Grundtvig, N. F. S. Nyaars-Morgen. Et Rim

her: digt (med enderim).

dvs. solen.

styrke.

godt i stand.

bestemt.

sandsynligt.

digtnings.

dvs. en krønike i rimet form.

blottet for forhåbninger.

digtet.

mit tidligere livsforløb, min foregående virksomhed.

usandsynligt.

mit livsforløb, min virksomhed.

heroiske.

blik for, øje på.

præget.

stemme, røst.

frugthaven.

afpasset efter særlige hensyn; indviet.

nok, unægtelig.

sådan.

omstændighed.

bandlyst, udelukket fra kirken.

tydeligt, mærkbart.

af.

åbne, lukke op.

efterkommerne.

bestemt, givetvis.

styrkede.

dvs. det at love (verbalsubstantiv).

dvs. det at holde (verbalsubstantiv).

allerede.

have lyst til.

udøve.

bestemt, helt sikkert.

virker kraftesløst.

ikke have så meget at sige i mit tilfælde, ikke betyde så meget for mig.

et dyr, der lever både i vandet og på land, her: et sammensat væsen.

ganske vist.

forsonligt indstillet på, at.

beskaffenhed.

livende op, genopstående.

såvel som.

endnu.

dvs. syntes.

afsværget, fornægtet.

i hjertet, følelsesmæssigt.

som om.

heroisk.

ufravigelige.

udretter, afstedkommer.

bestemt, helt sikkert.

ærligt, oprigtigt.

endnu.

styrkes.

bestemt, helt sikkert.

fornøjes, glædes.

greb til digtningen.

dvs. syntes.

ødelægge; forårsage, at noget går tabt.

lydt.

i landet.

tyde, oplyse; herliggøre.

vist, naturligvis.

forøge (antallet af).

gamle, ældre.

digtningen.

(hæderlige, agtværdige) danske kvinde.

endnu.

ganske vist.

om Gud vil.

ganske vist.

dvs. ufølsomhed.

allerede.

bestemt.

vej, retning.

slægtskabet.

af.

vanartede, ulydige.

virksomhed, livsforløb.

digt.

her: snart.

et folk, der (i sin optræden) i særlig grad er følelsesbestemt; hos Grundtvig ofte betegnelse for det danske folk.

bestemt, helt sikkert.

blevet til, opstået.

have båret, have tålt.

i landet; på kamppladsen.

også.

dvs. lærte.

kammeratskab.

helte, krigere.

pinefuldt, smerteligt.

har (gl. præsens indikativ).

sandsynligere.

digtet.

usandsynlige.

i landet.

Udtrykket fungerer som en hilsen (gammeldags).

her: bor.

dvs. i Danmark.

dvs. i Norge.

her: sejler.

endnu.

viser.

bryst (som sjælens el. følelsernes sted).

lyder.

her: menneskenes forgængelige legemer (poetisk).

ønsker (jeg) for.

Udtrykket fungerer som en hilsen (gammeldags).

dvs. i Danmark.

dvs. i Norge.

dvs. pinte.

helvedeshanen; refererer til en af de tre haner, Gyldenkam, Sodrød eller Fjalar, der galer ved Ragnarok.

galede (præteritum af ‘gale’).

styrke.

har (gl. præsens indikativ).

dvs. øjenlåget.

eller.

åbnet, lukket op.

hule, grav.

endnu.

bestemt, helt sikkert.

kæmpede, sloges.

allerede.

her: brudt frem, begyndt.

foran.

mere end.

vil vise sig, vil opklares.

også.

