Grundtvig, N. F. S. Om den sande Christendom

forfædre.

sammenfatning; indbegreb.

sædvanligvis.

misforståelse; uklogskab.

passende.

vandt indpas, fandt tilslutning.

forfædres.

forfædre.

forfædres.

almindeligvis; overalt.

forfædres.

afvisningen.

bekæmpelsen.

forfædres.

forfædrene.

sædvanligvis.

sådan, således.

sandt nok, ganske vist.

blot.

rigtig, i høj grad.

med velberåd hu; godt og grundigt.

udbredt.

åbenlyst.

komplicere, forplumre.

sandt nok, ganske vist.

sædvanligvis.

forfædres.

forfædre.

katolikkernes.

udlægges.

lære.

sædvanligvis.

katolikker.

med fuldt overlæg; godt og grundigt.

forfædrene.

forfædrenes.

sammenlignet med.

sædvanligvis.

for (at være) det, til (at være) det.

forunderligste.

forekommer, synes.

ikke.

undtagen, bortset fra.

ellers; efterfølgende.

aftvinge.

forfædres.

forfædrene.

herliggjorte.

sædvanligvis.

hvis, såfremt.

dynge sammen, ophobe.

fortolke, udlægge.

usandsynlige, utroværdige.

ikke.

sædvanligvis.

ud fra det.

fortolke, udlægge.

åbenlyst.

forunderlige.

forbillede.

åbenlyst.

sandsynligt, troværdigt.

sædvanligvis.

forfædrene.

usandsynlige, utroværdige.

usandsynligt, utroværdigt.

usandsynlig, utroværdig.

usandsynlige, utroværdige.

usandsynligt, utroværdigt.

påføre ved list.

upålidelig.

særskilt.

det vil sige.

lege.

det vil sige.

halvdelen.

ifølge, i henhold til; at dømme ud fra.

forfædres.

det vil sige.

ifølge.

undtagen, bortset fra.

også.

for at.

også.

undtagen.

også.

tro (imperativ pluralis).

herliggøres.

herliggør.

hvad enten.

sådan, således.

negligere, se bort fra.

underfulde.

ifølge, i henhold til.

i det jordiske, timelige.

generationer; folkeslag.

magt; ære; anseelse.

udstødt, forkastet.

sigter til bestræbelsen på at erkende Gud på grundlag af den menneskelige fornuft el. erfaring uden støtte i skrift, tradition, særlige åbenbaringer mv.

spiser.

således.

gav; ofrede.

for at.

løsesum.

hvis ikke.

dvs. bærer.

bægeret.

være sket.

ifølge, i henhold til; at dømme efter.

frelse.

i det jordiske, timelige.

indeholdt, omfattede.

forfædre.

som om.

åbenlyst.

indeholde, omfatte.

ifølge, i henhold til.

lamme.

ifølge, i henhold til.

indsigt, visdom.

i stand.

forfædre.

ifølge, i henhold til.

bekæmper; modsiger.

kendes ved; vedkende sig.

også.

kendes ved.

også.

dvs. datter.

lære; forkyndelse.

dvs. lærte, underviste.

forfædre.

lat., afledt af gr. πέτρος, sten, klippe.

ifølge, i henhold til.

lære; forkyndelse.

udmærket; til overflod.

betvivler.

bekæmper; modsiger.

sædvanligvis.

bekæmper; modsiger.

ifølge, i henhold til.

også.

forfædre.

ifølge, i henhold til.

sædvanligvis.

lære.

spiser.

virkelig; sand.

spiser.

dvs. bærer.

bliv (imperativ pluralis).

hvis ikke.

dvs. bærer.

kastet væk.

for at.

også.

for at.

blive fuldt ud.

erkende, forstå.

tage bolig.

står fast på, hævder.

