Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Til de 88 Clausenianer

Har I endelig, naar I pukke paa, at eders Lærer giør Skriften til Troes-Regel, glemt, at han paastaaer (S. 301), at alle 👤 Pauli Breve er Frugterne af den ældste christelige Tradition, at intet Ord i det Ny Testamente er udtrykkelig beseiglet ved 👤Jesu høieste Autoritet (S. 308), og (S. 308 og 343) at Skriften er saavel dogmatisk som historisk selvmodsigende, eller har I lært den Konst at udlede en sig ikke selv modsigende Troes-Regel af en sig selv modsigende Bog?