Næb.

synge.

jf. udtrykket ‘morgenstund har guld i mund’, som betyder, at den lyse morgen bringer glæde og livslyst efter natten. Mau nr. 6590; Grundtvig 1845, linje 1855.

har (gl. præsens indikativ).

nærmest.

endnu.

heroisk.

synge.

snakke mig fra, få mig til at opgive.

synge.

har (gl. præsens indikativ).

dvs. mennesker; den legemlige (forgængelige) del af menneskets væsen.

dødeligheden som vilkår.

her: Guds ord, 👤Jesus Kristus.

her: genstanden.

lovprise.

hast.

brændt, her formentlig: skinnet, lyst, strålet.

glas.

dvs. nymåne.

næ, dvs. aftagen.

synge om, besynge.

du bytter ikke om (på ny og næ) for at bedrage.

billede dannet af et lysfænomen.

den legemlige (forgængelige) del af menneskets væsen.

forklare, lutre.

værd (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

synge om, besynge.

også.

ydmygt.

brystet, her: dig selv.

skjul.

mange (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

styrke.

bringe.

sære, mærkelige (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

viden om jer; (lære) jer at kende.

her også: tidernes gang.

ridset, indgraveret.

kender til.

dværgestemme el. svage stemme; her formentlig: ekko.

en smule.

rune, skrifttegn.

endnu.

her: bølgen.

dvs. væske, der består af vand og malt, og som efter gæring bliver til øl.

toppen, den øverste del.

synge.

anstrengelse, lidelse.

morgenrøde, daggry.

hvis Gud vil.

en smule, en anelse.

tåget (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

brætspilbord af blade, her billedligt: trækronernes blade.

træ(er), gren(e).

skyndsomt, hastigt.

dvs. skrider (poetisk).

pennen; bogstaver.

klangen af dværgenes sprog; ekko-klangen.

slået.

flakkede om.

styrke.

jeg glemte.

jeg var uigenkaldeligt fordømt.

gerne (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

her: skæbne.

savnede ikke, ønskede ikke.

savnede kun, ønskede kun.

styrke.

sær, mærkelig (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

forunderlig.

dvs. syntes.

fik bind for øjnene.

(fyldord, folkevisestil).

helte, krigere.

slummer, søvn.

drikkekrus, bæger.

bragtes min tunge på gled.

digte om heltebedrifter, lovsange.

synge.

dvs. hal.

frygtløs, uforfærdet.

hurtige, flygtige.

rappe, hurtige (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

sådan.

bevægede de sig gennem.

god, venlig.

slægt.

her: indviede.

her: at se.

Indvielsens (verbalsubstantiv af ‘primsigne’: at gøre korsets tegn); hentyder her til de nordiske hedninges første indvielse til kristendommen.

styrke.

manglede, fattedes; undgik.

helte, krigere.

styrke.

viste sig, fremtrådte.

kunst, lempe.

skinnede, strålede.

her: slukkedes, udslukkedes.

lig solen, strålende som solen.

skinnede, strålede.

klode.

præg af, vidnesbyrd om.

panserskjorte.

vores tidsalder.

udtrykket ‘at skære for Stær’ betyder at operere for stær, dvs. at gøre seende.

godt.

endnu.

sød (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

opklarede, oplyste.

den fornemste sal i en borg (folkevisestil).

her: fortalte.

forunderlig.

slået.

styrke.

jeg var uigenkaldeligt fordømt.

legeme; den forgængelige del af menneskets væsen.

dvs. lærte.

her: kold.

jordklump; om mennesket som et forgængeligt væsen, jf. 1 Mos 2,7.

sådan.

dvs. løskøbte.

gå (gl. imperativ singularis af ‘gå’).

glansfulde, skinnende.

er (gl. præsens, 2. person singularis af ‘være’).

født.

målestok.

ofte; altid.

synker afmægtigt til jorden.

tilkæmper, her: forskaffer.

selv om, selv hvis.

også.

lader vente længe på sig.

jordklump; om mennesket som et forgængeligt væsen, jf. 1 Mos 2,7.

jordfæstet el. begravet i bogstaver, dvs. skrevet i Bibelen.

åbenbarer sig, viser sig (i forkyndelsen).

mildt.

lyder, synger.

synge.

skal være (optativ, ønskeform).

blændværket, løgnen.

med sikkerhed; ubetvivleligt.

også.

sådan.

dvs. blad i en bog, her: Bibelen.

truede.

hu, lyst.

begravet.

