge.

rimelig.

himmelstrøg.

behandle retfærdigt.

betaget; forudindtaget.

tilbageblevne, ikke udvandrede.

fåmælte, stille.

den nyere tids, dvs. efter middelalderen.

alskens.

hendes levevilkår ville blive.

rimelige.

yndlingsstykker, favoritter.

åbenlys, helt klar.

rimelige.

bliver tydeligt.

rimelige.

religiøs og verdslig, her: romerskkatolsk og klassicistisk.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.931, og Grundtvig 1845, nr. 2.759.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 9.224, og Grundtvig 1845, nr. 1.260.

straks.

er nyttig for.

heltemodige krigstogt.

hverken.

en rød øre, noget som helst.

beskeden, simpel.

mere sandsynligt, bedre begrundet.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

menneskeslægtens.

kortvarigt.

forbavselse, forundring.

alskens.

lømmelalderen, livsfasen præget af hang til drengestreger.

begrebet og højskoletankens vorden skildres i indledningen til Grundtvigs samtidige skrift Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet, afsnittet “Den folkelige højskole”.

politiske samfund bestående af frie borgere, stat.

menneskeslægtens.

åbenlyst, helt klart.

den lærersvend, der forsøger sig i mesterens arbejde.

dvs. kunst.

gengældte kærlighed.

dvs. goteren.

dvs. strandhugsten.

sønnen af 👤Chlodovech.

farligt foretagende; opdigtet fortælling.

ej.

italiensk og andre romanske sprog; walisisk og andre gæliske sprog.

dvs. kilden.

åndsliv.

hverken.

henvisning til det guld Rolf Krake kastede fra sig på Fyrisvold i Sverige for at undslippe sine svenske forfølgere, der var gerrige nok til at stoppe op.

hjemsøge, angribe.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 5.775, og Grundtvig 1845, nr. 1.683.

sjællænders.

i en latiniseret form.

dvs. danefæ.

ty., nibelungernes skat.

kongeskat, kostbarheder.

af sin art, på sit område.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

dvs. tusindkunstner.

dvs. hellenske.

beåndede, åndrige.

hedensk nordisk præst, der varetog ofringer.

lykken var gunstig, jf. ordsproget “Den har godt ved at danse, som Lykken spiller for” Mau 1879, nr. 1.230, og Grundtvig 1845, nr. 1.671.

ganske åbenlyst, helt klart.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 5.775, og Grundtvig 1845, nr. 1.683.

forblindet; fanget, besnæret.

livskraften; lykken.

prægede.

heltegerning (i kamp).

rundt i landet.

plejesøn.

vilde, frådende.

gråhåret.

tegn, varsler.

på bemærkelsesværdig vis.

ubemandet.

alskens.

opelskede ham, opfostrede ham.

åbenlyst, helt klart.

kusk.

sandsynligvis; muligvis.

dvs. bersærkergang.

scepter af jern, styre med jernnæve.

den blodrøde fane gav tegnet til kampens begyndelse.

dvs. søstre.

forunderligt, mirakuløst; besynderligt.

forskansede sig, etablerede et støttepunkt.

tvivlsom.

sagen.

angelsaksisk, leod: et folk, og broga: skræk. Denne etymologi er særegen for Grundtvig.

sagn- og historiefortællerne, sagadigterne.

ru, børstede. Regnar havde hærdet sine bukser (broge) i beg, så slangebid ikke kunne trænge igennem.

den blodrøde fane, der gav tegnet til kampens begyndelse.

mærkbart.

andenrangs helgen, påstået helgen.

👤Jesus' tornekrone.

dvs. røgtede.

tilladt.

åbenlyst, helt klart.

hør og bør, sømmer.

dåben, kristningen.

en kraftfuld stemme lyder.

sig.

flertallet.

åbenlyst, synligt.

Jf. ordsproget “Vane er ond af at lade”, Mau 1879, nr. 11.131a, og Grundtvig 1875, nr. 951.

sjællænderne.

et af de emner, der konstant omtales, jf. ordsproget om den dårlige harpespiller, der “skraber altid paa den samme Stræng” Mau 1879, nr. 9.442.

dvs. staldbror, våbenfælle.

åbenlyst, helt klart.

bravhedens, retsindighedens og danskhedens vold.

foran.

felttog.

bliver åbninger altid lavet.

dvs. husbond.

dvs. datter.

sandsynligt.

dvs. søstersøn, nevø.

felttog.

tidsregning.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

den langlivede konge, der regerede i 50 år.

grundet, som modsvar til.

her: skibsrejsende fra Island.

irettesættelse, røffel.

sandsynligvis; muligvis.

beliggenhed.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

slaviske kyst, sydøstlige kyst.

næsten.

handelscentrummet. Byer med stabelret kunne kræve passerende varer oplagte og udbudt til køb i en vis periode.

opnå borgerret.

skjulte.

velbefæstet.

åbenlyst, helt klart.

fjende.

vikingernes befæstede lejr.

hirdmænd, følgesvende.

fik borgerret og næringsbrev.

dvs. håndværk.

herskede i et stykke tid.

borgplads, befæstet base.

tyksak.

kriger, helt.

sandsynligt.

felttoget.

stormænd.

bjørnen, især (på norsk) hanbjørnen.

slægtsnavnet.

slå sig ned, bosætte sig.

himmelstrøg.

fornem, mægtig konge, her: med landsdækkende autoritet.

syd for fjeldene; her: på Østlandet; syd for Dovrefjell og øst for Langfjella, vandskellet mellem Øst- og Vestlandet.

dvs. datter.

opfyldt.

tilnavnet.

krig.

dvs. bersærken.

jordejer; adelsmand.

var den ypperste.

et sværdfæste af guld.

genere nogen.

felttog.

kom snart til fornuft, blev hurtigt rimelig.

velvillig, gunstig stemt.

selv hvis han.

umådelig, ufattelig.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

manerer, sædvaner.

dvs. syntes.

indbyggerne i den norske landsdel Trøndelag.

dvs. landets styrke.

de, som følger dem.

bliver forargede, anser det for ukristeligt.

Nordens ældste oldtid, kendetegnet ved ligbrænding, og det efterfølgende tidsrum, hvor ligene blev begravet ubrændte.

indbyggerne i den norske landsdel Trøndelag.

rimelig.

nærede betænkeligheder ved, havde samvittighedskvaler ved.

drage i felten mod, føre krig mod.

dvs. syntes.

jordestædte, begravede.

dvs. søstersøn, nevø.

efterfølgere.

anmærke, nævne.

slippe afsted med det.

helligdomme for aserne.

indbyggerne i den norske landsdel Trøndelag.

benægtede.

gravøllet.

bæger, hvorved man aflægger løfte om store bedrifter.

felttoget.

slægtning.

dvs. vikingetogt.

straks.

indbyggerne i den norske landsdel Trøndelag.

tage livet.

hugget hovedet af.

grundlagde.

endnu.

afsnittet om 👤Sven Tveskæg i 10. bog af 👤Saxos Danernes Bedrifter.

forkortelse for anno, lat., år.

kritikken af.

panegyrikeres; personer, der lovpriser.

godt nok, ganske vist.

klædt på, her muligvis med hentydning til dåbskjolen.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

syd for fjeldene; her: på Østlandet; syd for Dovrefjell og øst for Langfjella, vandskellet mellem Øst- og Vestlandet.

indbyggerne i den norske landsdel Trøndelag.

store, heltemodige og kampberedte slægt.

dvs. søster.

høvding, norrøn titel.

store heltegerning.

selvom han godt nok.

indbyggerne i den norske landsdel Trøndelag.

overtrumfes i en trossag og tvinges til at ændre sin indstilling.

stor, heltemodig konge.

søhelt; sørøver.

småkonger.

fornemme, mægtige konge, her: med landsdækkende autoritet.

afsnittet om 👤Sven Tveskæg i 10. bog af 👤Saxos Danernes Bedrifter.

dvs. søster.

godt og grundigt.

åbenlyst, helt klart.

slaviske høvding.

giftet hende med; arrangeret et giftermål med.

afsnittet om 👤Sven Tveskæg i 10. bog af 👤Saxos Danernes Bedrifter.

usandsynligt.

dyste i tovtrækning.

heltekvad, lovprisende digte.

sandsynlig.

gå i stykker.

afsnittet om 👤Sven Tveskæg i 10. bog af 👤Saxos Danernes Bedrifter.

mand fra den norske landsdel Trøndelag.

Ormen hin Lange, 👤Olav 1. Tryggvasons skib.

bevidner.

med god grund, med rette.

fuldt.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

spise.

på underfuld, mirakuløs vis.

dvs. syntes.

dvs. brat.

dvs. datter.

styret, retten til at regere.

dvs. søster.

dåbskjolen og de øvrige beklædningsgenstande båret af et barn ved dåben

forrådte, bekæmpede.

dvs. dattersøns, barnebarns.

den brave, hæderlig kvinde; den danske kvinde.

ry, ros.

sandsynligt.

forkortelse for anno, lat., år.

have en egen husholdning, her: bosætte sig permanent.

forkortelse for anno, lat., år.

sagafragmentet, brudstykket af sagaen.

bosætte sig.

togterne på kryds og tværs, uden noget bestemt mål.

vikingetogterne mod vest.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

berøring, forbindelse.

dvs. herredømme.

forkortelse for anno, lat., år.

vikingetogterne mod vest.

dvs. jarldømme, område under en jarls styre.

drivfjederen, drivkraften.

helt sikkert.

dvs. vikingetogter.

betale for intrigen, bære omkostningerne.

forkortelse for anno, lat., år.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 11.867, og Grundtvig 1845, nr. 1.837.

dvs. søster.

tildelt.

usandsynligt.

medregne.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

forkortelse for anno, lat., år.

navnebror.

hævdede deres ret til, krævede.

allerede.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

skamplet.

går mere end råddent til, er værre.

dvs. datter.

sviende, spydige.

togter, felttog.

købte sig fri fra hans plyndringer, betalte danegæld.

dvs. søster.

forkortelse for anno, lat., år.

niddingsdåd, nederdrægtige gerning.

ofte.

dvs. søster.

forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

rimelige.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

taget fra dem.

👤Thorkild blive straffet.

budbringerne, som meddelte, hvad der var blevet besluttet på tingene (her: herredstingene).

agtede at drage til.

lat., med våben eller list.

felttog.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

vindpose, vimpel.

guinea-mønter: de britiske guldmønter, der blev slået mellem 1663 og 1814.

de spredte og meget små produktionsenheder.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

skuffet eller narret med tom snak og glatte ord. Variation over ordsprog, jf. Mau 1879, bind 2, s. 313, og Grundtvig 1845, nr. 2.440.

krigstogt.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 9.571, og Grundtvig 1845, nr. 366.

straks.

undlod.

forkortelse for anno, lat., år.

dødelige sygdom.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

dvs. nidding.

forkortelse for anno, lat., år.

skåner.

dvs. satan.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

lat., danskernes havn.

søjler.

hjemrejse; en afdøds rejse til det hinsides.

hørte om, erfarede.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 542, og Grundtvig 1845, nr. 204.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

mest heldige.

kampen om arvefølgen.

blanding af alskens sager.

af højeste rang.

Tingmændene var frie, våbenføre bønder med ret til at tage del i forhandlinger på egnens tinge.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

var kaper, var på vikingefærd.

Tingmændene var frie, våbenføre bønder med ret til at tage del i forhandlinger på egnens tinge.

udkæmpede.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

bannerføreren.

nyudsprungen gren.

sjællændere.

leder af majgildet. Sommerens komme blev fejret i karnevalslignende majgilder. Skikken holdt sig langt op i 1800-tallet.

heltemodige krigere.

landsdele, egne.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

dvs. syntes.

gik til, gik tabt i.

forhandlede de om betingelserne for kapitulationen.

garnisonen.

herskede nu.

lat., 👤Edmund “drager ind i byen med pomp og pragt” (oversat GV).

her: den årstid kommer, hvor det er muligt at føre krig. Om vinteren blev der i reglen ikke ført felttog.

i felten.

bjerget med esketræer. De to led i det angelsaksiske stednavn Assandun knyttes normalt til assa: æsel hhv. dun: bakke.

afgørende slag.

åbenlyst, helt klart.

svimlede det.

dvs. syntes.

flygtede da.

på grund af mørket.

sørgede for.

dvs. staldbrødre, våbenfæller.

lettede anker, sejlede afsted.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

flygtede.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 92, og Grundtvig 1845, nr. 288.

👤Edmund døde.

forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

troværdig.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

beretningen af panegyrikeren; person, der lovpriser, her: forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

fornemme hoveder rulle, adelsmænd halshugge.

flygtede.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 6.189, og Grundtvig 1845, nr. 1.750.

godt nok, ganske vist.

blanding af alskens sager. Her henvisning til 👤Thietmar af Merseburgs Chronicon sive Gesta Saxonum

den kristne kirke.

det vil sige.

lat., krog, her: afkrog med hentydning til halvøen Angeln.

skattepligtige.

betale til.

lat., (til) de beskidte hunde (dativ).

trygt.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

lat. gudskelov.

blanding af alskens sager.

rimelige.

krigens love, der gav sejrherren et meget omfattende frirum.

prædiken med en hård kritik af publikum.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 6.189, og Grundtvig 1845, nr. 1.750.

det gå retfærdigt til; ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 7.859, og Grundtvig 1845, nr. 2.149.

åbenlyst, helt klart.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 9.127, og Grundtvig 1845, nr. 1.565.