åbenlyst.

ifølge, i henhold til.

forfædre.

forfædrenes.

dvs. obskurantister, modstandere af oplysning og tankefrihed; mørkemænd.

lære; forkyndelse.

forfædre.

dvs. kras, grov.

trosartiklen.

grundlæggende trosartikel.

dvs. lærte, udlagde.

forfædre.

modstanderne, de protesterende.

modstandere, protesterende.

tænksom; besindig.

lære; forkyndelse.

forfædre.

trosartiklen.

indeholdt, omfattet.

grundlæggende trosartikel.

sandt nok, ganske vist.

katolikkerne.

trosartiklen.

breve, som angives at være faldet ned el. sendt fra himlen; spiller formentlig her på den katolske kirkes handel med afladsbreve.

pavedømme.

sigter til pavens status som 👤Kristi statholder el. stedfortræder på jorden.

lære; forkyndelse.

trosartiklen.

hovedindhold.

sigter til pavens status som 👤Kristi statholder el. stedfortræder på jorden.

forfædres.

den grundlæggende trosartikel.

bemærkelsesværdige, interessante.

frikendelsen el. det at modtage syndsforladelse og gøres værdig til det evige liv. Som teologisk betegnelse udtrykker retfærdiggørelsen den begivenhed, hvorved det syndige menneske får skænket nyt liv i tro på og tillid til, at Gud i 👤Kristus har gjort alt, hvad der er nødvendigt for frelsen, som mennesket derfor ikke skal gøre sig fortjent til.

sakramenterne, dvs. dåb og nadver.

sandt nok, ganske vist.

åbenlyst.

forfædrenes.

lære.

ifølge, i henhold til.

vanskeligheden, problemet.

ifølge, i henhold til.

sigter til 👤Kristi fremtræden som menneske.

fremtræden i personlig skikkelse; selvstændighed.

ifølge, i henhold til.

modsige; benægte.

gå (imperativ pluralis).

lær, dvs. undervis (imperativ pluralis).

døb (imperativ pluralis).

jævnbyrdige; ligemand.

sørg ikke over (imperativ pluralis).

fortaler for de troende hos Gud.

erkende.

fortaleren for de troende hos Gud.

herliggøre.

selv træffer bestemmelser.

drager omsorg for; bestemmer over.

endnu.

ifølge, i henhold til.

forfædres.

ser ned på, ringeagter.

åbenlyst.

almindeligvis.

undtagen, bortset fra.

præget af fantasteri.

fortaler for de troende hos Gud.

tilgives.

helt sikkert, uden tvivl.

særegen.

herliggjort.

lære; forkyndelse.

ifølge, i henhold til.

som selvstændig del af treenigheden.

forfædres.

lære.

ifølge, i henhold til.

åbenlyst.

forfædre.

ifølge, i henhold til.

lære.

ifølge, i henhold til.

det vil sige.

selvstændig.

åbenlyst.

giver sig selv til kende.

forfædres.

utroværdig.

frikendelsen el. det at modtage syndsforladelse og gøres værdig til det evige liv. Som teologisk betegnelse udtrykker retfærdiggørelsen den begivenhed, hvorved det syndige menneske får skænket nyt liv i tro på og tillid til, at Gud i 👤Kristus har gjort alt, hvad der er nødvendigt for frelsen, som mennesket derfor ikke skal gøre sig fortjent til.

medfødte, iboende.

dvs. tjente.

moralfilosoffer.

lære.

læren.

ifølge, i henhold til.

lære; forkyndelse.

sandt nok, ganske vist.

ifølge, i henhold til.

frikendelsen el. det at modtage syndsforladelse og gøres værdig til det evige liv. Som teologisk betegnelse udtrykker retfærdiggørelsen den begivenhed, hvorved det syndige menneske får skænket nyt liv i tro på og tillid til, at Gud i 👤Kristus har gjort alt, hvad der er nødvendigt for frelsen, som mennesket derfor ikke skal gøre sig fortjent til.

strides, skændes.

hverken.