(fyldord, folkevisestil).

styrke.

dvs. pege på det værn, som skjoldet repræsenterer; skjoldet er Sagas skjold, dvs. historien.

helt.

således (også).

dvs. beskydning.

også.

således (også).

jorden, landet.

ypperlig, fortrinlig.

også.

renset ved glødning.

således (også).

her: skrevet (nedsættende).

således (også).

sigter til den middelalderlige prøve, kaldet jernbyrd, hvor en tiltalt person som bevis for at han talte sandt, skulle bære, kaste med eller gå på glødende jern uden at få mærker af det.

tungemålet.

bevæggrunde, beviser.

barnet (det nye kristne åndsliv i Norden) skal bestå ildprøven, dvs. den gudsdom, der udføres vha. ild eller gloende ting.

optræde på en pralende, udfordrende måde.

endnu.

helt.

således (også).

her: alterbordet.

her: den del af kirken, hvor alteret står.

sådan, så meget.

her: alterdugen.

mon ikke; gad vide, om ikke.

bliver forvandlet til sten, springer i 1000 stykker.

endnu.

mennesket; den legemlige (forgængelige) del af menneskets væsen.

her: alterbordet.

her: det jordiske, jordisk gods.

alterkalken.

endnu.

her: nadverbordet, hvor 👤Jesus spiste med sine disciple.

sådan.

synge.

her: genopstod.

åbnede, lukkede op.

stige op, træde frem.

legede.

dvs. løskøbte.

forunderligt.

mørkt, dunkelt (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

tågen.

rundt i landet.

bestemt, helt sikkert.

endnu, stadig.

sammenligne med.

mønt, penge.

i overført betydning: kredit.

upløjet el. utilsået jordstrimmel, der danner skel mellem to marker.

lys, som if. folketroen brænder over de afdødes grave.

kan også betyde: kalk.

rense.

legede.

dvs. går (poetisk).

styrke.

skjult, i hemmelighed.

nærmest.

beskænker.

venligsindet.

dvs. hal.

gå (gl. imperativ singularis af ‘gå’).

nordmænd.

gå (gl. imperativ singularis af ‘gå’).

snild, listig.

her formentlig: henstanden.

medkristen; næste.

forbliv.

sådan.

jordoverfladen, jordhøjen.

dvs. have forladt.

ganske vist.

har (gl. præsens indikativ).

dvs. mennesket; den legemlige (forgængelige) del af menneskets væsen.

stoler.

sådan.

dvs. lærte.

forbande, bandlyse.

her muligvis: opiumsrus, dvs. døs.

mennesket; den legemlige (forgængelige) del af menneskets væsen.

skjult, i hemmelighed.

selv om, selv hvis.

også.

rødt skær om natten; ildebrand.

hverdagsagtige, ensformige.

efter skyggernes målestok; på skyggernes sprog.

rager frem, stikker op.

hellere.

skjult, i hemmelighed.

i; i kraft af.

bestemt, helt sikkert.

dvs. ly, beskyttelse.

opdrætte, opdrage.

vandrer, flakker om.

skjult, i hemmelighed.

dvs. i Danmark.

dvs. i Norge.

dvs. de jordiske rester.

tidsalder, gamle dage.

har (gl. præsens indikativ).

gæt.

efter.

styrkede.

nuvel, godt.

sådan.

vige til side.

nuvel, godt.

gå (gl. imperativ singularis af ‘gå’).

godt, højt.

endnu.

dvs. klinger (poetisk).

beslægtede.

sådan.

højt (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

jordoverfladen.

(fyldord, folkevisestil).

syd.

nord.

alene (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

jorden, også: Danmark.

bevoksede med mos.

styrke.

glas.

så ud over, iagttog.

helte, krigere.

derop.

over, på grund af.

bølge, dvs. havet.

har (gl. præsens indikativ).

her også: den buede del af en skibsside, der befinder sig lige bag skibets forstavn. Refererer til Sleipner, der kan løbe over vandet.

endnu.

heltenes, krigernes.

forenes.

værner, beskytter.

saga, fortælling.

sært, mærkeligt (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

rappe, hurtige (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

dvs. grant, tydeligt.

hulen.

vidt åben.

sære, mærkelige (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

udhulet.

endnu.

skinner på.

her: klippen, fjeldet.

sær, mærkelig (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

nær (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

jordskorpen, jordhøjen.

spadestik.

helte, krigere.