åbenlyst, tydeligt.

pakhus; handelscentrum.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

åbenlyst, helt klart.

af sin art, på sit område.

krigere.

ordsprog om den, der vover livet for at få et levebrød, jf. Mau 1879, bind 1, s. 99, og Grundtvig 1845, nr. 307.

sprudlende udvikling.

bannerføreren, anføreren.

dvs. staldbrødre, våbenfæller.

felttoget.

sikkert.

beskylder.

lyst til, interesse i.

bosætte sig.

overfalde, angribe.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 3.405, og Grundtvig 1845, nr. 1.034.

tilbageblevne, ikke udvandrede.

her også: ryets, jf. lat. fama.

overskygger, overstråler.

felttoget i England.

forkortelse for anno, lat., år.

lagt i et skrin, således at hans knogler kun æres som relikvier.

pilgrimsrejse til Rom.

kontakte.

hentydning til ordsproget “Gavnet er bedre en Navnet”, jf. Mau 1879, nr. 2.774, og Grundtvig 1845, nr. 1.940.

småkonge.

småkongen.

fremstillet.

dvs. kunst at skildre, episke kunst.

missionerende konger.

indbyggerne i den norske landsdel Trøndelag.

hålogalænderne, indbyggere fra Hålogaland i Nordnorge.

høvdinger, norrøn titel.

høvding, norrøn titel.

så ned på alle de laverestående jarler.

bukkede kun meget nødigt.

åbenlyst, helt klart.

felttog.

forbund, ledtog.

åbenlyst, helt klart.

afgørende slag.

stole på.

betalte alle dem, der var villige til at modtage bestikkelse mod at støtte 👤Knud.

den rene vare, her: ægte mønter.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 2.873.

felttog, erobringstogt.

kursen.

dvs. søster.

drapen om 👤Knud. Hentydning til 👤Torarin Lovtunges Hǫfuðlausnx, der er gået tabt med undtagelse af omkvædet.

allerede.

indbyggerne i den norske landsdel Trøndelag.

hålogalænderne, mændene fra Hålogaland i Nordnorge.

udkæmpede med.

søn, der er født udenfor ægteskabet.

pakke sammen, rejse bort.

forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

dansk konge.

den stærkes ret, erobrerens ret til de nye besiddelser, jf. ordsproget “i Krigen sidder Retten i Spydstagen”, Mau 1879, nr. 5.025, og Grundtvig 1845, nr. 2.155.

drømte at han var.

tåbelighed, tossede tanke.

pilgrimsrejse til Rom.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

uret.

selv hvis det var.

forkortelse for anno, lat., år.

rimeligt.

hverken.

forfatteren til Encomium Emmae Reginae.

norrønt, en lykkens mand i alle ting (overs. GV).

tronsalen, salen med det høje loft.

endog, ganske vist.

sammenligne ham med.

blindt lydige tjenere.

indenfor lukkede døre, i det private.

flakkede om.

godt og grundigt.

dvs. hårdknude.

hvilken slægt 👤Knuds efterkommere skulle stamme fra, hvis ikke 👤Gorm den Gamles slægt.

dvs. søstersøn, nevø.

almindeligvis.

fornem magtfuld slægt, dynasti.

Grundtvig lader 👤Ulf Jarl lægge navn til Danmarks nye kongeslægt. Disse danske ylfinger udgør her et sidestykke til de gængse ylfinger fra nordisk sagnhistorie.

nedskrevet; mejslet i sten.

allerede.

lærer, opdrager.

dvs. byggede.

fjende.

bemærkelsesværdig.

syngende i kamp.

blev lagt til den evige hvile (for senere at blive begravet).

langt borte, langt fra hjemmet.

dynasti.

Her hentydes både til den latinske betegnelse foederati om goterne og germanske forbundstropper, som hver især sluttede en traktat (foedus) med kejseren, og samtidig også til betegnelsen væring om de vikinger, som 600 år senere tjente som livvagter i Konstantinopel. Væring kan etymologisk knyttes til det norrøne várar: eder, løfter om troskab.

det vil sige.

i fangetårnet, i fængsel.

med til at.

dvs. staldbror, våbenfælle.

tog livet.

jf. ordsproget “Tyve-Lykke er Galgenfrist”, Mau 1879, nr. 10.780, og Grundtvig 1845, nr. 2.780.

Den norrøne høvdingetitel henviser her til den lignende angelsaksiske titel ‘Cild’.

forkortelse for anno, lat., år.

dvs. søster.

forkortelse for anno, lat., år.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 9.112, og Grundtvig 1845, nr. 724.

sandsynligt.

tog.

efterfølger.

formel bekræftelse på aftalen, her formentlig håndslag, efter norrønt: handsal.

indbyggerne i Northumberland.

skånede.

forkortelse for anno, lat., år.

efterfølger.

uenig, i strid.

forkortelse for anno, lat., år.

byens borgere.

flygte.

den lovprisning.

den storslåede, heltemodige ånd, kampgejsten.

åbenlyst, helt klart.

forskånet.

i felten, på slagmarken.

halvdel af verden, verdensdel.

røgelse, med hentydning til katolsk liturgi.

ganske, aldeles.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

uvurderlige.

hentydning til ‘terra incognita’, lat. forklarende tekst tilføjet til de hvide pletter på ældre kort.

dvs. landkort.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

åbenlyst, helt klart.

menneskeslægtens.

pergamenter.

på sit område, af sin slags.

lærdommen; uddannelsesvæsnet.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 6.840, og Grundtvig 1845, nr. 1.935.

dvs. kunst; håndværk.

med god grund.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 487, og Grundtvig 1845, nr. 2.814.

have tiltro til.

snyder, bedrager.

ubevidst.

sagn- og historiefortællere, sagadigtere.

umådeligt påvirkede, havde ufattelig indflydelse på.

virke på: påvirke, have indflydelse på.

den nyere tids, dvs. efter middelalderen. Betegnelsen er dannet af Grundtvig.

politiske, samfundsmæssige.

karakter, præg.

sammenblandingen, den urene udviklingsproces.

dvs. voksede.

granerne til skibsmaster.

åbenlyst, helt klart.

sagadigterne, sagn- og historiefortællerne.

stamtavle.

stikke hovedet sammen med.

gammelnorsk, norrønt.

med iver kombineres med.

uvurderlige.

rynker.

virkelig.

godt nok, ganske vist.

bosatte sig på.

Den ældre Gulatingslov gjaldt frem til 1267.

endog.

dvs. Ulfljotslov.

hverken.

pergament.

dvs. et års tid, omkring et år.

hentydning til ordsproget “Livet maa ikke rettes efter Loven, men Loven efter Livet”, jf. Mau 1879, nr. 5.699.

lærdommens historie; uddannelsesvæsenet.

dvs. Ulfljotsloven.

ganske vist.

fordømme uigenkaldeligt, fælde dom over.

i politisk og samfundsmæssig henseende.

i felten.

med fuldt overlæg; godt og grundigt.

fordreje.

variant af ordsproget “Retten maa have sin Gænge”, jf. Mau 1879, nr. 7.859, og Grundtvig 1845, nr. 2.149.

hovgoder, offerpræster ved et hov (oldnordisk gudehus eller tempel).

udføre sit dommerembede.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 1.590, og Grundtvig 1845, nr. 439.

flertallet.

aflive spædbørn ved at lægge dem paa et sted, hvor de omkommer af sult eller kulde eller fortæres af vilde dyr.

tilladt.

bandlyses.

foruden.

hvilken beskaffenhed, hvor seriøst det nu i grunden stod til med.

åbenlyst, helt klart.

foruden.

et åbent spørgsmål, tvivlsomt.

dårlige latin.

dvs. styrke.

den storslåede, heltemodige ånds, kampgejstens.

med liv og sjæl.

sædvanligvis.

ikke regnede romere for noget, end ikke paver og kirkefædre.

sagadigtere, sagn- og historiefortællere.

her: den mundtlige digtning, skjaldekunsten. Harpe er en metonymisk hentydning til digteren.

heltekvad, lovprisende digte.

overdrevent fyldte.

I 👤Resens udgave fra 1665 af 👤Snorres Edda er ‘Gylfis blændværk’ (oldisl. Gylfaginning) inddelt i afsnit kaldet Dæmisaga (flertal Dæmisögur), da. fabler.

dvs. kunst; kundskab.

fuldt ud så, i ligeså høj grad.

dvs. boglig kunst, lærdom.

mulig hentydning til beslægtede ordsprog som “Det er bedre at komme for tidlig, end for silde”, jf. Mau 1879, nr. 10.245, samt Grundtvig 1845, nr. 162.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

åbenlyst, helt klart.

helten, krigeren.

skjult, i hemmelighed.

den angelsaksiske digtning var forstummet. Harpe er en metonymisk hentydning til digtning.

heltekvad, lovprisende digt.

pralende pomp og pragt.

optaget af at forstå og fortælle om begivenheder ud fra deres verdenshistoriske sammenhæng.

opblæst; ligeså opsvulmet som en, der lider af vattersot og har ødemer.

overfladisk, luftigt.

født viking, fuldblods viking.

tilfældigvis vis hed.

hentydning til valkyrien Hilde.

have ubehagelige følger for.

til skoven, ud i den vilde skov.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 10.873.

har urokkelig gyldighed.

tilstrækkelig; velsagtens.

tronstol.

dvs. datter.

stamtavle.

fr.: nordøst og nordvest.

det vil sige.

Thors kærre, Thors vogn.

normanniske betegnelse for norsk, nordisk og nordmand, Anglo-Norman Dictionary, 2. udg., art. norrois.

indbyggerne i Hordaland i det vestlige Norge kaldes horder eller hordalendinger.

denne etniske betegnelse er ikke belagt i andre normanniske tekster end 👤Waces Roman de Rou og det er uvist, hvilken egn, folkeslaget kom fra.

kniber.

talefejl.

åbenlyst, helt klart.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

dvs. staldbror, våbenfælle.

på kaperfart, på vikingetogt.

om efter.

mulighed; sted at være.

dvs. jarledømmet, området under en jarls styre.

den stærkes ret; jf. ordsproget ‘i krig sidder retten i spydstagen’, Mau 1879, nr. 5.025, og Grundtvig 1845, nr. 2.155.

få overhånd, herske.

dvs. datter.

feje, kvindagtige mænd, tøsedrenge; grimme, vrøvlende mænd. Det norrøne diminutiv kerling er afledt af karl, mens karolingerne har navn efter 👤Karl Martel.

sceptret, styret.

noget, enhver har lov at tage.

stammer, hidrører.

dvs. alemannerne.

dvs. goterne.

flad.

togt langs Rhinen.

i den første tid.

kost og logi; henviser til at 👤Karl 3. den Enfoldige kun regerede i byen Laon indtil 👤Odos død.

ikke regnede kongen for noget, var ligeglad med kongen.

gå på valsen, rejse fra sted til sted og arbejde i kortvarige stillinger som håndværkssvend; her: drage på vikingetogter.

lige vidt.

blodige, hårde.

dvs. datter.

fratage ham.

dvs. syntes.

hentydning til den senere, navnkundige kong 👤Athelstan.

usandsynlige, besynderlige.

dvs. staldbrødre, våbenfæller.

hans kone var tyvagtig, ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 61, og Grundtvig 1845, nr. 202.

efterfølger.

forkortelse for anno, lat., år.

regnefejlen, den forkerte datering.

interesserer os for.

efterfølger.

navnebror, 👤William 2.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 1.487, og Grundtvig 1845, nr. 404.

fratage ham.

felttog.

forbliver.

rimeligt.

dvs. hjalp.

besøge gamle venner.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

indbyggerne i Hordaland i det vestlige Norge kaldes horder eller hordalendinger.

indbyggere i Halland.

De lat. betegnelser blev yderst sjældent brugt, og det er uklart, hvilke folk der er tale om.

dvs. staldbrødre, våbenfæller.

jf. ordsproget “Gode Ord og Gave milder vred Hu”, Mau 1879, nr. 2747.

gøre os vrede.

uhyrer, de skadelige ånder.

endog; endnu.

felttog.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

forfattere af annaler (årbøger), krønikeskrivere.

dvs. søster.

efterfølger.

dvs. datter.

uenig, i strid.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

bytte; erobrede skibslaster.

stå uanfægtet; forblive ubestridt.

jarlerne i Rudeborg (nu: Rouen) i Normandiet.

alle, enhver (ældre akkusativform).

adgang.

vikingetogterne.

dvs. pilgrimsrejse.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

koge mad over, tilberede maden over et bål af.

dvs. pilgrim.

jarlen i Rudeborg (nu: Rouen) i Normandiet, her: 👤Robert 2.

søn af en luder, efter fr. og eng. harlot: luder.

efterfølger.

dvs. kunst.

mulig hentydning til ordsproget “Har du lært at bie, kan du blive Dronning i Sverrig”. I varianter af ordsproget bliver den tålmodige konge i Sverige eller får al verden til arv, jf. Mau 1879, nr. 817, og Grundtvig 1845, nr. 226.

vovehalse.

dvs. forbløffe.

felttog.

godt og grundigt, til bunds.

mest fornemme, rodfæstede folkestammer. Forleddet adel- kan henvise til betegnelserne for arvegods og hjemland på de ældre germanske sprog, jf. odel.

dvs. boglig kunst, lærdom.

skriftlige privilegier, diplomer.

eksamineret.

dvs. datter.

munkecellen.

er mere præget af 👤Waces normanniske synsvinkel, er meget partisk. Seinens udmunding ligger i Normandiet.

kildekritisk historieskrivning.

dvs. staldbrødre, våbenfæller.

trak rundt ved næsen; opførte sig hensynsløst over for.

drog altid i felten, var altid i krig.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: 👤Vilhelm af Poitiers.

dvs. datter.

dvs. haft.

godt nok, ganske vist.

sandsynligt.

meningsløst, tåbeligt.

arvefølgen.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: 👤Vilhelm af Poitiers.

efterfølger.

i sit indre, ved at lytte til sin inderste overbevisning.

løbe bort, flygte.

forkortelse for anno, lat., år.

rolle som gæst; egl. en skuespillers gæsteoptræden.

den juridiske betegnelse for bestikkelse af dommmere indgår i ordsproget om, at ved “Gunst og Gave kommer Retten til at rave”, ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 7.864.

fangster; egl. brugt om kapernes erobrede skibslaster.

jernlænker, fodlænker.

dvs. datter.

len.

konklusionen.

våbenmagt.

kunne bestemme.

det juridisk afgørende øjeblik. Ifølge 👤William af Malmesbury døde 👤Haralds forlovede, 👤Adelida, som mindreårig. Ægteskabetsalliancen mellem 👤Harald og 👤Vilhelm blev derfor ikke fuldbyrdet.

nu hvor årsagen til forbindelsen mellem de to familier var forsvundet, var forbindelsen og dens forpligtelser også ophævet; ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 481, og Grundtvig 1845, nr. 1.905.

den stærkes ret; jf. ordsproget “I Krigen sidder Retten i Spydstagen”, Mau 1879, nr. 5.025, og Grundtvig 1845, nr. 2.155.

tilladelse, samtykke.

forkortelse for anno, lat., år.

apostlenes efterfølger, paven. Pavens autoritet legitimeres af den apostolske succession.

