Grundtvig, N. F. S. Broder Niels fra Soor

således.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.011, og Grundtvig 1845, nr. 1.610.

ros, lovprisning.

konge.

prale.

gerninger.

meget gerne.

del af ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 10.087.

spottende ord, hånsord.

angreb fra bagvaskere.

ikke sparet eller forskånet.

kritik, stikpille.

spottende ord, hånsord.

værelse, kammer.

metafor for bøgeskov.

blomst.

overordenlig mange.

ordsprog, variant af Mau 1879, nr. 5.804, og Grundtvig 1845, nr. 1.674.

glas (arkaiserende).

allersnarest.

meget vel.

agtværdige, pålidelige mænd; danske mænd.

kongegerning.

farvand.

vanskelige, hårde vilkår.

(forstærkende fyldord, poetisk).

tilskyndede.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.011, og Grundtvig 1845, nr. 1.610.

ros, lovprisning.

mindre.

kunne jeg gøre for.

ophævelse.

dvs. taler.

rige, mægtige mænd.

audienssal, auditorium.

oplukker, åbner.

også.

dvs. monne, må.

overordenlig mange (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

også.

evne.

således.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 884, og Grundtvig 1845, nr. 2.771.

også.

vennetjeneste, handling udført som bevis på venskab.

uden skam.

giver.

nord.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 3.694, og Grundtvig 1845, nr. 1.114; frist er en gammel participiums form af fristet og betyder her: forsøgt.

øverste (og fineste) etage i middelalderlige storgårde eller den fornemmeste sal i en borg.

meget ofte (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

munkecelle eller (her) kloster.

glas (arkaiserende).

solnedgang.

dvs. hårdt.

kongsgård, hal.

dvs. ridderhal.

her: gammel.

helt afgjort.

At få skøn betyder: lære at påskønne.

mangt (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

også.

således.

kongerækken.

middag.

således.

Anvendt litteratur