(fyldord, folkevisestil).

opsamler.

dvs. hal.

bestemt, helt sikkert.

dvs. en skjald, der er i knibe el. forlegenhed; hentydning til 👤Halfred Vanrådskjald.

lange (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

helte, krigere.

mange (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

skue, betragte.

dvs. norske og danske konger af navnet Olav; hentyder til Norges Konge-Krønike.

dvs. norske og danske konger af navnet Harald; hentyder til Norges Konge-Krønike.

ganske vist, sandt nok.

venlige.

helte, krigere.

blæste.

dvs. den, der skaffede ørnene føde (i form af lig).

ildstedet, arnen.

dvs. dødningehal, de dødes bolig.

dvs. en skjald, der er i knibe el. forlegenhed; hentydning til 👤Halfred Vanrådskjald.

ildstedet, arnen.

indtraf, skete.

sådan.

himmelblåt.

sådan.

lægger over sin skulder, bærer.

skjult, i hemmelighed.

endnu.

blidhed.

sådan.

dvs. lærte.

synke ned (igennem historien).

besvær, møje.

som om.

mange (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

her formentlig: med livet i behold, levende.

mit livsforløb.

(fyldord).

kongeblod.

rundt omkring.

fæstnes, rettes ufravendt.

forandring, omveksling.

dvs. blikket. (Hele verslinjen kan oversættes: dér ser blikket kun omveksling).

heltene, krigerne.

gik (gl. præteritum pluralis af ‘gange’).

slynger, snor.

fortalte, sagde.

dvs. huer (poetisk).

koglespil, illusion.

genskin, afglans.

kom over, tilbagelagde strækningen over.

på stedet, med det samme.

en smule.

helt, kriger.

skal mærke (optativ, ønskeform).

i billedlig form, i symboler.

sær, mærkelig (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

trofast, hengiven.

forunderlig.

(fyldord, folkevisestil).

jordoverfladen.

fjeld af isblokke.

en smule.

på stedet, med det samme.

sank afmægtigt til jorden.

forunderligt, ejendommeligt.

som om.

forkyndte.

dybt (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

bestemmer over, regerer over.

dvs. underjordiske.

kigge.

kastede.

forunderligt, ejendommeligt.

galede (præteritum af ‘gale’).

datter af solen.

skjult, i hemmelighed.

syngende.

dvs. går (poetisk).

bjerge i bælterne, dvs. ophobet is i havet.

dæmpe, tæmme.

gammel (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

dvs. mørket.

her formentlig: nordpolen (som udtryk for et bundfrossent sted).

på stedet, med det samme.

dvs. hallen.

galede (præteritum af ‘gale’).

højt (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

vågn op (imperativ pluralis af ‘vaagne’).

modige el. herlige mænd.

jordknolde.

findes, sidder.

tegnet, hvorunder de går til kamp.

isblok.

uanset, her: hurtigere end.

slangen den hurtige; navnet på et skib, der if. folkevisen “S. Oluff Konning i Norge” (fra Vedels Hundredevisebog) tilhørte 👤Harald Hårderåde.

navnet på et skib, der if. folkevisen “S. Oluff Konning i Norge” (fra Vedels Hundredevisebog) tilhørte 👤Olav den Hellige.

vinden.

mangle, svigte.

skjult, i hemmelighed.

erkende som, anerkende som.

også.

styrke.

solblomster, dvs. planter med gule blomster, som drejer sig efter solen, fx solsikker.

på stedet, med det samme.

vandringen slet ikke var endt.

godt nok, ganske vist.

krævedes.

styrke.

også.

mærke, erfare.

læres.

inderlig.

sunget.

udtrykt i tale el. sang.

bestemt, helt sikkert.

lærte.

synge om, besynge.

udståede.

styrke.

den legemlige (forgængelige) del af menneskets væsen.

styrke.

gerning, opgave.

undervise, lære.

forunderlig, ejendommelig.

kast fra en blide, som er en maskine, hvormed der slynges sten el. brændbare sager mod fjenden (her mod voldene).

her: kamp, slag.

i skjul, gemt.

engstjerne, her formentlig: kærmindeblomst.

dvs. går (poetisk).

stærke, voldsomme (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

betragter.

sådan.

mekanisme i et vækkeur.

hør (imperativ pluralis af ‘høre’).

truet, været løftet (truende).

lydt.

som om.

lysestagernes.

som om.

forunderligt.

skjult, i hemmelighed.

sådan.

besejle.

skride hen ad (germanisme).

pynten, pragten.

sumpet.

skulder.

underforstået: latinske stile, dvs. skriftlige oversættelser fra dansk til latin, hoveddisciplin i latinskolernes pensum.

sådan.