frikendelse el. det at modtage syndsforladelse og gøres værdig til det evige liv. Som teologisk betegnelse udtrykker retfærdiggørelsen den begivenhed, hvorved det syndige menneske får skænket nyt liv i tro på og tillid til, at Gud i 👤Kristus har gjort alt, hvad der er nødvendigt for frelsen, som mennesket derfor ikke skal gøre sig fortjent til.

ifølge, i henhold til.

frelse.

ifølge, i henhold til.

forfædres.

lære.

ifølge, i henhold til.

lære.

inkarnation.

omvend (imperativ pluralis).

tro (imperativ pluralis).

tilbyde frelse gennem forkyndelse af evangeliet.

tro (imperativ pluralis).

tilbyder frelse gennem forkyndelse af evangeliet.

åbenlyst.

frikendelse el. det at modtage syndsforladelse og gøres værdig til det evige liv. Som teologisk betegnelse udtrykker retfærdiggørelsen den begivenhed, hvorved det syndige menneske får skænket nyt liv i tro på og tillid til, at Gud i 👤Kristus har gjort alt, hvad der er nødvendigt for frelsen, som mennesket derfor ikke skal gøre sig fortjent til.

åbenlyst.

selvstændig.

ifølge, i henhold til.

åbenlyst.

tåbeligere.

strides, skændes.

lære; forkyndelse.

lære; forkyndelse.

meget; i høj grad.

ifølge, i henhold til.

fællesskab; forening.

ifølge, i henhold til.

lære.

galning, forrykt person.

spredte.

generationers.

gå ind, komme ind.

medfødte, iboende.

fællesskab; forening.

forbillede.

ifølge, i henhold til.

har magt til at holde dom.

tilbyde frelse gennem forkyndelse af evangeliet.

sædvanligvis.

lære; forkyndelse.

fællesskab; forening.

bifald af tanken, tilslutning til tankegangen.

styrelse, bestemmelse.

fællesskab; forening.

forfædres.

frelsesordenen, teologisk udtryk til beskrivelse af Guds frelsesplan og til angivelse af frelsens enkelte elementer. Den lutherske tankegang bygger bl.a. på Rom 8,29-30, der ordner den guddommelige nådes virkninger i det enkelte menneske: kaldelse, oplysning, omvendelse, retfærdiggørelse, fornyelse, livsfællesskab med og lydighed over for 👤Kristus.

dvs. lærte, underviste.

opretholdes, bevares.

forfædrene.

komme ind.

herliggjorde.

forfædre.

styrelse, bestemmelse.

tildeltes.

erkendt.

udgik.

forfædre.

våg (imperativ pluralis).

bed (imperativ pluralis).

enige.

bed (imperativ pluralis).

herliggøres.

forfædrene.

ifølge, i henhold til.

fuldstændig.

sakramenter, dvs. dåb og nadver.

materielle.

døb (imperativ pluralis).

komme ind.

forfædrene.

sandt nok, ganske vist.

tag (imperativ pluralis).

æd, dvs. spis (imperativ pluralis).

drik (imperativ pluralis).

spise.

fællesskab; forening.

forfædrene.

læresætningerne; dogmerne.

lære.

trællefødt; slavebundet.

det vil sige.

betænkeligt; vanskeligt.

forfædrenes.

ifølge, i henhold til.

åbenlyst.

forfædrene.

endvidere.

forfædres.

forfædrene.

fra; ud fra.

ifølge, i henhold til.

gå (imperativ pluralis).

lær, dvs. undervis (imperativ pluralis).

fortaleren for de troende hos Gud.

herliggøre.

således.

også.

ryst (imperativ pluralis).

i overensstemmelse med.

fortolkninger, udlægninger.

fortolkning, udlægning.

lære; forkyndelse.

sandt nok, ganske vist.

det vil sige de rationalistiske teologer.

fortolket, udlagt.

absolut, ubetinget.

det vil sige.

jf. ordsproget: “Hvor Magten ender, begynder Listen”, Mau 1879, nr. 5.638.

åbent, synligt.

tydeligvis; åbenlyst.

tåbelige, latterlige.

tåbelig, latterlig.

styrelse, bestemmelse.

fornuftigt.

