Grundtvig, N. F. S. Daab og Synds-Forladelse

stå uanfægtet, passere uden indvendinger.

mening.

dvs. fædrenetroen, forfædrenes tro.

samtalen, drøftelsen.

drejer sig.

en revision af alterbogen; på grund af den verserende debat om dåbsritualet i årene 1832-1834 havde kancelliet den 26. april 1834 udbedt sig en betænkning fra landets biskopper om en eventuel forandring af ritual- og alterbog (jf. Kolderup-Rosenvinge 1838, s. 105 f., se også Rasmussen 1999, s. 145-152).

tydeligvis.

sigter til 👤P.C. Stenersen Gad.

mindst af alt.

overhovedet; sigter til 👤H.N. Clausen.

lat., den mest fremtrædende teolog.

sigter til 👤P.C. Stenersen Gad.

eftertænksomhed, besindighed.

i hvert fald.

mangle.

åbenlyst.

afgjort, bestemt.

tildeles, gives.

hvilket.

den oprindelige kirkes, urmenighedens.

beskylde ham for kætteri; fordømme ham.

udsætte.

mangle.

hvis.

manglede.

hvis.

nævner.