(så) gik livet tabt, (så) blev livet ødelagt.

styrken, livskraften.

med i købet, samme vej.

fordelen, profitten.

synge.

hjælpe de unge til at finde udtryk for det gamle; muligvis allusion til ApG 2,17.

besejler.

vilde.

kryber sammen.

dvs. den kunst at håndtere en luftbøsse, her: tomme sysler.

en krog af bøgeskoven.

skal lovprise (optativ, ønskeform).

gjorde vanskelig, komplicerede.

forunderligt, sælsomt.

styrket.

trak.

skulder.

kastede.

skjult, i hemmelighed.

båre el. seng.

ligklædet.

båre el. seng.

skjult, i hemmelighed.

endnu.

dvs. lånte.

endnu.

sang.

tidsalder, gamle dage.

værner.

endnu.

tungemål, sprog.

her formentlig: Nordsøens el. Kattegats.

sølvagtig, sølv-.

tidligt, her: på et tidligt tidspunkt i livet.

kær (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

her: kirkeklokker.

lovsangens, salmesangens.

menneskets, legemets (den forgængelige del af menneskets væsen).

liflig (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

forstå.

(ubestemt stedsangivelse, folkevisestil).

har (gl. præsens indikativ).

skæbne, lykke.

smuk, fortrinlig.

på bakkeskråningen (ubestemt stedsangivelse, folkevisestil).

om tøj el. stof, som er vævet med tre skafter (de vandrette stokke på en væv) el. med trefarvede tråde; her formentlig også en hentydning til, at der var tre norner.

mest stille, sagtest.

fået, modtaget.

skjult, i hemmelighed.

fortolket.

her også: blændværk, løgn.

sådan.

her måske: skuet, set.

himmelbuen.

ganske vist.

legemet, her: menneskevæsen.

sådan.

bragte min tunge på gled.

forunderligt, ejendommeligt.

meget el. (noget) helt.

båre el. seng.

som om.

endnu.

skjult, i hemmelighed.

dvs. øjenlåg.

skal styrke (optativ, ønskeform).

sådan.

lød.

egl.: havde forvandlet Sigrid til sten, her snarere: havde placeret Sigrid i en stenhule.

holdt af, kunne lide.

også, endog.

har.

forslået, været nok.

forslå, være nok.

dvs. forslår, er nok (poetisk).

værner, hæger.

dvs. går (poetisk).

nærliggende (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

også.

benyttes.

tør (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

her: pennen.

navnefælle, dvs. 👤Peder Syv.

i landet, dvs. i Danmark.

skrifttegn (rune el. bogstav).

dvs. bindingen til bogen og bogstaven (også ordspil på stavnsbåndet).

i.

endnu.

bevæge sig frem langsomt og med forsigtighed.

således.

endnu.

i landet, dvs. i Danmark.

mærk (imperativ pluralis af ‘mærke’).

slagmarken, dvs. kampen.

(ubestemt stedsangivelse, folkevisestil).

synge.

bagsiden.

sagen er klar.

ødelagde.

udsigter, chancer.

hør (imperativ pluralis af ‘høre’).

et pløjeredskab, her tillige: Grundtvigs pen og stil.

her også: pløjede havet, sejlede.

jævnt, vandret, her formentlig: med vinden ind bagfra, i medvind (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

nøgen, bar, her også ordspil på Kullen.

jf. ordsproget ‘Der slaaes mangt et Slag i Øre-Sund, som der kiendes Intet efter’, Grundtvig 1845, linje 3009.

endnu.

forstå.