En teltmager er en håndværker, der forarbejder (stof til) telte. 👤Paulus var teltmager (jf. ApG 18,3).

styrelse, bestemmelse.

frelse.

styrelse, bestemmelse.

det vil sige.

generationer.

synligt.

fortolkede, udlagte.

det vil sige.

forsvinde, gå tabt.

tydeligvis; åbenlyst.

undtagen, bortset fra.

lære; forkyndelse.

hidrørte, stammede.

gøre de kristne til genstand for spot og hån.

lære; forkyndelse.

tåbeligt, latterligt.

tydeligvis; åbenlyst.

åbenlyst, indlysende nok.

tydeligvis; åbenlyst.

fortolkning, udlægning.

ifølge, i henhold til.

åbenlyst.

ifølge, i henhold til.

fortolkning, udlægning.

bemyndigede; personer med fuldmagt til at være talsmænd, talerør.

forfædrene.

fortolkninger, udlægninger.

forfædrene.

lære.

tydeligt, indlysende.

det vil sige.

forfædrenes.

det vil sige.

👤Melkisedeks vis.

forfædrene.

ifølge, i henhold til.

slægt.

slægt.

epistlerne i Det Nye Testamente.

forfædre.

lære.

unægteligt, ganske rigtigt.

forskellige.

fortolket, udlagt.

fortolkning, udlægning.

bevidne, bekræfte (sandheden af).

påtvinge.

stik imod.

rettesnor, påbud.

åbenlyst.

utvivlsomt.

pavedømme.

almindeligvis.

svag- el. snæversynet.

pavedømme.

undtagen, bortset fra.

materielle.

samfundsmæssigt, i samfundsmæssig henseende.

sigter til pavens status som 👤Kristi statholder el. stedfortræder på jorden.

dvs. nøgle.

må give (optativ).

åbnes.

pavedømme.

pavedømmets.

grøften.

forfædres.

sigter til professorer, doktorer o.l.

lære.

ikke.

epistlerne i Det Nye Testamente; sigter her formentlig i bred forstand til Det Nye Testamente.

hvad enten.

kaldes, går under navnet.

ret til at blive Guds børn.

bemærkelsesværdig, interessant.

ud, bort.

sandsynligt.

tilkommer det, sømmer det sig.

forfædrene.

dvs. lærte, forklarede.

frelse; delagtiggørelse i Guds rige.

forklarende bemærkning.

også.

epistel.

åbne.

ifølge, i henhold til.

virksomt; underfuldt.

sådan, således.

for at.

ifølge, i henhold til.

sandt nok, ganske vist.

forklarende bemærkning.

skriftstedet, bibelstedet.

tydeligt, mærkbart.

blæste ånde i.

annam, dvs. modtag (imperativ pluralis).

forklarende bemærkning.

herliggjort.

tro (imperativ pluralis).

prøv (imperativ pluralis).

stumme; blinde.

medfødte, naturgivne.

evne, færdighed.

sejrherren.

undtagen.

sandt nok, ganske vist.

sædvanligvis.

står fast på, hævder.

for at.

dvs. var, opmærksom på.

myndighederne.

lære.

styrelse, bestemmelse.

korset.

dø bort, fuldstændig skilles.

leve for.

holdt ud, stod fast.

sådan, således.

arvepart, arvelod.

dvs. alskens.

som følge af; i overensstemmelse med.

uforgængeligt, varigt.

som ikke lader sig besmitte.

som ikke kan visne, uvisnelig.

vask af kødet, dvs. af kroppen.

frelse.

forfædre.

mistænkelige.

løgn.

apostlenes skare.

sandsynligt.

forfædre.

lære.

fremstilling, redegørelse.

fortolkning, udlægning.

sigter til evangelierne i Det Nye Testamente.

sigter til epistlerne i Det Nye Testamente.

således.

hverken.

fortolket, udlagt.

sigter til epistlerne i Det Nye Testamente.

