Grundtvig, N. F. S. Ved Sölv-Brylluppet den 4de Mai 1828

1

Ved
Sölv-Brylluppet
den 4de Mai 1828.

2

Mel. Förstkommende Maidag vort Bryllup skal staae.

1

For stærke er aldrig de levende Baand,
For skiöre ei heller de döde,
Og Kiærlighed virker med Lilie-Haand
De levende, lette og blöde;
:,: De vinked os hid i det venlige Lag
Til Ære for dem lyde Sangen i Dag! :,:

2

De levende Baand giör ei Haarene graa,
De blege ei blussende Kinder,
Saa Aarene har, naar i Snese de gaae,
Til Mærker kun smilende Minder;
:,: Det see vi paa Dem, der, med blomstrende Kaar,
Kun tælle sig gamle paa Börnenes Aar! :,:

3

3 Til Lykke da nu med det levende Baand,
I Brude-Folk, unge og gamle!
Hvad Kiærlighed virked med Lilie-Haand
End gladere Vennerne samle
:,: Naar kiærlig I juble, trods Haarene graa:
Förstkommende Maidag vort Bryllup skal staae! :,:


4