åbenlyst, helt klart.

pavestolen.

forkortelse for anno, lat., år.

ærkebiskoppen som 👤Godwin havde udpeget.

langt hvidt dekoreret uldbånd, der bæres som tegn på den ærkebiskoppelige værdighed i den romersk-katolske kirke.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 5.009, og Grundtvig 1845, nr. 1.518.

pave.

dvs. syntes.

panegyriker; person, der lovpriser, her: 👤Vilhelm af Poitiers.

dvs. begravede.

levevilkårerne, forplejningerne.

Ordsproget advarer mod at omgås ens overmænd eller forsøge at overgå dem, jf. Mau 1879, nr. 9.520, og Grundtvig 1845, nr. 1.195.

også havde stor lyst til, i hvis fingre det kriblede efter.

relikvier.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 4.919, og Grundtvig 1845, nr. 1.466

uden at nogen bemærkede det; fast vending, jf. Mau 1879, bind 1, s. 446.

forover; med ansigtet nedad.

fremmede gæster, fjender.

dræbte løs på, foranstaltede et blodbad for.

kostbarheder, skatte.

forkortelse for anno, lat., år.

dvs. til pægls: om kap, tæt.

drikke på omgang, hele kredsen rundt.

larmen fra våbnene og kampen.

variant af ordsproget “Folket er ikke til for Kongens Skyld, men Kongen for Folkets”, jf. Mau 1879, nr. 4.938, og Grundtvig 1845, nr. 653.

velordnet samfund bestående af frie borgere.

skabte røre.

ridderlige tvekamp; her også: sang og spil om slaget ved Roncesvalles.

uventet.

fanebærer.

vovehals.

heltemodige krigere.

De Tolv Jævnbyrdige kæmpede ifølge Rolandskvadet side om side med 👤Karl den Store. Den oldfranske betegnelse er ‘douze pers’.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: 👤Vilhelm af Poitiers.

helt stille.

jf. det modsatte udsagn, at ingen kan tjene to herrer i Matt 6,24 og i ordsproget hos Mau 1879, nr. 10.273, og Grundtvig 1845, nr. 2.692.

panegyriker; personen, der lovpriser.

fast vending brugt i parodier på lange ræsonnementer.

bredbladede stridsøkser.

våben.

beskytte, skærme.

opstillede hær.

med den allerhøjeste status. Formlen blev normalt brugt ved omtalen af en kejserlig person.

flygtede.

panegyriker; person, der lovpriser, her: 👤Vilhelm af Poitiers.

hentydning til ordsprogene “Har jeg lidt Skam deraf, saa har jeg (dog) ingen Skade deraf” og “Tit er den Enes Skade den Andens Gavn, og tvært imod”, jf. Mau 1879, nr. 8.780 og 8.689, samt Grundtvig 1845, nr. 2.363.

åbenlyst, helt klart.

variant af ordsproget, jf. Mau 1879, nr. 3.178, og Grundtvig 1845, nr. 969.

trættende; ubehagelige.

ivrigere; ubesindigere.

kredsen af krigere med hævede skjolde.

allerede.

langt om længe og endegyldigt.

det store, heltemodige slag.

panegyriker; person, der lovpriser.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: 👤Vilhelm af Poitiers.

her en bogstavelig hentydning til våbenskjoldet for slægten Toustain med to engler, der hver bærer korsbanneret båret i Slaget ved Hastings (Powlett 1877, s. 42).

forreste.

vicekonge.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

slap bort, reddede sig ved flugt.

panegyrikeren; personen, der lovpriser, her: 👤Vilhelm af Poitiers.

landets beskytter.

efterkommerne af 👤Godwin.

bestride, benægte.

åbenlyst, helt klart.

den stærkes ret; jf. ordsproget “I Krigen sidder Retten i Spydstagen”, Mau 1879, nr. 5.025, og Grundtvig 1845, nr. 2.155.

hverken.

forkortelse for anno, lat., år.

betydningsfuldhed, vigtighed.

kvindagtig opførsel.

morgenens gudstjeneste.

godt parti.

jog straks de fremmede på porten med nogle frænders hjælp.

forskansede sig, etablerede et støttepunkt.

rimelige.

træt af.

tog nonnesløret og gik i kloster.

allerede.

gav køb på oprørerne, lod oprørerne i stikken. Hentydning til den danegæld, som 👤Sven Estridsen i 1070 lod sig købe af med.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 557, og Grundtvig 1845, nr. 1.532.

huggede ned, dræbte.

forkortelse for anno, lat., år.

åbenlyst, helt klart.

i fred og fordragelighed.

dvs. frænke, kvindelig slægtning.

dvs. bralret, kæftet.

allerede.

rejse, hvor man vender om, før målet er nået.

forkortelse for anno, lat., år.

mere vist, sikkert.

på egen hånd, uden belæg.

hvilken slags mand, hvilken personlighed.

hugge løs, kæmpe.

forhør, hvorunder der anvendes tortur (pinsler); her hentydning til den kritiske historieskrivnings udførlige granskning af de handlendes motiver.

slagsbror, kriger.

til alle tider.

forsvareren.

kongsgård, palads.

manerer, sædvaner.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

hvilken slags mand, hvilken personlighed.

forgængere.

dvs. byggede.

jernlænker, fodlænker.

fangehullet, fængslet.

fangehullet, fængslet.

guld (folkeviseudtryk).

godt nok, ganske vist.

dvs. pinte.

han var blevet besat af gerrighed.

angelsak., ‘som han var deres fader’, som Grundtvig skriver.

se ned på alle folk.

forkortelse for anno, lat., år.

dvs. boglig kunst, lærdom.

med skam at melde.

angelsak., ‘det er en skam at nævne’.

forkortelse for anno, lat., år.

hvert enkelt dyr.

dvs. bandlyst.

dvs. kunstigt.

the radicals, eng. politisk bevægelse, der var meget fremtrædende i 1830'erne.

godt nok, ganske vist.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 3.405, og Grundtvig 1845, nr. 1.034.

mest trofaste.

angelsak. ‘det trofasteste af alle folk’, som Grundtvig skriver.

forkortelse for anno, lat., år.

Variant af ordsproget “‘Før jeg skal levne,’ siger Fraadseren, ‘før skal jeg revne’”, jf. Mau 1879, nr. 2.359, og Grundtvig 1845, nr. 2.161.

her: de for korte bukser, efter øgenavnet courtehose. Buksebrog var et forældet udtryk for enten bukser til et barn, en buksegylp eller løstsiddende bukser.

stræben efter det høje.

svirebror, drukkenbolt.

helt afsondret.

Norsk og islandsk hentyder begge til norrønt. Adjektivet vizkr: snu, kan også staves viskr eller vitskr (således i andenudgaven Grundtvig 1866, s. 383). Adjektivet bliver i den franske stavemåde 👤Guiscard benyttet som 👤Roberts tilnavn.

det vil sige.

allerede.

store, heltemodige krigere.

dræbte løs.

de af ringere beskaffenhed.

dvs. fægtekunst, evner udi kamp.

dvs. pilgrimme.

dyste, kæmpe.

de heltemodige krigere.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 2.873.

ligesom en anden 👤Narses. Den byzantinske general var kendt for at samle mange fremmede lejetropper under ét banner på sit store felttog i Italien 551-554.

fuldmægtige, repræsentanter.

seletøj.

glitrende.

allerede.

felttoget.

efterfølger.

felttog.

tysk-romersk konge- og kejserslægt, der regerede i perioden 919-1024.

felttog.

overtalte.

pånær.

Fri fordanskning af fr., haute: høj og ville: by. Den mere landlige endelse -strup indikerer Hautevilles ubetydelige størrelse.

lat. højdepunktet af den højere ære.

slog sig ned, bosatte sig.

variant af ordsprogene om, at målet helliger midlet, især “Den, som vil Øjemedet, maa ogsaa ville Midlerne”, jf. Mau 1879, nr. 12.100, og Grundtvig 1845, nr. 2.911.

pavestolens besiddelser.

felten.

flygtede.

efterfølger, her: paven, hvis legitimitet bygger på den apostolske succession.

her: pavens velsignelse. Egl. velsignelsen fra 2 Kor 13,13, som læses fra prædikestolen efter hver prædiken og kirkebøn.

han indordnede sig; ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 2.480, og Grundtvig 1845, nr. 240.

forkortelse for anno, lat., år.

sydpå.

sandsynligt.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 11.882, og Grundtvig 1845, nr. 63.

fast variant af ordsproget at mele sin egen kage, jf. Mau 1879, nr. 4.481, og Grundtvig 1845, nr. 509.

begærlige efter jordejendom, erobringslystne.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 171, og Grundtvig 1845, nr. 468.

her: pavens velsignelse. Egl. velsignelsen fra 2 Kor 13,13, som læses fra prædikestolen efter hver prædiken og kirkebøn..

muslimerne.

vundet med våben.

acceptere at normannerne gav igen med samme mønt.

så en personlig gevinst deri.

krig til lands og til søs.

heltemodige krigere.

muslimer.

deles med, her: dele magten med.

havnebyerne.

åbenlyst, helt klart.

dvs. syntes.

foran, her: ved belejringen af.

fratage alt.

havnebyerne.

udforske, udspejde.

alliance gennem ægteskab.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 6.840, og Grundtvig 1845, nr. 1.935.

felttog.

historiefortæller.

præsenteres for den lærde græske læserskare.

åndelige egenskaber, åndsevner.

blev opfostret.

blev opfostret.

borg og fæstningsværker (fast udtryk).

i stedet.

dvs. pinte.

felttog.

åbenlyst, helt klart.

legitimt, acceptabelt.

Der hentydes til 👤Michael 7. Dukas. De eneste navnkundige personer ved navn Basil fra denne adelsfamilie levede hundrede år senere.

dvs. datter.

dvs. datter.

begærlig efter jordejendom, erobringslysten.

krigerhøvding, hærleder.

budbringer, der sendes forud, bebuder.

svendestykke.

indtog.

dvs. syntes.

dræbte løs.

heltemodige krigere.

flygte.

komme væk, flygte.

kommer beretning dog ud på et.

et medlem af den byzantinske adels- og kejserslægt Dukas, der havde kejsermagten 1059-1067 og 1071-1078.

et medlem af den byzantinske adels- og kejserslægt Palaiologos, der havde kejsermagten fra 1259 indtil 1453.

på dette tidspunkt; af denne grund.

eftersom.

på dette tidspunkt; af denne grund.

fordanskning af Sguritzes, efter gr. sgouros: mørkebrun. I Alexiaden sammenlignes Sguritzes med Pegasos.

må blive skammet ud; må blive straffet.

vente.

guerillakrigen.

spilde tiden med en unyttig beskæftigelse, smøle; talemåde, jf. Mau 1879, bind 1, s. 589.

foran.

forsvor, nægtede.

heldigvis.

tyveri af genstande fra det indviede kirkerum.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

i stedet for.

felttoget.

krigslist.

at stille op med.

ram på.

forhandling.

niddingsdåd, nederdrægtige gerning.

triumftog, ceremoniel fejring af en sejrrig romersk feltherre.

ordspil.

Grundtvig oversætter det gr. stednavn, der er sammensat af lukos: ulv og stomion: mund. Samtidig hentyder han til ordsproget “Det, som kommer i Ulvs Mund, vil intet [dvs. ikke] ud igjen”, jf. Mau 1879, nr. 10.883, og Grundtvig 1845, nr. 2.803.

triumftoget, den ceremonielle fejring af en sejrrig romersk feltherre.

åbenlyst, helt klart.

selv hvis han.

våbenmagt.

krigslist.

begynde på ny.

menneskets forventede levetid.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

febersygdom ledsaget af opkastninger, formentlig betændelse i galdeblæren.

ganske som Odysseus.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

felttog.

jævnbyrdige krigere, helte.

grundlagde.

muslimerne.

fremskudte fæstningsværk, forpost.

dvs. kigger.

åbenlyst, helt klart.

den stærkes ret; jf. ordsproget “I Krigen sidder Retten i Spydstagen”, Mau 1879, nr. 5.025, og Grundtvig 1845, nr. 2.155.

naturtilstand, fast begreb i naturretten.

godt nok, ganske vist.

jf. ordsproget “Det ene Sværd holder det andet i Skeden.” Mau 1879, nr. 187, og Grundtvig 1845, nr. 65.

godt nok, ganske vist.

havde pisken over hovedet, blev udsat for en hård behandling.

ordsprog, jf. Grundtvig 1845, nr. 453.

nedarvet el. hævdvunden ejendomsret til jord.

tillempet, tilpasset.

krigens love, der gav sejrherren et meget omfattende frirum.

det gik retfærdigt til, ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 7.859, og Grundtvig 1845, nr. 2.149.

hals- og håndsret, uindskrænkede magtbeføjelser.

retssikkerhed.

udhuling af loven gennem juridiske kneb.

led overlast, blev straffet.

våbenmagt måtte afgøre næsten alle strider; ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 10.639.

nævningene, dommerne, der har aflagt (embeds)ed.

mænd, der afgjorde markskelssager.

domsmænd.

ustraffede; udadlelige.

naboer.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

stammer.

man kan sagsøge enhver; mulig hentydning til ordsproget om at kunne gøre en økonomisk gevinst gennem et sagsanlæg: “Man faar altid Sag med fed So”, jf. Mau 1879, nr. 8.250, og Grundtvig 1845, nr. 602.

jf. ordsproget “Man kan ej se en Mand længer end til Tænderne”, Mau 1879, nr. 10.084 og Grundtvig 1845, nr. 2.252.

dvs. kunst.

forvanskninger.

latinsk sprog og litteratur.

latinsk sprog og litteratur.

overskyggedes, overstråledes.

stamtavler.

stamtavler.

den nedarvede eller hævdvundne ejendomsret.

stamtavlerne.

båndlagt tunge.

en pen, som blev ført af andre. Det juridiske udtryk benyttes om en underskriver uden skrivefærdighed, der nøjes med at holde på den pen, som føres af en skriver.

byttehandler.

variant af ordsproget om snyd ved byttehandler “Bytte er gjort paa Bedrag”, jf. Mau 1879, nr. 1.124, og Grundtvig 1845, nr. 335.

