Grundtvig, N. F. S. Dansk Tedeum

En del af punktkommentarerne og bibelstedshenvisningerne i læseteksten er udarbejdet på grundlag af oplysninger i Grundtvig: Sang-Værk. Varianter, noter og registre (1956-1964).

alt det.

søg opad el.lign. (opfordring).

stemme; tale, sprog.

endog.

dvs. fagert, smukt.

helt klart.

Bibelen.

for, fordi (konjunktion).

forgængelige menneske, jf. 1 Mos 2,7.

giver en hul lyd fra sig.

også.

herliggjort.

lovprisning.

huggeblok ved halshugning; træklods med huller, hvori en forbryders ben blev sat fast i fængselet.

afbrænding som dødsstraf.

stemmer.

helt.

Danmark, egl. danernes landområder.

her: kirken, menigheden, jf. kirkebygningen med sit skib.

vises.

forfædrenes; fædrenes.

her: historiens gang.

spejlbillede.

lad det være således (optativ).

slår triller, synger.

indtil.

hisset, i det hinsides.

her: sangstemme (i lovsang); sprog; tale.

Anvendt litteratur