(fyldord, folkevisestil).

tungemålet, sproget.

rundt omkring i landet.

føl (imperativ pluralis af ‘føle’).

afstivet (kunstigt el. unaturligt).

kry (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

endnu, hidtil.

lydt.

rige (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

lån (imperativ pluralis af ‘låne’).

sådan.

saga, fortælling.

have skrevet.

langsomt.

læse (med besvær).

bestemt, sikkert.

have holdt.

have smilet.

sejle på et dybere hav.

(ubestemt stedsangivelse, folkevisestil).

sådan.

her: sjæle, som engang skal flyve til himlen.

dvs. lærer (poetisk).

svar, vanskelig (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

anstrengelse, træthed.

dvs. gå for at være.

lyder; dukker frem.

styrke.

sådan.

endnu.

for at tale jordnært.

her: brød frem, tændtes.

hastig.

dvs. tanker i skoven; udtryk for adspredthed eller dét ikke at være vel forvaret.

rakte ud, strakte ud.

bange (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

skjult, i hemmelighed.

allerede.

truede.

afbødede, afværgede.

orgelpiber.

indridse, indhugge, her: skrive.

her: pennen.

følte på hjertet, dvs. ransagede sindet, prøvede sig selv.

morgenrøde.

dvs. datter.

løst, opklaret.

mekanisme i et vækkeur.

morgenrøde.

ifører sig bælte (med våben).

dvs. hal.

høje (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

varm (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

dvs. følelse i brystet.

her: en slægt af søvætter, dvs. sømærker el. fyrtårne, som varsler på afstand.

morgenrødeguld, dvs. morgenrødens skær.

synker til jorden.

forvaring.

føle.

lagde vægt på; stolede på.

opholder sig.

mærkes, viser sig.

på stedet, med det samme.

morgenrøde.

gravedes (gl. præteritum af ‘grave’).

(fyldord, folkevisestil).

Henviser til, at man, før man løste trækfuglenes gåde, mente, at svalen overvintrede på bunden af søerne.

buer af lyd el. sang.

jf. udtrykket ‘én svale gør ingen sommer’. Mau nr. 1669; Grundtvig 1845, linje 554.

inderligt.

særlige.

nattergalens sang.

skal være (optativ, ønskeform).

dvs. i Danmark.

helt sikkert.

oplivende, genoplivende.

udtrykket ‘at ride sommer i by’ el. ‘at ride maj i by’ brugtes om en folkeskik, der bestod i, at (lands)byens unge ved sommerens begyndelse drog ud i skoven og hentede majløv el. et nyudsprunget træ (majtræet) til byen. Jf. Mau nr. 9277.

bestemt, helt sikkert.

Henviser til, at man, før man løste trækfuglenes gåde, mente, at svalen overvintrede på bunden af søerne.

nærmest, tæt ved.

her: bønder.

blomst.

kongedatter.

smuk.

snu, listig.

bringe i uorden, sammenfiltre.

helt.

dvs. i skikkelse af en lille el. ung pige.

(fyldord, folkevisestil).

blomster.

havrens top.

gavn, fordel.

(flad) sten.

styrer, leder.

skjult, i hemmelighed.

forvandlede.

således.

helt sikkert, bestemt.

gør klar, her: reder en seng.

sådan.

dvs. menneskehjertet.

endnu.

kongekilden, her: kongegravene i Roskilde.

allerede.

dvs. menneskets el. menneskelegemets (den forgængelige del af mennesket).

lyst.

her: gulv el. bund.

udtryk for uvirksomhed, her: de dovne, de dorske.

tyde, udlægge.

henviser her til mennesket som et forgængeligt væsen (jf. jorden, hvoraf det er skabt).

renset ved glødning, lutret.

skjult, i hemmelighed.

endnu.

på stedet, med det samme.

smilte, strålede.

skjult, i hemmelighed.

vin.

medvind.

skjult, i hemmelighed.

her: på jorden.

på stedet, med det samme.

lig en vinge, som en vinge.

blomstrende, fulde af blomster.

bo.

her: ved bogstaven, dvs. digtningen.

skjuler.

dækker.

jordhøj; egn.

det forgængelige menneskes øjne.

det forgængelige menneskes øje.

jordhøj, her: ø.

brystet (som sjælens el. følelsernes sted).