Jugleur (jugleor) betegner i den normanniske dialekt den, som underholder med sang og musik. Betegnelsen er kun i etymologisk forstand nært forbundet til moderne jonglører og gøglere.

det vil sige.

bemærkelsesværdigt.

kendte, berømte.

tog afsked med det verdslige liv til fordel for lærde, religiøse studier.

dvs. byggede.

fantastisk, forunderligt.

efterfølger.

panegyrikere; personer, der lovpriser.

første rang, fineste kvalitet

latinsk sprog og litteratur.

efterfølgers.

dvs. boglig kunst, lærdom.

efterfølgere.

her: de for korte bukser, efter øgenavnet courtehose. Buksebrog var et forældet udtryk for enten bukser til et barn, en buksegylp eller løstsiddende bukser.

dvs. prentet, udgivet på tryk.

fragmenter.

Plantagenet er et vidstrakt dynasti, der især er kendt for sine engelske konger fra 1154 til 1485. Navnets oprindelse er uvis, men knyttes ofte til planta genista, lat., gyvel. Den buskede gyvel trives på den jyske hede, og er formodentlig blandt de planter, som dér blev kaldt lyngstilk.

til gunst; efter ønske fra.

godt nok, ganske vist.

indimellem.

åndrig.

betydningsfuldhed, vigtighed.

er uudgiven.

dvs. helsøster.

alt efter som.

endnu.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

heltekvad, lovprisende digte.

ud over, foruden.

dvs. kvaltes.

Grundtvig skelner oldtidens gamle verden omkring Middelhavet fra middelalderens ‘nye verden’ i landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter og frem. Den civilisatoriske forskydning mod nordvest beskrives her med den faste betegnelse for søvejen nord om Det Nordamerikanske Kontinent fra Atlanterhavet til Stillehavet. Indtil 1854 var alle forsøg på at besejle Nordvestpassagen slået fejl.

dødelige sygdom.

åbenlyst, helt klart.

våbenmagt.

den troldomskyndige finne.

skikkelse af en hval.

godt nok, ganske vist.

dvs. kunster.

åbenlyst, helt klart.

sagadigtere, sagn- og historiefortællere.

dvs. pilgrimme.

præsterede store bedrifter, gjorde store gerninger.

så verden og samlede erfaringer.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

udvandet.

gengivelse af det norrøne ‘Bragarœður’ (da. ‘Brages samtaler’), anden titel for Skjaldskabslæren i Snorres Edda.

dvs. versekunst.

heltekvadene, de lovprisende digte.

dvs. boglig kunst, lærdom.

jf. ordsproget “Man har dog ikke kjøbt sit Liv af en Bissekræmmer”, en omvandrende handelsmand, jf. Mau 1879, bind 1, s. 531, og Grundtvig 1845, nr. 1.434.

efterkommere.

tronstol.

iagttog; førte tilsyn med.

bæger, hvorved man aflægger løfte om store bedrifter

papir fremstillet af klude og brugt til bogtryk.

et øje bristede i datidig sprogbrug, ved døden når øjet mister livets glans.

den storslåede, heltemodige ånd, kampgejsten.

pergamenter.

skrifter trykt på kludeholdigt papir.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 2.927, og Grundtvig 1845, nr. 898.

forhastelse, hastværk.

åbenlyst, helt klart.

give herberg til.

afklarede, oplyste.

forhastelse.

syndefaldet i menneskehedens barndom.

den nyere tidsalder, præget af indsigt, forstand og videnskabelighed.

hypoteser, formodninger.

kuriositeter, sjældenheder.

indsigt, forstand og videnskabelighed.

universitetsverden, højere uddannelsessystem.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

dvs. kunst.

dvs. syntes.

den nyere tids, dvs. efter middelalderen.

dvs. kunst.

afklaret, oplyst; forvandlet til en højere form.

godt nok, ganske vist.

variant af ordsproget “Det er de Rette, som lægger svære Byrder paa Folk, og rører dem ikke selv med en Finger”, Grundtvig 1845, nr. 252.

herliggøre, forvandle til en højere form; afklare.

jf. ordsproget ”Tal ikke som den Blinde om Farverne!”, jf. Mau 1879, bind 1, s. 207, og Grundtvig 1845, nr. 246.

dvs. kunst.

arbejde som en (endnu) ufaglært.

dvs. kunst.

åbenlyst, helt klart.

udvalgte folks. Det guddommelige forsyn havde udpeget bestemte folkeslag til at fremme menneskehedens udvikling, jf. fortalen til Haandbog i Verdens-Historien, bind 1 (Grundtvig 1833, s. 10-12).

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

heltemodige krigere.

for øvrigt.

indgreb.

i felten.

foruden, ud over.

afgrøden, kornet.

personer, der kunne tyde tegn og udlægge dem som varsler; jf. de romerske augurer.

muslimerne.

ene, egen for 👤Vibert.

meget langstrakt felttog.

værne.

forunderlig; underfuldt.

himmelstrøg.

lat., den oplivende vind indåndedes overalt.

dvs. syntes.

waliseren.

hentydning til ordsproget om at samle folk ved at bringe dem under en hat, jf. Mau 1879, nr. 3.877, og Grundtvig 1845, nr. 445.

fremlyse.

den romersk-katolske kirke og dens krav på overherredømme.

gejstlige, der var rejst med på korstog og agerede som sekræterer for de fyrstlige korsfarere.

allerede.

felttoget.

sindsyge, indsatte i galehuset.

de heltemodige krigeres.

udøvede, præsterede.

den nyere tid, dvs. efter middelalderen.

åbenlyst, helt klart.

vor tids grækere. Grundtvig hentyder til Den Græske Uafhængighedskrig (1821-1832) og de europæiske sympatisører i den filhellenske bevægelse.

dvs. pavedømme.

munkecelle.

behandle retfærdigt.

lat. lad retfærdigheden ske fyldest, om så verden skal gå under.

forræderi.

ikke.

går til spilde, går tabt.

ædle, fremragende personer.

dvs. drivfjeder.

godt nok, ganske vist.

rimelig.

dvs. pavedømmet.

åbenlyst, helt klart.

den heltemodige rod.

kom frem, voksede.

velordnede samfund bestående af frie borgeres.

dvs. drivfjeder.

lærdommen; uddannelsesvæsenet.

den nyere tid, dvs. efter middelalderen.

den nyere tidsalder, præget af indsigt, forstand og videnskabelighed.

lade vederfares ret: behandle retfærdigt.

tilbageblevne, ikke udvandrede.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

påtvunget pligt; naturnødvendighed.

heltemodige krigere.

fægtning, kamp mod en indbildt modstander.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

lærdommens; uddannelsesvæsenets.

straks.

landemode, koncil.

nedmejning af fjender, manddrab.

de verdslige myndigheder. Retssager kunne i middelalderen både behandles for en kirkelig domstol, som afgjorde syndigheden og ofte pålagde den skyldige en syndsbekendelse, og ved verdslige domstole, der idømte den skyldige en korporlig straf.

heltemodige krigere.

forgængere.

her: overhovederne for de respektive statskirker. En kirkepatron havde omfattende rettigheder ift. præsten, kirken og sognet.

efterfølger.

hverken.

forvanskning.

dvs. indeslutte, indbefatte.

gå under.

en hierarkisk opbygget kirke, præstestyre.

dvs. rygstød, støtte.

delegerede, udsending. Legat er en betegnelse for pavens udsending, nuntius.

den romerske pavestols.

dvs. pavedømmet.

historie om lærdommen.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

et velordnet samfund bestående af frie borgere.

politiskt, samfundsmæssigt.

indtog.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

den romersk-katolske kirkes (især efter 1059).

fortaler og lovpriser.

beskyttere.

muslimer.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

det kampberedte, heltemodige folk.

dvs. hebræernes, jødernes.

dvs. fønikernes.

åbenlyst, helt klart.

dvs. muhamedansk, muslimsk.

lærdommens; uddannelsesvæsenets.

storslåede, heltemodige ånd; krigerånd, kampgejst.

den virkelige gerningsmand.

åbenlyst, helt klart.

storslået, heltemodig ånd; krigerånd, kampgejst.

åbenlyst, helt klart.

storslåede, heltemodige ånd, kampgejsten.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

storslåede, heltemodige ånd, kampgejsten.

dvs. syntes.

skjult, i hemmelighed.

åbenlyst, helt klart.

forunderligt.

åbenlyst, helt klart.

korstogskrønike.

lat., Guds gerning gennem franskmændene.

belæste, teologisk uddannede.

dvs. gotiske.

byggede, funderede.

underfulde, mirakuløse.

dvs. byggede.

storslåede, heltemodige ånd, kampgejsten.

på underfuld vis.

med fuldt overlæg; godt og grundigt.

uden frygt.

jf. ordsproget “Hvo som tier, han samtykker”, Mau 1879, nr. 10.169, og Grundtvig 1845, nr. 2.674.

åbenlyst, helt klart.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 10.097, og Grundtvig 1845, nr. 2.656.

dybsindige.

mere rimeligt.

arv.

efter vores endte sagførelse nu overgive sagen til rettens afgørelse.

uanset om.

dvs. pavedømme.

middel hvorved nåden (frelsen) bringes i forhold til menneskene.

dvs. gotere.

den stærkes ret, erobrerens ret til de nye besiddelser, jf. ordsproget “I Krigen sidder Retten i Spydstagen”, Mau 1879, nr. 5.025, og Grundtvig 1845, nr. 2.155.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

enevældig tyran.

åbenlyst, helt klart.

trods dette, alligevel.

i det store hele.

flertallets.

oldkirken fra 👤Jesus indtil 👤Konstantin den Store. Hentydning til den Mosaiske Kirkestat i Israel indtil udpegningen af Kong 👤Saul. Grundtvig danner udtrykket ud fra den senere pavelige Kirkestat.

overtalte.

druk og tumlen omkring (fast udtryk).

manddrab.

endda.

dvs. udsugelse, fratagelse af økonomiske værdier ved hårde udskrivninger af skatter og lign.

grænser.

betegnelse for den gejstlige øvrighed i middelalderlig kirkeret, her især: bandlysningen, interdiktet.

dvs. bandstrålen, bandlysningen, interdiktet.

syndsforladelse.

åbenlyst, helt klart.

groft, i høj grad.

betegnelse for den gejstlige øvrighed i middelalderlig kirkeret, her især: bandlysningen, interdiktet.

hentydning til ordsproget “Ondt Herskab faar Ende, men ej ond Kornmark”, ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 1.714, og Grundtvig 1845, nr. 522.

groft, i høj grad.

præstestyret.

betegnelse for den gejstlige øvrighed i middelalderlig kirkeret.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

betegnelse for den gejstlige øvrighed i middelalderlig kirkeret, her især: bandlysningen, interdiktet.

midtpunkt.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

dvs. bandstrålen, bandlysning, interdiktet.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

overskyggede, overstrålede.

efterfølger af apostlene, pave.

apostlenes efterfølger, paven. Pavens autoritet legitimeres af den apostolske succession.

sin pavestol, sit paveembede, lat., Sedes apostolica.

formidler, mægler.

den stærkes ret, erobrerens ret til de nye besiddelser; jf. ordsproget “I Krigen sidder Retten i Spydstagen”, Mau 1879, nr. 5.025, og Grundtvig 1845, nr. 2.155.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

åbenlyst, helt klart.

efterfølgere.

betegnelse for den gejstlige øvrighed i middelalderlig kirkeret.

allerede.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

det dødbringende stød ind i hjertet med sværd, spyd eller stikvåben

Hentydning til greverne af Tusculum og andre lokale magthavere, der i denne periode udpegede paverne, men ellers ikke besad stor magt. Betegnelsen kendes ellers ikke.

Efter lat. Sedes Apostolica, pavestolen. Det pavelige embede omfattede frem til 1871 også den verdslige magt over Pavestaten, og der hentydes til dette gennem højsæde: tronstol.

marionetter, klienter.

det økumeniske patriarkat.

den romersk-katolske kirke især efter 1059.

godt nok, ganske vist.

paven.

den romerske pavestols.

velordnede samfund bestående af frie borgeres.

frie paver, med hentydning til deres modstandere: de modpaver, som den tysk-romerske kejser udnævnte.

godt nok, ganske vist.

de tysk-romerske herskere af det saliske dynasti fra Franken (1027-1157) og af det staufiske dynasti fra Schwaben (1138-1250).

måtte de selv bøde for de uheldige konsekvenser af deres gerninger; måtte de bukke under.

velordnede samfund bestående af frie borgeres.

selvejende bønder.

godt nok, ganske vist.

love og bekendtgørelser; egl. officielt møde om søndagen efter kirkegang, hvor der blev oplæst forordninger og befalinger.

kejserne fra det saliske og det staufiske dynasti.

pavedømmet.

paven.

saliske dynasti.

bandlysning.

den romersk-katolske kirkes (især efter 1059).

havde til hensigt, i sinde.

måtte lide, gennemlevede.

dvs. gotiske.

dvs. goter.

dvs. gotiske.

pynte på hans ord, så de blive forskruede, højtravende og uklare.

føjer mig vil jeg hellere.

forkortelse for anno, dvs. år.

