Grundtvig, N. F. S. Dansk Pindse-Psalme

En del af punktkommentarerne og bibelstedshenvisningerne i læseteksten er udarbejdet på grundlag af oplysninger i Grundtvig: Sang-Værk. Varianter, noter og registre (1956-1964), Dahn: Salmehåndbogen (1984) samt Kjærgaard: Salmehåndbog (2008).

hjælp, trøst; erstatning.

dvs. 👤Kristi (jf. Joh 1,14); evangeliets.

fortolker; talsmand.

dvs. på moders skød.

her: Helligånden, der er som en far eller plejefar, da 👤Kristus og Faderen er ét (jf. Joh 10,30), og da Kristus ikke vil efterlade dem faderløse (jf. Joh 14,18).

beværter, beskænker.

glans, herlighed; tydelighed.

lænker.

bånd mellem hjerter (i venskab og kærlighed).

rundt omkring i verden, landene.

vidnesbyrd.

således.

veje, der er lysende klare, oplyste eller forklarede.

medvidende.

det himmelske råd eller rådslagningen mellem Faderen, Sønen og Helligånden i treenigheden.

dvs. du, Helligånd, var med ved skabelsen (jf. 1 Mos 1,2).

👤Kristi genkomst; dommens dag.

ordspil på bl.a. Danmark.

herligt, smukt.

også.

som hører til el. minder om pinsen.

lovprisning.