Grundtvig, N. F. S. Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Et drape er et lovprisende (helte)digt.

begravet.

stejlt, rankt (fuld- har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

pragt; praleri.

grundlagt.

gyldne hestevogne.

variant af ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 6.458, og Grundtvig 1845, nr. 1.835; sledne bedtyder slidte.

udtryk for snevejr i formen ‘de hvide fluer flyve’; variant af ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 2.224, og Grundtvig 1845, nr. 1.910.

selv.

lovprise.

ting som er præget af ydre pragt.

panserskjorte, brynje.

jf. ordsporget ‘man skal ikke skue hunden på hårene’, se Mau 1879, nr. 3.398, og Grundtvig 1845, nr. 1.030.

ved.

det jordiske eller dennesidige øje.

tomme, indholdsløse digtning.

Et drape er et lovprisende (helte)digt.

endnu.

lovprise.

mindesten.

overgreb.

her: voldgrave.

mindesten.

mindre åbninger, kighuller.

ophober støvet sig i banker.

henvisning til adelsslægten Danneskiold-Samsøe.

begravet.

henvisning til 👤Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe. Det første skud på adelsslægten Danneskiold-Samsøes stamtræ var 👤Christian Gyldenløve, udenomsægteskabeligt barn af 👤Christian 5. Han blev 👤Danneskiold-Samsøes oldefar.

ordet, der kommer fra hjertet; det hjertelige ord.

udrettet.

åbenlyst og i skjul.

kirkegården.

frodigt.

ganske vist, uomtvisteligt.

endnu.

guldtårer.

opføder, opfostrer.

også.

ligesom.

selvfølgelig.

mangle.

dvs. sølvtag.

Odins tidsalder, dvs. hedenske oldtid.

endnu.

her: Vølvens Spådom.

dvs. Asernes.

søjler.

dvs. sølvtag.

afglans.

tydeligt.

den skjulte forbindelse.

dvs. Samsø.

duftet.

ligesom.

dvs. natviol (hesperis tristis).

endnu.

lovprise.

højlydt.

betingelse, vilkår.

symbolerne og figurerne i et våbenskjold.

historisk eller mytisk fortælling, saga.

således.

sikkert, utvivlsomt.

søjler.

terningagtige; udtryk for skæbnens omskiftelighed.

lykken er omskiftelig, jf. udtrykket ‘lykkens tumleklode’.

belav, forbered.

besyng.

åbne.

sted.

endnu.

henvisning til 👤Christian 4.s, 👤Frederik 3.s, 👤Christian 5.s og 👤Frederik 4.s udenomsægteskabelige børn, der fik efternavnet “Gyldenløve”. 👤Christian Gyldenløve, søn af 👤Christian 5., var adelsslægten Danneskiold-Samsøes stamfar.

slotsgård.

pulpitur i en kirke.

fordømmes.

brast.

Tabors lys; sigter til lyset ved 👤Jesu forklarelse eller forvandling på bjerget, se fx. Matt 17,1-13. Ingen af de bibelsteder, som beskriver hændelsen, identificerer bjerget, men ifølge kristen tradition skete det på bjerget Tabor i Galilæa.

underfulde eller vidunderlige vinger.

således.

dvs. askedatteren, som er hustru til Brage. Idun er ifølge Grundtvig datter af Yggdrasil (se Toldberg 1950, s. 179).

glædelige livsvilkår.

styrke.

lå i dødskamp.

det danske folks trøst.

kan enten forstås som sangen om den danske ask, eller den danske sang om asken,Yggdrasil.

lyd af knogler.

betyder formentlig historieskrivning. Stav kan for Grundtvig både betyde poetiske tekster og tekster i prosa.

endnu.

mindesten.

heller ikke.

menneskeknogler.

inden for ægteskabet.

henvisning til adelsslægten Danneskiold-Samsøe.

endnu.

henvisning til adelsslægten Danneskiold-Samsøes våbenskjold, som indeholder to kronede svaner, se indledningens afsnit om Grundtvig og Gisselfeld.

kan både forstås som en kongesøn, se indledningens afsnit om Kongesønnen, som en henvisning til våbenskjoldssymbolet for Norge, se indledningens afsnit om Norge, og som en henvisning til de gyldne løver i adelsslægten Danneskiold-Samsøes våbenskjold.

her: formentlig det danske rigsvåben.

tidsalder.

skrev.

da.

rimstaven, billedligt udtryk for digterisk virksomhed, digtning.

underfuldt.

da.

digtersprog.

her: norske konger.

odelsbønder, dvs. bønder med fuld ejendomsret til den jord, de dyrker.

endnu.

mindesten.

betyder formentligt historieskrivning. Stav kan for Grundtvig både betyde poetiske tekster og tekster i prosa.

henvisning til 👤Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes grav.

er (gl. 2. person singularis).

adelig person døde.

henvisning til 👤Christian Gyldenløve, søn af 👤Christian 5., 👤Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes oldefar, hvor der samtidig henvises til de gyldne løver i adelsslægten Danneskiold-Samsøes våbenskjold.

fører (mon er et ikke betydningsbærende hjælpeverbum).

hviler (mon er et ikke betydningsbærende hjælpeverbum).

tidsalder.

søjler.

Det er uvist hvad gyldenløver her hentyder til.

dvs. Breidablik.

opfordrer, tilskynder.

dvs. Asernes.

krans af blomster og løv, som deltagerne til en majfest pyntede sig med, herunder majgreven, der var lederen af festlighederne.

her: skøn.

stamfaders.

den blomstrende eng.

inderligt, roligt.

husliv, familieliv.

tilværelse præget af fornem, adelig levevis.

det danske folks skat.

Anvendt litteratur

  • Grundtvig, N.F.S. (1845) Danske Ordsprog og Mundheld, samlede og ordnede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. København
  • Mau, E. (1879) Dansk Ordsprogs-Skat, bind 1-2. København
  • Tholdberg, Helge (1950) Grundtvigs Symbolverden. København