👤Gregor 1. indførte den lat. betegnelse Servus servorum Dei i pavens titulatur med henvisning til Matt 20,25-28

den romersk-katolske kirkes (især efter 1059).

i felten.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

ærkediakon, her: kirkens næstøverste gejstlige.

paven.

ønsker for.

forkortelse for anno, dvs. år.

kaotisk stænderforsamling eller andet møde af stemmeberettigede.

henvisning til de katolske gejstlige; betegnelsen pater (lat., fader) benyttes om katolske præster og gejstlige.

på egen hånd.

den romersk-katolske kirkes (især efter 1059).

forkortelse for anno, dvs. år.

pavestolens, paveembedets, lat., Sedes apostolica.

forkortelse for anno, dvs. år.

klagede over, påtalte.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 431, og Grundtvig 1845, nr. 1.123.

rettigheder som lensherre.

bandlyse.

forkortelse for anno, dvs. år.

modvillighed, modstand.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 557, og Grundtvig 1845, nr. 1.532.

bandlyste.

forkortelse for anno, dvs. år.

med trussel om ellers at miste sit embede.

dvs. gotiske.

lat., “tror vi ikke vil være Eders vise Majestæt ubekendt”. Velvis og højvis indgik i titularet for dommere, rådmænd og andre medlemmer i magistratet.

pavelige.

lat., 'større og mindre', som Grundtvig skriver.

næst efter (at lade sig styre af) Gud.

pavelige.

hentydning til ordsproget “Piller skal forgyldes”, dvs. forsødes, jf. Mau 1879, nr. 7.476, og Grundtvig 1845, nr. 2.088.

uovervejet, ubesindig handling.

forkortelse for anno, dvs. år.

nogle pund sterling, her; en mindre pengesum.

have regnet det mindste med.

udfordrede.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

dvs. indeslutte, forskanse.

forkortelse for anno, dvs. år.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

talemåde, der bygger på Am 4,11; brand: brændende træstykke.

dvs. syntes.

bandlysningen.

åndelige efterfølgere, paverne, hvis legitimitet bygger på den apostolske succession.

betegnelse for den gejstlige øvrighed i middelalderlig kirkeret, her især: bandlysningen, interdiktet.

encyklika, pavelig rundskrivelse.

allerede.

dvs. bandlyste.

forkortelse for anno, dvs. år.

hurtigt indfald.

opgav håbet.

usandsynlige.

heltemodige krigere.

‘Græsk ild’ betegner den napalmlignende substans, som byzantinerne opfandt i 600-tallet.

i menneskets midaldrende livsfase.

jf. ordsproget “Af liden Gnist vorder ofte stor Ild”, Mau 1879, nr. 5.524, og Grundtvig 1845, nr. 1.612.

pånær.

egl. navnet på lillefingeren i barnesproget.

på egen hånd, uden belæg.

lat., ‘meget lille’, ‘lille bitte’.

lat., ‘for så vidt angår det ydre et foragtelig menneske [at se til]’ (overs. GV).

et stort talent, jf. Luk 19,13.

ærkebiskoppen af Tyros i Libanon.

åbenlyst, helt klart.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 9.706.

Den pragmatiske historieskrivning søgte at afdække begivenhedernes årsager og virkninger.

Det græske øgenavn gengives som regel med Kukupetros. Øgenavnet er dannet af hætten, lat. cuculla, der blev båret af romersk-katolske munke (Komnena 1879-1882, bind 2, s. 91).

👤Vilhelm af Tyros.

vrøvler om, fører løs tale om.

senere.

dvs. pilgrimme.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 11.899, og Grundtvig 1845, nr. 2.966.

gå (gl. imperativ).

hils og sig, fortæl.

stå op (imperativ singularis).

gå (gl. imperativ).

brev; brev til offentliggørelse.

blive åbnet.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.579.

paven.

dvs. røgtede.

landsdelen, egnen.

værdiløst skrabsammen, her: pøbelen.

dvs. staldbrødres, våbenfællers.

svære sår, blodsudgydelse; kløvede pandeskaller.

urimelighed, det mest yderliggående.

egl. navnet på lillefingeren i barnesproget.

dvs. bandlyse.

af samme slægt.

pavestolen, paveembedet, lat., Sedes apostolica.

herskede.

dvs. bandlyse.

forkortelse for anno, dvs. år.

betegnelse for den gejstlige øvrighed i middelalderlig kirkeret.

overskyggede, overstrålede.

godt nok, ganske vist.

den romersk-katolske kirkes (især efter 1059).

pavens.

optegnelserne, de skriftlige beretninger.

åbenlyst, helt klart.

ærkebiskoppen af Tyros i Libanon.

sandsynligt, meget vel.

hørte, erfarede.

dvs. pinte.

ære, hæder vunden ved kamp.

ædelmod.

lat., 👤Karl den Stores storhed.

uvisnelige.

videre, uden afbrydelse.

lat., Gud vil det, Gud vil det.

felttog.

ganske vist.

👤Vilhelm af Tyros'.

åbenlyst, helt klart.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

politiske, samfundsmæssige.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 2.229, og Grundtvig 1845, nr. 650.

syndsforladelse, offentlig absolution.

modtog korsridderkappen som indvielse til korstog.

udsending, nuntius.

felttoget.

forkortelse for anno, dvs. år.

stridsbasuner blev tidligere anvendt til at give militære signaler.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 157, og Grundtvig 1845, nr. 503.

kyndige ven.

præsenteret.

påsketid.

angelsaksisk, stor bevægelse, uro.

pavestolen.

tåbelig.

sorgfulde, nedbøjede af sorg.

vintertide.

forkortelse for anno, dvs. år.

overskyggede, overstrålede.

tog imod korsridderkappen som indvielse til korstog.

den romersk-katolske kirkes (især efter 1059).

betydningsfuldhed, vigtighed.

felttoget til Jerusalem.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

bannerfører.

godt og grundigt, til bunds.

usandsynlige, upålidelige.

stole på.

jf. ordsproget “Det sidste Baand binder Læsset”, Mau 1879, nr. 831, og Grundtvig 1845, nr. 2.203.

bandlyse.

dvs. søster

mest bemærkelsesværdige.

ordne sine sager før sin død.

kriger, helt.

👤Robert af Normandiet og 👤Robert 2. af Flandern.

tyksak.

stort heltemod.

sloges, været oppe at slås.

kriger, helt.

opfordrede, opildnede.

relikvier.

heltemodige krigere.

dvs. datter.

dvs. pilgrim.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

andenhånds beretning i 👤William af Malsmburys krønike.

småting, bagateller.

egl. navnet på lillefingeren i barnesproget.

ønske, påvirkning.

👤Robert 2. af Flandern og 👤Robert 3. Courtehose.

korstogets kampråb “Deus vult!”, lat., Gud vil det!

tog han pludselig ikke blot selv en kappe med kors på. Korsriddere bar sådanne kapper.

ytringer, udsagn.

de heltemodige krigere.

lovprisning.

fæhoveder, dovne folk, som kun tænker på mad.

lat., ‘dovne kvæg’, ‘den dovne flok af kreaturer’.

ganske bemærkelsesværdigt.

godt og grundigt.

Fri fordanskning af fr., haute: høj og ville: by. Den mere landlige endelse -strup indikerer Hautevilles ubetydelige størrelse.

kriger, helt.

åbenlyst, helt klart.

heltemodige krigeres.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

driften efter kamp og heltegerninger.

heltemodige krigere.

dvs. goteres.

et vigtigt, hastende ærinde.

åbenlyst, helt klart.

korsfarere.

dræbte løs.

armbrøst.

heltemodige krigere.

beskøjter.

straks.

bestemt.

heltemodige krigerliv.

overskygge, overstråle.

var belæst i 👤Homers forfatterskab.

de ældre forfattere, de samtidige historikere.

uddannelsesvæsen.

skrive stileøvelser.

alskens.

👤Homers forfatterskab.

godt nok, ganske vist.

stiløvelsen.

pedantiske bogstudier.

gå til spilde.

fuldt.

ordkløveri, pedanteri.

fordømme uigenkaldeligt, fælde dom over.

skole for hjemløse børn.

godt nok, ganske vist.

lærdommen; uddannelsesvæsenet.

udenadslære på remser.

Ludus litterarius betegner den romerske grundskole for de 7 til 11-årige. Ludus betyder her egl. øvelse, men anvendes i andre sammenhænge om leg og spøg.

ikke.

skolen for forældreløse børn.

godt nok, ganske vist.

overskygger, overstråler.

elever, følgere af en lokal byzantisk underviser ved navn 👤Stylianos.

elever, følgere af en underviser ved navn 👤Longibardos.

dvs. datter.

dvs. seldsjukkiske.

forfatter af annaler (årbøger), krønikeskriver.

snilde.

dvs. Komnenos, adels- og kejserslægten, der besad kejsertronen i Det Byzantinske Rige 1057-1059 og 1081-1185

konklusion.

dvs. datter.

dvs. seldsjukkiske.

muslimske.

dvs. umayyadernes.

åbenlyst, helt klart.

gå tilbage, gå ned ad bakke.

dvs. buyiderne.

dvs. syntes.

muslimske.

her imellem, imellem de to.

dvs. seldsjukkerne.

efterfølger.

person, der prøver at efterligne en helt fra en roman. Her samtidig leg med ordet roman og navnet Romanos.

Det makedonske dynasti (867-1056) blev tidligere kaldt for arsakiderne. Denne betegnelsen bruges egl. om dynastiet grundlagt af 👤Arsakes i Persien og det beslægtede dynasti i Armenien (54-428).

dvs. Komnenos, adels- og kejserslægten, der besad kejsertronen i Det Byzantinske Rige 1057-1059 og 1081-1185

navnet på en byzantinsk adels- og kejserslægt.

at give afkald på.

ubesindige handlinger.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 5.643, og Grundtvig 1845, nr. 1.543.

dokumentet, hvori hun gav afkald (på yderligere ægteskab).

fjenders.

det vil sige.

Pernittengryn.

svinske person, her med hentydning til Mikkel som variant af Mikael.

allierede sig gennem ægteskab.

dvs. datter.

åbenlyst, helt klart.

heltmodige bejler.

trådt ind på kamppladsen.

allerede.

dvs. seldsjukken.

dvs. datter.

af hvilken beskaffenhed var, hvor alvorlige nu var.

dvs. datter.

godt og grundigt.

i den henseende.

jf. ordsproget “Det er baade til at lé og græde over”, Mau 1879, bind 1, s. 598, og Grundtvig 1845, nr. 1.585.

dvs. byggede.

defensivt.

ganske vist.

dvs. datter.

begejstringen for korstoget i Central-, Nord- og Vesteuropa og den deraf følgende oprustning og mobilisering. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

heltemodige krigere.

voldsomt; utilsløret.

tilsvarende.

udrede.

dvs. anatolske.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

ugen op til påskedag (den stille uge).

lide samme skæbne.

undskylde sig.

godt nok, ganske vist.

åbenlyst, helt klart.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 39, og Grundtvig 1845, nr. 126.

dvs. hellere.

vesterlandsk korsridder. Latiner var i Det Byzantinske Rige en generel betegnelse for romersk-katolske vesterlændinge.

dvs. hyldningseden; her ed aflagt som anerkendelse af kejseren.

oversætte til græsk.

ægte franskmand. Franker var i Mellemøsten en generel betegnelse for vesterlændinge.

åbenlyst, helt klart.

dvs. frankeren, vesterlændingen.

dvs. datter.

erfaren, hårdt prøvet.

dvs. staldbrødre, våbenfæller.

vesterlandsk korsridder. Latiner var i Det Byzantinske Rige en generel betegnelse for romersk-katolske vesterlændinge.

det store, heltemodige slag.

deling, flok af korsfarere.

flygte.

vesterlandske korsridderes. Latiner var i Det Byzantinske Rige en generel betegnelse for romersk-katolske vesterlændinge.

heltemodig kriger.

helt sikkert.

person, der lever op til sit ord gennem sine gerninger. Hentydning til ordsprog som “Der er tit langt mellem Haand og Mund”, jf. Mau 1879, nr. 5.355, og Grundtvig 1845, nr. 1.810.

Variant af ordsproget “Navnet giør intet til Sagen”, jf. Mau 1879, nr. 6.861b, og Grundtvig 1845, nr. 1.939. Aabenbar betyder åbenlyst, helt klart.

heltemodig kriger.

lovprisning.

lader de sig narre, får de falske beskeder.

den ægte franskmand. Franker var i Mellemøsten en generel betegnelse for vesterlændingene.

👤Vilhelm af Tyros.

👤Vilhelm af Tyros.

stikket i hjertet, det afgørende stød.

dvs. seldsjukkiske.

rimeligt.

vesterlændingene, korsridderne.

korsridderne. Latiner var i Det Byzantinske Rige en generel betegnelse for romersk-katolske vesterlændinge.

vesterlændingenes, korsriddernes.

forberedelser.

vesterlændingene, korsridderne.

Søen Grundtvig omtaler må være Izniksøen, ved hvis bred Nikæa (Iznik) ligger.

vesterlændingene, korsridderne.

dvs. pilgrimmene.

rimeligt.

korsridderne. Latiner var i Det Byzantinske Rige en generel betegnelse for romersk-katolske vesterlændinge.

korstogskrønikerne.

frækhed.

dvs. forbløffede.

dvs. datter.

hengivenhed, troskab.

Et medlem af den byzantinske kejser- og adelsslægt Palaiologos.

ubesindighed.

guld (folkeviseudtryk).

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 2, s. 374, og Grundtvig 1845, nr. 2.611.

frimodighed, åbenmundethed.

foran.

vesterlændinge, korsriddere.

turen.

dvs. syntes.

muslim.

dvs. seldsjukkiske.

dvs. svært.

korsriddernes hær.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

flertallets.

vinterkvarter.

disciplin i hæren.

allerede.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

åbenlyst, helt klart.

med næsen og alt sin dyd afhugget.

dvs. køs, skræmte.

vesterlændingene, korsridderne.

straffe, skade.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

helt.

tilladelse.

almenvellet.

dvs. seldsjukkernes.

henvisning til indtagelsen af Troja, der skete ved Odysseus' list.

lod sig narre, havde fået falske beskeder.

en skjult dør.

således.

