Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen

Sandelig, vi see her, det er viselig betænkt af den Christelige Kirke, som virkelig haver været, som er, og som, det er vor Tro, skal bestaae til den yderste Dag, at den spørger alle dem, der vil døbes: forsager I Djævelen og alle hans Gierninger og alt hans Væsen; thi saa længe den giør det, og erklærer Djævelen for Løgnens Fader, skal dog Ingen sige, den henviser sine Medlemmer til det Ideal, hvori Sandhed og Løgn kiærlig omfavne hinanden.