Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Til de 88 Clausenianer

Jeg siger: naar eders Lærer ei vil have den Christelige Troes-Bekiendelse til Troes-Regel, da er han ikke min Broder i 👤Christo, og det er jo unægtelig sandt; men hvorfor vil I da have ham kaldt, hvad han ikke vil være, og er det smukt at vise mig til Helvede, fordi jeg siger Sandhed?