åbenlyst, helt klart.

dvs. syntes.

ventede den mest vanskelige etape forude.

korsfarerne.

tyrk., ‘tårn, citadel’.

muslimer.

flygte.

dvs. tov.

lat., ‘linedansere’.

situationen ændret sig.

dvs. kunst.

tyrkernes kraft, magt.

herskede.

sandsynligt.

jf. ordsproget ‘Det er ondt at sidde imellem to Ilde’, Mau 1879, nr. 4.296 og Grundtvig 1845, nr. 1.330.

krigere.

slagets, (tve)kampens.

korsfarerne.

kyndige ven.

i skak, under kontrol.

uden tvivl.

flygtede.

mest usandsynlige.

åbenlyst, helt klart.

også.

bannerføreren, fanebæreren.

heltemodige krigere.

flygtede.

mindre sandsynligt, mere upålideligt.

åbenlyst, helt klart.

underfuld, mirakuløs.

relikvier.

prøven af mennesker ved hjælp af ild, f.eks. gang på gloende kul.

relikviets.

åbenlyst, helt klart.

prøve af mennesker ved hjælp af ild, f.eks. gang på gloende kul.

mere vist, sikkert.

åbenlyst, helt klart.

rimelig.

relikviers.

åbenlyst, helt klart.

godt nok, ganske vist.

rimeligste.

afvisende, hovmodigt.

relikvie.

afvisende, hovmodigt.

åbenlyst, helt klart.

tilfredsstillelse.

korsfarerne.

afstand.

allerede.

Jerusalems Ødelæggelse (70 e.Kr.).

erindringen, mindet.

have sat kræfter ind på, lagt vægt på.

dvs. kunst.

bevarede værker.

dvs. opera quae supersunt, lat.: de værker, som er bevaret. Frasen anvendes i samlede udgaver af en antik forfatters værker.

korsfarernes.

overskygges, overstråles.

dvs. pilgrimsrejser.

dvs. muhamedanske, muslimske.

politiske, samfundsmæssige.

åbenlyst, helt klart.

stod frem.

kreds af beslægtede folkeslag.

den nyere tid, dvs. efter middelalderen.

slaget, som korsfarerne opildnedes til efter fundet af den hellige lanse i en kirke i Antiochia.

korsfarerne.

jf. ordsproget “Naar Hyrden er borte, adspredes Faarene”, Mau 1879, nr. 1.809.

umedgørlig; vranten.

borgerne fra Genoas.

bannerførerne, fanebærerne.

lat., ‘mod lov og sædvane i hæren’ (overs. GV).

dvs. pilgrimsrejsen.

felttoget.

egyptiske, fatimidiske. Fæstningsbyen Babylon er en del af det moderne Cairo.

forunderligt, underfuldt.

dvs. syntes.

heldigvis.

med militær pragt og under fuld musik.

de heltemodige krigere.

stormløb.

muslimer.

blev hugget ned, blev dræbt.

muslimer.

rimeligere.

heltemodige krigere.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

skåner.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

med omhu.

dvs. muhamedanske, muslimske.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

åbenlyst, helt klart.

fratage dem, fradømme dem.

dvs. syntes.

fratage dem dette, fradømme dem dette.

umådelig, ufattelig.

usandsynlige, besynderlige.

mærkbart.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

Jerusalems Ødelæggelse (70 e.Kr.).

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

ORDSPROG

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

hverken.

pavens.

heldigvis.

allerede.

bestemte over.

nærede betænkeligheder ved, havde samvittighedskvaler ved

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

almenvellet.

uncialer.

usandsynligt.

dvs. huede.

godt nok, ganske vist.

dvs. scepteret.

godt nok, ganske vist.

åbenlyst, helt klart.

dvs. datter.

lat. knippe af tynde stokke med økse i midten, anvendt som romersk symbol for den udøvende magt.

dvs. scepter.

almenvellet.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

sandsynligt.

på egen hånd, uden belæg.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.579.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

åbenlyst, helt klart.

velordnet samfund bestående af frie borgere.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

dvs. pilgrimmene.

bosætte sig.

havnebyerne.

👤Robert 2. af Flandern og 👤Robert Guiscard.

på slagmarken.

panegyrikers; persons, der lovpriser.

efterfølger.

vesterlandske krigsførere, korsriddere.

godt nok, ganske vist.

renegat, overløber.

efterfølger.

dvs. syntes.

renegater, overløbere.

åbenlyst, helt klart.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

hær af korsriddere.

sagen, sagsforholdet.

midtpunkt.

dvs. datter.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 2.873.

de rigeste storbyer og byer.

renegat, overløber.

spektakler, tilløbsstykker.

krigslist.

i felten.

heltemodige krigere.

smædeskrifter.

dvs. datter.

sandsynligt.

dvs. syntes.

mærkbart.

på slagmarken.

forsvoret, nægtet at gøre.

godt nok, ganske vist.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 1.487, og Grundtvig 1845, nr. 404.

dvs. håndværk.

sagadigter, sagn- og historiefortæller.

dvs. staldbroren, våbenfællen.

godt nok, ganske vist.

former for betydningsfuldhed, vigtighed.

talemåde, jf. Mau 1879, nr. 8.579.

navnebror.

allerede.

renegaterne, overløberne.

felttog.

allerede.

hyppige, uvigtige fejder.

allerede.

overskyggede, overstrålede.

rimeligt.

dvs. staldbrødre, våbenfæller.

dvs. bedst.

dvs. huede.

dvs. byggede.

dvs. pilgrimsborg. TJEK EGENNAVN?.

deres historiske bekendte, her: de historikere, som har stiftet bekendtskab med korstogenes helte.

heltemodige krigere.

usandsynligt, upålideligt.

rimelige.

generationer.

åbenlyst, helt klart.

verdenshistorisk, epokegørende.

verdenshistorisk, epokegørende.

menneskeslægtens.

åbenlyst, helt klart.

dvs. goternes.

den nyere tid, dvs. efter middelalderen.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

særligt.

Ordlyden “visse Bud” er et fast udtryk: fuldmægtige, repræsentanter.

egyptiske, fatimidiske. Fæstningsbyen Babylon er en del af det moderne Cairo.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

åbenlyst, helt klart.

overskyggede, overstrålede.

usandsynligt.

dvs. syntes.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

bestanddelene i indsættelsen af bispen og den symbolske kerne i investiturstriden.

rimeligt.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

dvs. scepter.

godt og grundigt.

rimelige.

åbenlyst, helt klart.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

Mere betydningsfuldt.

sandsynlighed.

den romersk-katolske kirkes (især efter 1059).

åbenlyst, helt klart.

felttogets.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

havneby.

påsketid.

dvs. pilgrimme.

bedrifter, store gerninger.

åbenlyst, helt klart.

dvs. pilgrimsfærden.

i felten.

dvs. staldbrødre, våbenfæller.

blev hugget ned, blev dræbt.

åbenlyst, helt klart.

dvs. kors'.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

åbenlyst, helt klart.

usandsynligt; uretfærdigt TJEK.

usandsynligt.

usandsynlighed, besynderlighed.

i felten.

heltemodige krigere.

egyptiske, fatimidiske. Fæstningsbyen Babylon er en del af det moderne Cairo.

heltemodige krigere.

havnebyerne.

Jf. ordsproget om opbakningen til herskere: “Alle tilbede den opgaaende, Ingen den nedgaaende Sol”, Mau 1879, nr. 9.266, og Grundtvig 1875, nr. 2.238.

dvs. datter.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

navnebror.

efterfølger.

Navnet de Payens hentyder til Hugues fødested, landsbyen Payns nordvest for Troyes. Navnet blev på latin senere ofte skrevet de Paganis, der både kan betyde en hedning og en person fra landet.

det vil sige.

sammen med ni andre.

de heltemodige korsriddere.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 401.

egyptiske, fatimidiske. Fæstningsbyen Babylon er en del af det moderne Cairo.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

turkmenere.

galning, dumdristig ung person.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

åbenlyst, helt klart.

ærkebiskop af Tyros i Libanon.

muslimer.

personlige sekretær.

ærkebiskoppen af Tyros i Libanon.

åbenlyst, helt klart.

de heltemodige korsridderes.

efterfølger.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

dvs. seldsjukkerne.

turkmenerne..

på underfuld, mirakuløs vis.

muslimer.

åndsliv, tankegang.

krigslist.

almindeligvis.

ordsprog; variant af “Bedre er halvt Brød end Intet", jf. Mau 1879, nr. 3.455, og Grundtvig 1845, nr. 1.045.

dvs. datter.

korsriddernes. Latiner var i Det Byzantinske Rige en generel betegnelse for romersk-katolske vesterlændinge.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

allerede.

felttog.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

dvs. pilgrimmes.

efterfølger.

muslimer.

navnebror.

allerede.

dvs. datter.

muslimerne.

straks ville have taget en kappe med kors på. Korsriddere bar sådanne kapper.

pavestolen, paveembedet, lat., Sedes apostolica. Her hentydes ironisk til den gyldne, trebenede taburet, som Pythia anvendte ved Oraklet i Delfi.

ville hele verden tage en kappe med kors på. Korsriddere bar sådanne kapper.

allerede.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 557, og Grundtvig 1845, nr. 1.532. .

felttog.

manddrab, nedmejning af fjender.

åbenlyst, helt klart.

dvs. kunst.

munkecellen.

det heltemodige krigstogt.

talemåde, jf. Mau 1879, nr. 8.579.

allerede.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

sandsynligt.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

dvs. pilgrimme.

allerede.

grundlagde.

åbenlyst, helt klart.

dvs. køs, skræmte.

godt nok, ganske vist.

islams.

dvs. pilgrimsfærd, hadj.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

dvs. pilgrimsfærden, hadjen.

dvs. pilgrimsfærden, hadjen.

egyptiske, fatimidiske. Fæstningsbyen Babylon er en del af det moderne Cairo.

dvs. syntes.

tog livet.

sandsynligt.

panegyrikere; personer, der lovpriser.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 2.157, og Grundtvig 1845, nr. 2.045.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

egyptiske, fatimidiske. Fæstningsbyen Babylon er en del af det moderne Cairo.

herske.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

trosfæller.

felttog.

panegyriker; person, der lovpriser.

med tvang er presset ind i denne sammenhæng..

åbenlyst, helt klart.

Ordsproget advarer mod at omgås ens overmænd eller forsøge at overgå dem, jf. Mau 1879, nr. 9.520, og Grundtvig 1845, nr. 1.195.

egyptisk, fatimidisk. Fæstningsbyen Babylon er en del af det moderne Cairo.

muslimer.

åbenlyst, helt klart.

dvs. muhamedansk, muslimsk.

have overskygget, overstrålet.

overskyggede, overstrålede.

overskyggede, overstrålede.

overskyggede, overstrålede.

styret, retten til at regere.

dvs. søster.

dvs. pilgrimme.

dvs. pilgrim.

dvs. pinsedag.

rådslagningen blandt de højere befalingsmænd.

tåbelighed.

overtale til at gå i kamp.

hugge ned, dræbe.

dvs. pilgrim.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

vesterlændingene, korsridderne.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

allerede.

dvs. pilgrimme.

heldigvis.

godt nok, ganske vist.

mere vist, sikkert.

åbenlyst, helt klart.

dvs. syntes.

navnebror.

efterfølger.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

beskyttere af kirken, med hentydning til pligterne i patronatsretten.

Plantagenet er et vidstrakt dynasti, der især kendt for sine engelske konger fra 1154 til 1485. Navnets oprindelse er uvis, men knyttes ofte til planta genista, lat., gyvel. Den buskede gyvel trives på den jyske hede, og er formodentlig blandt de planter, som dér blev kaldt lyngstilk.

felttog.

åbenlyst, helt klart.

dvs. seldsjukkiske.

felttog.

felttoget.

godt nok, ganske vist.

navnkundig, bemærkelsesværdig.

panegyriker; person, der lovpriser.

fjende.

dvs. fønikiske.

allerede.

dvs. kunster.

åbenlyst, helt klart.

dvs. syntes.

vesterlændingene, korsridderne.

allerede.

manden fra Mosul; muselmanden, muslimen.

heltemodige krigere.

mest bemærkelsesværdige.

flamlændere, indbyggere i Flandern.

panegyriker; person, der lovpriser.

tog livet.

dvs. vesir.

muslimernes.

flåden fra Tyros i Libanon.

muslimerne.

dvs. syntes.

dvs. kobbersmed.

muslimernes.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 10.913.

den langtrukne, møjsommelige dyst, tovtrækkeriet.

fratage kong 👤Guy.

dødelige sygdom.

handlende fra Pisa, som ophobede store kornlagre og solgte kornet til overpris.

efterfølger.

muslimerne.

muslimerne.

dvs. pinsedag.

ugen op til påskedag (den stille uge).

dvs. søster.

dvs. Komnenos, adels- og kejserslægten, der besad kejsertronen i Det Byzantinske Rige 1057-1059 og 1081-1185.

dvs. pilgrimmene.

fuldmægtige, repræsentanter.

straks.

trak således rundt ved næsen; opførte sig således hensynsløst over for.

dvs. datter.

alskens.

muslimerne.

hugge ned, dræbe.

flamlændere, indbyggere i Flandern.

åbenlyst, helt klart.

felttoget.

åbenlyst, helt klart.

pånær.

hest på hjelmen. fra 477A.

straks.

fra Pisa.

fra Genoa.

gå til grunde.

alskens sager, alt muligt.

korsriddernes lejr.

forbryderiske intrige, fælde.

