Grundtvig, N. F. S. Herrens Ord

En del af bibelstedshenvisningerne i læseteksten er udarbejdet på grundlag af oplysninger i Grundtvig: Sang-Værk. Varianter, noter og registre (1956-1964).

👤Kristi tale.

hør (imperativ pluralis).

bor.

gid (I) vil være opmærksomme på (optativ).

sandelig, bestemt.

scepteret.

Faderen og Sønnen; Helligånden udgår fra Faderen og Sønnen, jf. den nikænske eller nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse.

her: Helligånden.

himmellegemerne, jf. 1 Mos 2,1; himmellegemerne samt hær af engle, jf. Sl 103,20-21.

kom (optativ).

dvs. ørkener; øde og golde egne.

hentyder til, at ligesom kobberslangen redder de forgiftedes liv, jf. 4 Mos 21,8-9, redder den korsfæstede 👤Kristus synderne til evigt liv, jf. Joh 3,14-15.

dvs. huer.

hør (imperativ pluralis).

opstå (imperativ pluralis).

dødes; begravedes.

betingelse for liv; vækst, grokraft.

jf. Guds befaling eller skaberord i 1 Mos 1, der skaber det, det udsiger.

glad for, (lidenskabeligt) optaget af.

er (præsens, 2. person singularis).

glad for, (lidenskabeligt) optaget af.

pinslen; Helvedes lidelser.

(dødelige) stikvåben.

dvs. selv.

meget rig (‘fuld-’ har forstærkende betydning).

i så høj grad.

pinefuldt, smerteligt.

her: bekendere af kristen tro, heriblandt martyrer og reformationens forkæmpere.

(overordentligt) mange (‘fuld-’ har forstærkende betydning; ofte kun fyldord i vers).

gik (præteritum pluralis af ‘gange’, en sideform af ‘gå’).

vidner, der bor i jordiske legemer, dvs. dødelige og ringe mennesker (jf. 1 Mos 18,27), skabte af jord (jf. 1 Mos 2,7).

her: Helligånden.

her: bekenderne af kristen tro.

her: bekendere af kristen tro.

dvs. brat, hurtigt.

det jordiske.

(I) skal tindre (imperativ pluralis).

her: den menneskelige histories.

vink (imperativ pluralis).

vidn (imperativ pluralis).

(fuldstændigt) sødt (‘fuld-’ har forstærkende betydning; ofte kun fyldord i vers).

endnu.

Anvendt litteratur