Grundtvig, N. F. S. Til de 88 Clausenianer

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

I Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København, fascikel 100.X findes en kladde til notitsen.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien : 416.

Grundtvigs notits “Til de 88 Clausenianer” udkom den 20. september 1825 i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 22. årgang, nr. 76, sp. 1211-1212. Tidsskriftet blev udgivet af 👤Fr. Thaarup.

Bibliografisk beskrivelse

Anvendte eksemplarer

  • Grundtvig-Bibliotekets eksemplar i samlebindet N.F.S. Grundtvigs Bidrag til Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1808-1825, opstillingsnr. 3.1 (beskåret og indbundet)
  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek, katalognr.: K, 672, 4o (beskåret og indbundet) (stregkode 130002243661)
  • Eksemplar fra Det Teologiske Fakultetsbibliotek, katalognr.: V j 5 ii Gru (beskåret og indbundet sammen med andre artikler)

Eksemplar 1 er valgt som tekstgrundlag og har afgivet faksimiler til udgaven.

Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn

Klik her for at få en bibliografisk beskrivelse af tidsskriftet Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn .

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians, hverken af tekstlig eller materiel art.

Tekstkritik

Anvendt litteratur