Fablens morale er, at ingen vil være den første til at udsætte sig for den fare, som er nødvendig for at øge fælleskabets sikkerhed. Ordsproget hertil lyder “Ingen vil hænge Bjælden paa Katten”, jf. Mau 1879, nr. 4.553, og Grundtvig 1845, nr. 1.219.

den langtrukne, møjsommelige dyst, tovtrækkeriet.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 2, s. 374, og Grundtvig 1845, nr. 2.611.

lægge sag an mod, anklage.

panegyrikere; personer, der lovpriser.

åbenlyst, helt klart.

muslimer.

vesterlændingene, korsridderne.

muslimerne.

godt nok, ganske vist.

usandsynligt.

dvs. mongolerne.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

heltemodige krigere.

dvs. pilgrimene.

havnebyerne.

åbenlyst, helt klart.

heldigvis.

herske.

åbenlyst, helt klart.

felttog.

dvs. syntes.

forkortelse for anno, dvs. år.

muslimerne.

pavestolen, paveembedet, lat., Sedes apostolica.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

åbenlyst, helt klart.

navnebror.

lærdommen; uddannelsesvæsenet.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

åben krig.

landsdele, egne.

udsending, nuntius.

nærede betænkeligheder ved, havde samvittighedskvaler ved.

betegnelse for den gejstlige øvrighed i middelalderlig kirkeret, her især: bandlysningen, interdiktet.

dvs. bandstråle, bandlysning, interdikt.

betegnelse for den gejstlige øvrighed i middelalderlig kirkeret.

betegnelse for den gejstlige øvrighed i middelalderlig kirkeret, her især: bandlysningen, interdiktet.

pave.

paven.

ville tage en kappe med kors på. Korsriddere bar sådanne kapper.

i felten.

hun henviser muligvis til latinsk indulgentia, som er det grammatiske hunkøn. I al fald rettes hun hverken i andenudgaven (Grundtvig 1862, s. 583) eller i Holger Begtrups udgave i Udvalgte Skrifter (bind 7, s. 265).

tog en kappe med kors på. Korsriddere bar sådanne kapper.

lade sig korse: tage en kappe med kors på. Korsriddere bar sådanne kapper.

tog kapper med kors på. Korsriddere bar sådanne kapper.

felttoget.

halvt ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 6.731, og Grundtvig 1845, nr. 1.207.

felttoget.

dvs. huede.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 2, s. 374, og Grundtvig 1845, nr. 2.611.

tage en kappe med kors på. Korsriddere bar sådanne kapper.

åbenlyst, helt klart.

bandlyste.

felttoget.

hverken.

dvs. mongolerne.

dvs. Komnenos, adels- og kejserslægten, der besad kejsertronen i Det Byzantinske Rige 1057-1059 og 1081-1185.

vesterlændingene, korsridderne.

flamlændere, indbyggere i Flandern.

dvs. valakkere, indbyggere fra Valakiet i den sydlige del af Rumænien.

dvs. staldbrødre, våbenfæller.

flamlændere, indbyggere i Flandern.

ville tage en kappe med kors på, drage på korstog. Korsriddere bar sådanne kapper.

de heltemodige krigere.

skib; kenning, dvs. poetisk udtryk.

korsriddernes lejr.

korsriddernes lejr.

dvs. syntes.

vesterlændinge, korsriddere.

muslimerne.

vesterlændingene, korsridderne.

åben krig.

navnebror.

bød korsridderne op til kamp, angreb vesterlændinge.

dvs. scepteret.

vesterlændingene, korsridderne.

ugen op til påskedag (den stille uge).

vesterlændingene, korsridderne.

vesterlændingene, korsridderne.

bemærkelsesværdig, betydningsfuld.

vesterlændingene, korsridderne.

dvs. datter af kejseren.

kejserdømme.

åbenlyst, helt klart.

dvs. årtis.

korsridderne. Latiner var i Det Byzantinske Rige en generel betegnelse for romersk-katolske vesterlændinge.

romersk-katolsk vesterlænding.

betegnelse for den gejstlige øvrighed i middelalderlig kirkeret, her især: bandlysningen, interdiktet.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

dvs. muhamedansk, muslimsk.

efterfølger.

egyptiske, fatimidiske. Fæstningsbyen Babylon er en del af det moderne Cairo.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

kostbarheder, skatte.

felttog.

felttoget.

gik i ældre, fint tøj fordi han ikke havde råd til nyt, grovere tøj; ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 302, og Grundtvig 1845, nr. 102.

dvs. datter.

dvs. assassinere.

felttog.

åbenlyst, helt klart.

felttoget.

pavens.

den pavelige udsending, nuntien.

paven.

godt nok, ganske vist.

dvs. bandstrålen, bandlysningen, interdiktet.

åbenlyst, helt klart.

Hentydning til ordsproget “Naar To trættes om en Ting, da tager den, der ejer”, hvilket sigter til en tredje person, den rette ejermand, Mau 1879, nr. 10.607, og Grundtvig 1845, 2.711.

dvs. syntes.

taget en kappe med kors på. Korsriddere bar sådanne kapper.

dvs. datter.

felttoget.

pave.

allerede.

ødelagte, lagt i ruiner.

dvs. muhamedansk, muslimsk.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

godt nok, ganske vist.

var dødsyg.

panegyriker; person, der lovpriser.

åbenlyst, helt klart.

felttog.

heldigvis.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

indgyder, inspirerer til.

sympatisk indlevelse.

felttog.

felttoget.

uventet.

bemærkelsesværdig, betydningsfuld.

panegyriker; person, der lovpriser.

ayyubidernes dynasti.

havnebyerne.

navnebror.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

lagt øde, lagt i ruiner.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

kritisere sønder og sammen.

lægger øde, lægger i ruiner.

Jf. Mau 1879, nr. 1.102, og Grundtvig 1845, nr. 330. Fædrene: forfædrerne.

åbenlyst, helt klart.

forfædre.

lægger øde, tilintetgør.

dvs. assassinernes.

dvs. bersærkerne.

skade.

dvs. lav af niddinger.

dvs. mongolerne.

dvs. assassinere.

manerer, sædvaner, moral.

panegyrikere; personer, der lovpriser.

behandle den kristenhed retfærdigt.

krigere, helte.

dvs. mongolerne.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

mere vist, sikkert.

midtpunkt.

dvs. pilgrimme.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

korsriddernes. Latiner var i Det Byzantinske Rige en generel betegnelse for romersk-katolske vesterlændinge.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 487, og Grundtvig 1845, nr. 2.814.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 9.691, og Grundtvig 1845, nr. 2.596.

Kongeriget Jerusalem eksisterede fra 1099 til 1291. Det blev oprettet for at beskytte pilgrimsfærden til Den Hellige Grav.

efterfølgere.

usandsynligt.

åben krig.

Jf. Mau 1879, nr. 7.621, og Grundtvig 1845, nr. 1.789.

Variant af ordsprog om at have det hele i munden, jf. Mau 1879, nr. , og Grundtvig 1845, nr. .6604 1801.

dvs. indesluttet, belejret.

åbenlyst, helt klart.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

godt nok, ganske vist.

helt sikkert, utvivlsomt.

åbenlyst, helt klart.

frasortere ukrudtet fra hveden, beholde Peter som det gode og kaste det onde bort.

umådelig, ufattelig.

generationer.

den antikke verdens (Middelhavslandene og de øvrige provinser i Det Romerske Rige).

degenerere, vanslægte.

godt nok, ganske vist.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

ny tidsalder, præget af indsigt, forstand og videnskabelighed.

beskeden, simpel.

historiefilosofi, videnskabelighed med et særligt historisk perspektiv.

dvs. umayyadernes.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

dvs. gotiske.

mere vist, sikkert.

dvs. almoravidernes.

krigernes mester.

dvs. almoravider.

horde fra Nordafrika, den tidligere romerske provins Africa.

dvs. almoraviderne.

dvs. seldsjukkerne.

åbenlyst, helt klart.

skade.

dvs. staldbrødre, våbenfæller.

godt nok, ganske vist.

heltemodige krigstogt.

flamlændere, indbyggere i Flandern.

forkortelse for anno, dvs. år.

Almohaderne fra Nordafrika (den tidligere romerske provins Africa).

dvs. Almoraviderne.

dvs. seldsjukkerne.

trak således rundt ved næsen; opførte sig således hensynsløst over for.

det bliv rådt bod på tabet og vanæren.

give bod for bane: gav erstatning for tabet og vanæren, jf. udtrykket at råde bod på.

omslag af lykken, eksempel på den omskiftelige lykke.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

muslimer.

malerer, som portrætterer slag (bataljemaleri).

stamtavle.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

Den danske flåde havde i århundreder patruljeret Øresund, bl.a. for at opkræve Øresundstolden.

allerede.

dvs. preussere, en baltisk stamme.

dvs. estere.

dvs. syntes.

mere vist, sikkert.

dvs. datter.

åbenlyst, helt klart.

allierede.

opførte sig som herskere.

jf. det modsatte udsagn, at ingen kan tjene to herrer i Matt 6,24 og i ordsproget hos Mau 1879, nr. 10.273, og Grundtvig 1845, nr. 2.692.

hentydning til plattysk.

sprog.

dvs. kunstværk, kunstig indretning.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

virkelyst, bedrifter.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

den romersk-katolske kirkes (især efter 1059).

søvngængeri.

menneskeslægtens.

søvngængeriet.

den nyere tids, dvs. efter middelalderen.

dvs. tusindkunstneren.

britiske, keltiske.

hentydningen til afsnittet i den apostolske trosbekendelse om den hellige, almindelige kirke. Adjektiverne hellig og almindelig er protestantiske omskrivelser af det tvetydige adjektiv katolsk: universel; romersk-katolsk.

dvs. pavedømmets.

den romersk-katolske kirkes (især efter 1059).

den romersk-katolske kirkes (især efter 1059).

med fuldt overlæg, med omhu.

åndsliv, tankegang.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

efterfølger.

allerede.

betegnelse for den gejstlige øvrighed i middelalderlig kirkeret, her især: bandlysningen, interdiktet.

forbundsfæller, allierede.

dvs. pavedømmet.

dvs. pinte.

forkortelse for anno, dvs. år.

åbenlyst, helt klart.

Hentydning til jødernes Babylonske Eksil eller Fangenskab (586 til 538 f.Kr).

streng lærer, opdrager.

allerede.

den romersk-katolske kirke (især efter 1059).

midtpunkt.

åbne.

betydningsfuldhed, vigtighed.

den nyere tid, dvs. efter middelalderen.

åbenlyst, helt klart.

tage afstand fra ved at gøre korsets tegn.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

dvs. boglig kunst, lærdom.

åbenlyst, helt klart.

den nyere tid, dvs. efter middelalderen.

betydningen, vigtigheden.

dvs. gotiske.

latinsk sprog og litteratur.

dvs. syntes.

lærdommen; uddannelsesvæsenet.

allerede.

Plantagenet er et vidstrakt dynasti, der især kendt for sine engelske konger fra 1154 til 1485. Navnets oprindelse er uvis, men knyttes ofte til planta genista, lat., gyvel. Den buskede gyvel trives på den jyske hede, og er formodentlig blandt de planter, som dér blev kaldt lyngstilk.

mærkbart.

jf. ordsproget “Ondt gjør kun Ondt værre”, Mau 1879, Mau 7.189.

bemærkelsesværdig, betydningsfuld.

dvs. lord mayor, borgmester.

dvs. dattersøn, nevø.

navnebror.

småkonger.

efter lat. semper Augustus, titel for kejsere i Det Romerske Rige og især Det Hellige Romerske Rige. Der hentydes til 👤Filips tilnavn “August”.

allerede.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 557, og Grundtvig 1845, nr. 1.532. .

forbundsfæller, allierede.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet og fremefter. Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

åbenlyst, helt klart.

forkortelse for anno, dvs. år.

forkortelse for anno, dvs. år.

åbenlyst, helt klart.

godt nok, ganske vist.

røverisk, gerrig efter rov.

politiske, samfundsmæssige.

det latinske sprogs og litteraturs.

fornemme optræden. TJEK krigstogter?.

godt og grundigt.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

kejserdømme.

jf. ordsproget “Det er det første Skridt, der koster”, jf. Mau 1879, nr. 2.604, og Grundtvig 1845, nr. 785.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

her: de gæliske folkeslag fra de britiske øer og Bretagne. Den tilsvarende moderne fællesbetegnelse er gælerne.

oversættelse af eng. welshmen: waliserne.

det vil sige.

walisere.

åbenlyst, helt klart.

waliserne.

walisiske.

godt nok, ganske vist.

dvs. tusindkunstneren.

belæste walisere.

dvs. indeslutter, rummer.

Plantagenet er et vidstrakt dynasti, der især kendt for sine engelske konger fra 1154 til 1485. Navnets oprindelse er uvis, men knyttes ofte til planta genista, lat., gyvel. Den buskede gyvel trives på den jyske hede, og er formodentlig blandt de planter, som dér blev kaldt lyngstilk.

det vil sige.

lade sig nøje.

walisiske.

manerer, sædvaner.

særligt.

herske.

forkortelse for anno, dvs. år.

walisiske.

walisere.

forkortelse for anno, dvs. år.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

dvs. gæliske.

åbenlyst, helt klart.

selvom.

åben krig.

felttog.

dvs. datter.

forkortelse for anno, dvs. år.

byggede, funderede.

den stærkes ret, erobrerens ret til de nye besiddelser “efter krigens love“ (lat. lege belli); jf. ordsproget “I Krigen sidder Retten i Spydstagen”, Mau 1879, nr. 5.025, og Grundtvig 1845, nr. 2.155.

forkortelse for anno, dvs. år.

forkortelse for anno, dvs. år.

forbande.

på egen hånd, uden belæg.

dvs. dattersøn, nevø.

godt nok, ganske vist.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

overskygget, overstrålet.

stamtavlerne.

dvs. statskunst.

tilnavn.

dvs. datter.

åbenlyst, helt klart.

navnebror.

i at beskrive slag, så levende som et maleri.

dvs. kunster.

godt og grundigt.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

jf. ordsproget “Ondt gjør kun Ondt værre”, Mau 1879, Mau 7.189.

dvs. vinduet.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 6.189, og Grundtvig 1845, nr. 1.750. .

