Grundtvig, N. F. S. Broder Niels fra Soor

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der findes ikke manuskripter til “Broder Niels fra Soor” i Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 428.

Grundtvigs digt “Broder Niels fra Soor” udkom i Nyt Aftenblad nr. 4, lørdag den 28. januar 1826, s. 25-27. Avisen blev udgivet og forlagt af Ove Thomsen og trykt hos P.D. Kiøpping.

Senere udgaver

Digtet blev genoptrykt i efterskriftet til 👤Christian S. Leys udgave Den Gammel-Danske Rimkrønike fra Sorø-Kloster 1841, s. 223-230. Variansen mellem de to versioner er udelukkende ortografisk.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Syddansk Universitetsbiblioteks indbundne eksemplar, forpermen har to mærkater med påskrifterne: “Morten Nielsen Vesterdal” og “overført til Odense Universitetsbibliotek”.
  • Det Kongelige Biblioteks indbundne eksemplar af årgang 1826, med mærkatet “Den Thorkelinske Grundtvig-Samling” (stregkode: 130017164628).
  • Eksemplar fra Statsbiblioteket i Aarhus, beskåret og indbundet [Eks. nr. 1].

Eksemplar 1 har dannet grundlag for tekstetablering og faksimiler.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians.

Tekstkritik

Anvendt litteratur