skjult, i hemmelighed.

mest stille, sagtest.

her: jorden.

helt sikkert, bestemt.

sang, stemte i.

afsides.

tungemålet, sproget.

slange, drage.

navnefælle.

bjælken, træstammen.

kraftig, solid.

her formentlig: dragehovedet.

helte, krigere.

sådan.

brølen, tuden (som kreaturer).

helt sikkert, bestemt.

dværgenes sprog; med bibetydning af: genlyd, ekko.

hentyder her formentlig til den ild, som tænktes at brænde i el. på en gravhøj el. på et sted, hvor en skat er skjult.

dvs. Gudruns kvaler.

klart (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

(fjer)pen, skriveredskab.

til sidst.

skjult, i hemmelighed.

stemme, røst.

synger.

brat (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

jordstykke; egn.

endnu.

henviser til det jordiske, forgængeligheden.

liden, lille (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

sådan.

bur (poetisk).

tilgiv.

lyst til at tale.

synge.

rene (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

god (‘fuld-’ har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

fik til at give efter.

egl. en amme, som passer et spædbarn uden at amme det, her: barnepigen.

hentyder til eventyrenes topos om ‘den yngste søn’, der sidder og roder i asken ved ildstedet; jf. tilnavnet ‘askefis’ om det yngste barn af flere søskende.

skal glæde (optativ, ønskeform).

på.

dvs. den gamle døde.

allerede.

danner.

efter.

besvær, anstrengelse.

efter.

endnu.

hun var godt skåret for tungebåndet, hun havde gode talegaver.

endog.

en fattig el. jævn, uforstående person.

egl. en amme, som passer et spædbarn uden at amme det, her: barnepigen.

sådan.

løbe, rinde.

pragtsale, festsale (folkevisestil).

(fyldord, folkevisestil).

stik.

åbnede, lukkede op.

endnu.

anerkender mig som broder.

i vænget, dvs. i Danmark.

tungemål, sprog.

udtrykket ‘at stikke af som fluer i kål’ betyder at springe tydeligt i øjnene. Jf. Mau nr. 2197.

egl. en amme, som passer et spædbarn uden at amme det, her: barnepigen.

i landet.

lyder.

bestemt, helt sikkert.

værner.

synger.

fremtræder, viser sig.

her: sejl (imperativ).

forbinder, sammenføjer.

igen, atter.

(vikinge)skibe.

udtrykket fungerer som en hilsen (gammeldags).

her: bor.

dvs. i Danmark.

dvs. i Norge.

endnu.

viser.

bryst (som sjælens el. følelsernes sted).

lyder.

udtrykket fungerer som en hilsen (gammeldags).

dvs. i Danmark.

dvs. i Norge.

dvs. pinte.

helvedeshanen; refererer til en af de tre haner, Gyldenkam, Sodrød eller Fjalar, der galer ved Ragnarok.

galede (præteritum af ‘gale’).

styrke.

gå (gl. imperativ singularis af ‘gå’).

fjer.

spille.

viser.

helte, krigere.

verdenshavets, oceanets.

planter brugt som tækkemateriale.

dvs. i Norge og i Danmark.

overdøve.

samlet; der tænkes på menighedens forenede stemme (repræsenteret af fugl Føniks).

sådan.

i landet.

endnu.

synger.

betyder både rimfrost og poesi.

dvs. fjerner den yderste del af tanden (den synlige del af vægen i et lys), når den bliver så lang, at lyset brænder dårligt.

videnskabens, lærdommens.

(fyldord, folkevisestil).

ridse, indgravere.

færdedes nærmest, kom tættest på (solen).

behager, her: fortjener.

begyndte på noget umuligt, gjorde noget tåbeligt. Mau nr. 8185; Grundtvig 1845, linje 2201.

dødens.

foder.

i.

opbevaret, gemt; hæget om.

på klippe el. skrænt; her måske: på hæld, dvs. døden nær.

endnu.

luner, mildner.

synger.

her også: fryse til.

endnu.

sådan.

heltene, krigerne.

(fyldord, folkevisestil).

gå (gl. imperativ singularis af ‘gå’).

valdhorn.

afkortes, bliver kortere.