XXX; de seler, et barn ledes i, mens det lærer at gå.

hentydning til ordsproget om det svære i at ændre gamle vaner og forhold, “Gamle Folder ere onde at slette”, jf. Mau 1879, nr. 2.707, og Grundtvig 1845, nr. 853.

pånær.

pilleriarbejdet, her: samlingen af mindre, hidtil ukendte historiske kilder.

hverken.

selv hvis han.

allerede.

allerede.

flamlænderne, indbyggerne i Flandern.

dvs. datter.

uenig, i strid.

flamlændere, indbyggere i Flandern.

variant af ordsprogene ‘hvem der ikke vil med det gode, han skal med det onde’ samt ‘godt gøres sjælden med gode’, jf. Mau 1879, nr. 3.178-3.179, og Grundtvig 1845, nr. 969.

flamlændernes, indbyggerne i Flanderns.

forbundsfæller, allierede.

flamlænderne, indbyggerne i Flandern.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

dvs. datter.

flamlænderne, indbyggerne i Flandern.

dvs. syntes.

herskede.

allerede.

navnebror.

på slagmarken.

dvs. syntes.

overskygger, overstråler.

i felten.

felttog.

niddingsdåd, nederdrægtige gerning.

dvs. datter.

Forliget i Troyes.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

heltemodige krigere.

franskmændenes.

krigsrustning.

åbenlyst, helt klart.

pånær.

heldigvis.

et historisk blæseinstrument, som især blev anvendt til kampsignaler.

den nyere tid, dvs. efter middelalderen.

de kampberedte frihedshelte.

det habsburgske dynasti.

heltemodige krigere.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 171, og Grundtvig 1845, nr. 468.

heltemodige krigere.

den nyere tids, dvs. efter middelalderen.

politiske, samfundsmæssige.

den urolige udvikling, tumulterne.

dvs. krigskunst.

dvs. statskunst.

dvs. goternes.

manddrab.

åbenlyst, helt klart.

lærdommen; uddannelsesvæsenet.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

lærdommen; uddannelsesvæsenet.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

uhyret, den skadelig ånd.

landene omkring Vesterhavet og Østersøen efter kristningen i 600-tallet . Grundtvig skelner middelalderens ‘nye verden’ fra oldtidens gamle verden omkring Middelhavet.

hverken.

ganske vist.

dvs. kunstens.

videnskabens.

Ordsproget betød tidligere også at klare sig selv og tage sin skæbne i egen hånd, jf. ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.466, og Grundtvig 1845, nr. 2.266.

åbenlyst, helt klart.

etruskiske by med den største sømagt. Betegnelsen havets dronning er almindelig brugt om England fra 1500-tallet og frem (‘The Queen of the Ocean’).

dvs. gotisk.

den nyere tid, dvs. efter middelalderen.

allerede.

Pisas flåde.

farvandene omkring Tyros i Libanon.

muslimerne.

allerede.

fremfor alt.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

mere vist, sikkert.

allierede.

pavestolens, paveembedets, lat., Sedes apostolica.

velordnede samfund bestående af frie borgere, bystater.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

godt nok, ganske vist.

dvs. belejringskunsten.

byboernes.

åbenlyst, helt klart.

jernlænker, fodlænker.

havnebyerne.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 6.840, og Grundtvig 1845, nr. 1.935.

vesterlændingene, korsridderne.

gylden periode, guldalder.

indbyggerne i Schwaben i det sydvestlige Tyskland. Schwaberne tilsluttede sig den lutherske reformation og betegnes som de ægte schwabere i modsætning til egnens dynasti, Hohenstauferne.

overfladisk.

panegyrikere; personer, der lovpriser.

dvs. syntes.

opstand, oprør.

åbenlyst, helt klart.

dvs. byggede.

lægge øde, lægge i ruiner.

åben krig.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

dvs. bandstråle, bandlysning, interdikt.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 557, og Grundtvig 1845, nr. 1.532. .

dødelige sygdom.

åbenlyst, helt klart.

åbenlyst, helt klart.

allerede.

hverken.

åbenlyst, helt klart.

den stærkes ret, erobrerens ret til de nye besiddelser, jf. ordsproget “I Krigen sidder Retten i Spydstagen”, Mau 1879, nr. 5.025, og Grundtvig 1845, nr. 2.155.

dvs. byggede.

godt nok, ganske vist.

i felten.

tilnavn.

dvs. syntes.

afgørende tilbageslag, stor militær tilbagegang.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

dvs. mongolere.

umådelig, ufattelig.

vildsvin.

bemærkelsesværdige hændelser.

dvs. 700 unser, ca. 21 kilogram.

panegyrikerne; personerne, der lovpriser.

dvs. vesir.

syndsforladelse.

invasion, lynangreb.

fornemme magtfulde slægt, dynasti.

ædle, fremragende personer.

åbenlyst, helt klart.

Jomfru Marias Tidsalder. Hentydning til tidsangivelsen anno domini, Herrens År.

godt nok, ganske vist.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 3.720, og Grundtvig 1845, nr. 1.111.

heltemodige krigere.

Den Sicilianske Vesper, massakre i Palermo 1282.

allieret sig gennem ægteskab.

dvs. datter.

straks.

allerede.

dvs. syntes.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 557, og Grundtvig 1845, nr. 1.532. .

rimeligt.

allerede.

underfulde, mirakuløse.

dvs. udspillet.

dvs. rygstød, støtte.

pavestolen, paveembedet, lat., Sedes apostolica.

mest fornemme, rodfæstede folkestammer. Forleddet adel- kan henvise til betegnelserne for arvegods og hjemland på de ældre germanske sprog, jf. odel.

indbyggerne i Schwaben i det sydvestlige Tyskland.

åbenlyst, helt klart.

betegnelse for den gejstlige øvrighed i middelalderlig kirkeret, her især: bandlysningen, interdiktet.

bandlysningen.

åbenlyst, helt klart.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

syndsforladelse.

skriftlig lovning på den himmelske frelse.

åbenlyst, helt klart.

gold videnskabelighed, der savner en virkelig indsigt og forstand.

syndsforladelse.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

dvs. kunsters.

dvs. gotiske.

åbenlyst, helt klart.

åbenlyst, helt klart.

dvs. goterne.

felttog.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

dronningens trone, her: forrangen i Italien.

åbenlyst, helt klart.

i den enes fremgang og den andens tilbagegang.

borgere, indbyggere.

det vil sige.

særlig.

felttog.

hentydning til de kompagnier af lejetropper (compagnia di ventura), der er kendt under titlen på deres anførere, de såkaldte condottièri.

godt nok, ganske vist.

slagsbror, kriger.

bemærkelsesværdige, betydningsfulde.

svøbe, plage.

godt nok, ganske vist.

dvs. kunst.

godt nok, ganske vist.

åbenlyst, helt klart.

allerede.

åbenlyst, helt klart.

babyloniske fangenskab, her: pavernes ophold i Avignon under eksilet fra Rom 1309-1377.

åbenlyst, helt klart.

korsridderne. Latiner var i Det Byzantinske Rige en generel betegnelse for romersk-katolske vesterlændinge.

bemærkelsesværdigt, betydningsfuldt.

allerede.

👤Romeo Pepoli var sin tids rigeste privatperson og rådede over sin egen hær. Derved ligner han 👤Crassus.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 9.127, og Grundtvig 1845, nr. 1.565.

anfører af lejetropper.

bispestav, her: den pavelige korsstav (en ferula).

scepter, som tegn på pavens verdslige magt.

uventet.

åbenlyst, helt klart.

Ciompi-opstanden i 1378 er opkaldt efter betegnelsen for oprørerne, men der er i forskningen ingen enighed om betegnelsens oprindelse og betydning. Opstanden omfattede især ufaglærte arbejdere, der i modstandernes øjne var grove, ubehøvlede knolde.

styret, retten til at regere.

opnå borgerret.

klædeindustrien, vævningen af klæder.

åbenlyst, helt klart.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 2.157, og Grundtvig 1845, nr. 2.045.

styret, retten til at regere.

rimeligt.

åbenlyst, helt klart.

åbenlyst, helt klart.

havnebys.

åbenlyst, helt klart.

styret, retten til at regere.

Den nedladende betegnelse Raspanti er afledt af raspare, it.: snuppe, stjæle.

den stærkes ret, erobrerens ret til de nye besiddelser, jf. ordsproget “I Krigen sidder Retten i Spydstagen”, Mau 1879, nr. 5.025, og Grundtvig 1845, nr. 2.155.

svøbe, straf sendt fra Gud.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

dødelige sygdom.

allerede.

dvs. pavedømmet.

den nyere tids, dvs. efter middelalderen.

dvs. syntes.

dvs. kunst.

usandsynligt.

videnskabelighed.

dvs. kunst.

dvs. krigskunst.

dvs. kunst.

allerede.

blev afskediget.

afskedigede.

snart blev uenig, kom i strid.

åben krig.

forskansede sig, etablerede et støttepunkt.

felttog.

afpressede penge med våbenmagt.

allerede.

Det Engelske Kompagni, it. Compagnia degli Inglesi. Denne gruppe lejesoldater er bedre kendt som Det Hvide Kompagni, it. Compagnia Bianca.

alment.

velordnede samfund bestående af frie borgere.

dvs. krigskunst.

dvs. kunst.

midlertidig løn i venteperiode, ventepenge.

grupper af lejetropper (ital. compagnia di ventura).

hovedkvarter.

overskygget, overstrålet.

på slagmarken.

allerede.

bosatte.

grundlagde.

dvs. kunst.

den nyere tids, dvs. efter middelalderen.

landsdele, egne.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 5.009, og Grundtvig 1845, nr. 1.518.

panegyrikere; personer, der lovpriser.

tillempe, tilpasse, indrette.

medborgere, bysbørn.

panegyrikerne; personerne, der lovpriser.

dvs. kunster.

lovpriste, talte varmt for.

dvs. kunsters.

panegyrikere; personer, der lovpriser.

dvs. kunst.

bannerførere, ledere.

dvs. kunst.

videnskabelighed.

politiske, samfundsmæssige.

åbenlyst, helt klart.

dvs. gotiske.

allerede.

åbenlyst, helt klart.

kejserdømme.

allerede.

sandsynligt.

grundlagde.

dvs. syntes.

grundlagde, befæstede.

åbenlyst, helt klart.

bosatte.

velsagtens, formodentlig; uden tvivl.

videnskabelighed.

korsridderne. Latiner var i Det Byzantinske Rige en generel betegnelse for romersk-katolske vesterlændinge.

forskanse sig, etablere et støttepunkt.

dvs. belejringskunsten.

korsriddernes. Latiner var i Det Byzantinske Rige en generel betegnelse for romersk-katolske vesterlændinge.

dvs. krigskunst.

godt og grundigt.

dvs. kunst.

forskanset sig, etableret et støttepunkt.

pralende pomp og pragt.

de osmanniske faner. Hestehaler blev af osmannerne brugt som ærestegn.

godt nok, ganske vist.

fratager dem, skiller sig af med.

afbrudt; ødelagt, tilintetgjort.

muslimerne.

kendsgerningen, sagsforholdet.

dvs. janitsharen.

åbenlyst, helt klart.

👤Skanderbeg er sammensat af 👤Iskander, arab. navn for 👤Alexander den Store, og bey, tyrkisk embedstitel.

grundlæggeren.

Jerusalems Ødelæggelse (70 e.Kr.).

allerede.

dvs. kunst.

dvs. goternes.

muslimer.

islam.

den stærkes ret, erobrerens ret til de nye besiddelser, jf. ordsproget “I Krigen sidder Retten i Spydstagen”, Mau 1879, nr. 5.025, og Grundtvig 1845, nr. 2.155.

godt nok, ganske vist.

bemærkelsesværdig, betydningsfuld.

dvs. gotiske.

universitet i Paris.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.931, og Grundtvig 1845, nr. 2.759.

lærdommen; uddannelsesvæsenet.

jf. ordsproget “Ondt gjør kun Ondt værre”, Mau 1879, Mau 7.189.

latinsk sprog og litteratur.

oldgræsk sprog og litteratur.

jf. ordsproget “Verden er et Skuespil; Personerne komme efter hinanden: Somme spille net og vel, Somme slet”, Mau 1879, nr. 11.434.

dvs. kunsten.

videnskabelighed.

dvs. kunstnerne.

latinsk sprog og litteratur.

godt nok, ganske vist.

videnskabelighedens, kundskabens.

dvs. syntes.

tidsalder eller livsfase præget af indsigt og kundskab.

hverken.

videnskabeligheden, kundskaben.

åbenlyst, helt klart.

dvs. gotiske.

lærdommen; uddannelsesvæsenet.

åben krig.

latinsk sprog og litteratur.

dvs. bogtrykkerkunsten.

dvs. kunst.

videnskabelighed, kundskab.

videnskabelighed, kundskab.

allerede.

videnskabelighed, kundskab.

overfladisk.

videnskabelighed.

videnskabelighed.

videnskabelighed.

dvs. goterne.

latinsk sprog og litteratur.

oldgræsk sprog og litteratur.

overskyggedes, overstråledes.

indsigt, forstand og videnskabelighed.

latinsk sprog og litteratur.

dvs. kunster.

den periode begyndte, som var præget af indsigt, forstand og videnskabelighed.

den hellige og den verdslige romerske ret. Kanonisk ret og romerret udvikledes sideløbende fra 1100-tallet og prægende de europæiske retssystemer.

digteriske sprog.

forfædrenes.

latinsk sprog og litteratur.

tegn, varsler.

lærdommen; uddannelsesvæsenet.

vise.

Ordsproget betød tidligere også at klare sig selv og tage sin skæbne i egen hånd, jf. ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.466, og Grundtvig 1845, nr. 2.266.

menneskeslægtens.

åbenlyst, helt klart.

godt nok, ganske vist.

de antikke forfatteres.

efterladte værker.

munkecellen.

dvs. byggede.

ånden præget af indsigt og kundskab.

dvs. kunst.

Anvendt litteratur