Grundtvig, N. F. S. Ved höiærværdige Hr. Pastor Fengers Jorde-Færd 25de Februari 1825


1

Ved
höiærværdige Hr. Pastor Fengers
Jorde-Færd
25de Februari 1825.

2

Mel. Hvo veed hvor nær mig er min Ende.

1

Som Markens Blomst, henvisner fage
Alt hvad af jordisk Rod oprandt,
Saa talte snart er Stövets Dage,
Selv hvor med Aand det Gud forbandt;
Kun hvad der kom fra Oven ned
Kan blomstre i al Evighed!

2

O Vee da Hver, som daarlig bygger
Sit Haab paa Stövets Blomster-Tid,
Og gribe vil i Jordens Skygger,
Hvad kun som Aande kommer hid!
O, Daare-Dröm om Evighed
Hos hvad ei kom fra Oven ned!

3

Men Vel Enhver, som Haabet grunder
Paa hvad kun Engles Öine saae,
Den Sjæl, som til det Höie stunder,
Og Stövets Glimmer tör forsmaae,
Til ham det kom fra Oven ned,
Som blomstrer i al Evighed!

4

3 O Vel da ham, hvis Stöv vi bære
Til Sove-Kamret under Jord,
Omringet af de mange Kjære,
Som tröstes ved det Sandheds-Ord,
At hvad der kom fra Oven ned
Skal blomstre i al Evighed!

5

Ja, Ordet som skal evig blive
Fordi af Jord det ei oprandt,
Det holdt sin Tjeners Sjæl ilive,
Saa ham ei Döden overvandt,
Til ham kom Det fra Oven ned,
Som blomstrer i al Evighed!

6

For ham var Jordens Ære Möie,
For ham var Verdens Glimmer Tant,
For ham var Lys kun i det Höie,
Og Herrens Ord kun evig sandt;
Hans Haab, som kom fra Oven ned,
Ei visner i al Evighed.

7

4Saa hvil da, i dit Sove-Kammer,
Du Stöv af ham, som lever hist,
Hvor Himmel-Lyset evig flammer,
Hvor Alt er godt, og Alt er vist,
Hvor Han som kom fra Oven ned,
Med Sine boer i Herlighed!

8

Engang skal ogsaa du, forklaret,
Beskue grandt, med Lys og Lyst,
Hvad end er ikke aabenbaret,
Men lever skjult i Christnes Bryst,
Hos Ham som kom fra Oven ned
Har ogsaa Stövet Evighed!

N. F. S. Grundtvig.