såvel som.

særlige, specifikke.

særdeleshed.

almengyldige, universelle.

særlige, specifikke.

forfædre.

almengyldige, universelle.

fremstilling, redegørelse.

frikendelsen el. det at modtage syndsforladelse og gøres værdig til det evige liv. Som teologisk betegnelse udtrykker retfærdiggørelsen den begivenhed, hvorved det syndige menneske får skænket nyt liv i tro på og tillid til, at Gud i 👤Kristus har gjort alt, hvad der er nødvendigt for frelsen, som mennesket derfor ikke skal gøre sig fortjent til.

fremstilling, redegørelse.

lære.

når først.

redeligt.

lære.

forfædre.

når først.

let, nemt.

hverken.

bekæmpes.

helt sikkert, utvivlsomt.

bekæmpe; benægte.

åbenlyst.

modigst, dristigst.

bekæmpes.

teologisk uddannede.

fordømme (uigenkaldeligt).

rimelighed, retfærdighed.

åbenlyst.

fører, leder.

pådutter; uden grundlag opdigter og tillægger.

legemlig; dødelig, forgængelig (i modsætning til åndelig).

uopdragne, ulydige.

afgudsdyrkende.

sandt nok, ganske vist.

her på jorden; i det jordiske.

åbenlyst; tydeligt.

bekæmpede.

her: ukrudtet.

teologisk uddannede.

her: vinstokke, vinranker.

sandt nok, ganske vist.

ødelægge.

afviser, støder bort.

således.

åbenlyst; tydeligvis.

prale.

sigter til den måde, hvorpå Gud el. forsynet virker og leder skæbnens gang.

kunstfærdigt, dygtigt.

forbillede; form, skikkelse.

på stor afstand.

åbenlyst, tydeligvis.

ødelagt.

nuvel.

rimelighed, retfærdighed.

ifølge, i henhold til.

måtte.

sandt nok, ganske vist.

hvad sker der da med.

fællesskab.

rimelighed.

dæmonernes fyrstes (måske afledt af hebr. baal, ‘herre’, og zebub, ‘flue’, egl. ‘flueherskeren’); identificeres i Det Nye Testamente med Satan.

husfæller; slægt.

rimelighed.

ubevidst; uforsætlig.

fremtryllet.

rimelighed.

åbenlyst.

hemmeligholdelse.

åbenlyst.

her på jorden; i det jordiske liv.

dyrebare.

åbenlyst; indlysende nok.

teologisk uddannede.

således, sådan.

det vil sige.

ifølge, i henhold til; at dømme ud fra.

forfædres.

åbenlyst.

bekæmpende; benægtende.

absolut ikke; ikke nær.

sædvanligvis.

bemærkelsesværdig.

forsvinder.

Grundtvig oversætter her forlæggets ‘Weissagungsbeweis’, der sigter til typologiske og allegoriske udlægninger af forholdet mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente, hvorefter 👤Jesus Kristus, som bevidnet i Det Nye Testamente, er opfyldelsen af Messias-profetierne i Det Gamle Testamente.

retfærdig; rimelig.

formentlig en fejl for: s. d. R., ty. ‘seit der Reformation’, siden reformationen.

bemærkelsesværdigt.

afslutte; fuldføre, bringe til en ende.

særegent.

bemærkelsesværdig, interessant.

Deismen er generelt en lære, som hævder tilværelsen af en personlig gud, men ikke opstiller dogmer og benægter åbenbaringen; den har oftest karakter af en uortodoks fornuftreligion el. en naturlig religion, her med nedsættende betydning i retning af ateisme el. fritænkeri.

mærkbart.

dvs. spotske.

forbundsfæller, allierede.

auditorium.

åbenlyst.

forlade; holde sig borte fra.

bestandig, stadig.

således, sådan.

åbenlyst; indlysende nok.

strides, skændes.

det at gøre kort proces.

den fældende dom.

personer, der (i tale) hykler venskab med en, kun er ens venner i munden; uoprigtige venner.

dvs. kælling.

åbenlyst.

halvbrødre, stedbrødre.

vurdere; regne med.

åbenlyst.

det vil sige.

sandt nok, ganske vist.

sigter formentlig i bred forstand til Det Nye Testamente.

sigter til 👤Johann Jakob Griesbach, der foretog synoptiske sammenligninger af de tre første evangelier i Det Nye Testamente og bl.a. kom frem til, at Matthæusevangeliet var skrevet før Lukasevangeliet, og at disse var skrevet før Markusevangeliet.

sandt nok, ganske vist.

åbenlyst.

åbenlyst; tydeligvis.

jf. ordsprog om forgæves bestræbelser, fx Mau 1879, nr. 2.279 el. 5.711, og Grundtvig 1845, nr. 2.027.

sådan, således.

teologer; gammeltestamentlige forskere.

sandt nok, ganske vist.

gå i blinde; handle uden plan, omtanke.

snakke meningsløst, tåbeligt.

sigter til professorer, doktorer o.l.

nedsættende betegnelse for den praksis at drage spidsfindige, uberettigede el. urigtige slutninger af andres udtalelser.

vanry, miskredit.

forestod dog endnu det vanskeligste.

originalsprogene, her: hebraisk og oldgræsk.

lærde, dannede.

besindige, nøgterne.

grundlæggende trosartikler.

sandt nok, ganske vist.

underbyggede, velfunderede.

hæderligheden; redeligheden.

originalsproget, her: hebraisk og oldgræsk.

besindige; tænksomme.

kan fås til billig pris; er der rigeligt af.

teologisk uddannede.

ubetinget tro på kirkens lærdomme; kritikløs autoritetstro (i modsætning til videnskabelig erkendelse).

utvivlsomt.

katolikker; tilhængere af en vranglære.

med fare for at blive bandlyst, dvs. udelukket fra kirken.

overskue.

ævle og vrøvle, ævle og kævle.

præstepavedømme.

hvad der hører til den katolske kirke (nedsættende).

bestemt, helt sikkert.

redelig.

er rettet mod; arbejder hen imod.

pavedømme.

virkning; effektivitet.

ordning; bestemmelse.

sandt nok, ganske vist.

forfædrenes.

det vil sige.

lære; forkyndelse.

som om.

uforgængeligt, varigt.

kom (imperativ pluralis).

bærer tunge byrder.

ubrugelig, uanvendelig.

erkendt.

lat., af gr. khristós, der er en gengivelse af hebraisk ‘māšîaḥ’, messias, den salvede.

forfædre.

sådan, således.

forkaster, afviser.

som om.

sådan, således.

bestemt, helt sikkert.

medfødte, iboende.

brev, som angives at være faldet ned el. sendt fra himlen; guddommelig garanti.

afgjort, sikkert.

forfædrene.

det vil sige.

fornuftigt.

lære.

åbenlyst, utvivlsomt.

det vil sige.

lære.

afgudsdyrkende.

ophøjede, ædle.

medfødte, iboende.

lære.

det vil sige.

åbenlyst.

om det inderste af ens hjerte. Formentlig Grundtvigs egen orddannelse.

medfødte, iboende.

evne, formåen.

det vil sige.

om det inderste af ens hjerte. Formentlig Grundtvigs egen orddannelse.

indbegrebet af menneskets medfødte åndelige evner, modsat dem, som Guds åbenbarede nåde skænker det.

det vil sige.

frelsesordenen, teologisk udtryk til beskrivelse af Guds frelsesplan og til angivelse af frelsens enkelte elementer. Den lutherske tankegang bygger bl.a. på Rom 8,29-30, der ordner den guddommelige nådes virkninger i det enkelte menneske: kaldelse, oplysning, omvendelse, retfærdiggørelse, fornyelse, livsfællesskab med og lydighed over for 👤Kristus.

overvejer.

førstnævnte.

strides, skændes.

lære.

indbegrebet af menneskets medfødte åndelige evner, modsat dem, som Guds åbenbarede nåde skænker det.

ubrugelig, uanvendelig.

forfædre.

tænkeevne; fornuft.

bedømmelse, vurdering.

frit, uden hjælpemiddel el. forbillede.

lyset, dvs. det åndelige lys, fra kirken.

teologisk uddannet.

åbenlyst.

læren.

dvs. lægede, helbredte.

dvs. pavedømmet.

spredes (og gradvis aftage i styrke).

for en kort tid.

kunstigt frembragt; indbildt.

andet end, bortset fra.

for øvrigt.

lære.

sådan, således.

sandt nok, ganske vist.

originalsprogene, her: hebraisk og oldgræsk.

kunstigt frembragt.

bekendelsesskrifter, dvs. de skrifter, der rummer kirkens grundlæggende troslære.

tilpasset, indrettet.

bekendelsesskrifter, dvs. de skrifter, der rummer kirkens grundlæggende troslære.

teologisk uddannet.

få tungen på gled, begynde at tale; gå imod en vedtagen sandhed. Jf. udtrykket ‘at skære (en) for tungebåndet’, som oprindeligt var udtryk for at frigøre tungen (navnlig hos nyfødte børn) ved et klip el. snit i tungebåndet.

åbenlyst.

som om.

stolt; hovmodigt.

trosfrihed.

forfædrenes.

lukke munden på.

åbenlyst, utvivlsomt.

helt sikkert, klart nok.

forfædrene.

ubestridelig.

fra.

udtryk, frase.

åbenlyst.

overleveres.

åbenlyst, indlysende nok.

det vil sige.

benægtes; bekæmpes.

lære.

lærens.

forfædres.

kan være (konjunktiv).

retskaffenhed; redelighed.

dersom, hvis.

åbenlyst, klart.

bekæmpet; benægtet.

bekæmper; benægter.

oversigten; fremstillingen.

teologisk uddannede.

åbenlys.

sådan, således.

teologisk uddannede.

sådan, således.

forfædrenes.

redelige.

teologisk uddannede.

dvs. kundskabsnøgle, nøgle til indsigt.

lukke op, åbne.

lyset, dvs. det åndelige lys, fra kirken.

utvivlsomt, helt sikkert.

teologisk uddannedes.

bedømmelse, vurdering.

åbenlyst, indlysende nok.

troværdigt.

teologisk uddannet.

forkyndere, præster.

teologisk uddannede.

dvs. lindede, løsnede.

pavedømme.

lange udsigter.

prisgivet.

på jorden, dvs. blandt mennesker.

lidelsesfuldt.

sikker, ubetvivlelig.

kildrer ørene.

vælgende; foretrækkende.

fremmedartet, uforståeligt sprog.

jernlænker, fodlænker.

jf. ordsproget ‘man skal ikke kaste olie i ilden’, Mau 1879, nr. 7.097, og Grundtvig 1845, nr. 2.020.

hverken.

rungende.

uregelmæssig; udisciplineret.

teologer; gammeltestamentlige forskere.

hykleriske.

spredte, splittede.

det vil sige.

retskaffenhed; redelighed.

det vil sige.

med en vis ret.

allerede.

stænglen, (vand)planten.

teologisk uddannede.

udrede, opklare.

egnethed, duelighed.

åbenlyst.

dvs. ukrudt.

luge væk.

besvare for sig selv; selv svare på.

ifølge, i henhold til; i overensstemmelse med.

dvs. syntes.

sandt nok, ganske vist.

indtræffe, ske.

her formentlig: den kirke, som bygger på apostlenes oprindelige lære.

den oprindelige kirke, urmenigheden.

her formentlig: den kirke, som bygger på apostlenes oprindelige lære.

undtagen, bortset fra.

måtte.

tjenere, undersåtter.

sigter til pavens status som 👤Kristi statholder el. stedfortræder på jorden.

i stand.

opretholde, bevare.

Anvendt litteratur