Grundtvig, N. F. S. Søgubrot med Efterklang

oldisl.: sagabrudstykke.

lat., 'lever ryet endnu – den dåd går aldrig i glemme som i handlingens stund er forøvet med fuldkomment mandsmod.' Citat fra 👤Saxos Gesta Danorum, 2. bog, 7.16 (overs. Zeeberg, Saxo Grammaticus 2005, s. 181).

beretninger; udsagn.

ved måltidet.

højeste klasse, bedste slags.

rundt omkring i landet.

overvejelser; meninger.

ligesom.

spøgefulde.

beretninger; udsagn.

også.

således.

funkler, tindrer.

dvs. kom det omsider.

helte, krigere.

dvs. syntes.

tapreste, modigste.

var det ypperste.

nuvel.

fremsætte alvorlige tanker i en spøgefuld form; ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 165, og Grundtvig 1845, nr. 884.

drøfte, tale om.

alderdomssvaghed.

gode egenskaber, kræfter.

heftig, hidsig.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 12.017, og Grundtvig 1845, nr. 2.997.

evt. variant af ordsprog, jf. Mau 1879 11.439, og Grundtvig 1845, nr. 2.897.

tapreste, modigste.

når den listige kommer til den kloge, er den kloge i alvorlig knibe; ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 4.807.

som.

men.

more sig i smug.

upålidelig; snu.

i tankerne. Jf. udtrykket 'at have en ræv bag øret'.

heltes, krigeres.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 1.677, og Grundtvig 1845, nr. 457.

sikkert, afgjort.

bestemt.

foragt ikke mine.

dvs. kællingesnak, forvrøvlet eller overtroisk snak.

Böðvar Bjarki er Bjarkes islandske navn, som kan oversættes til noget i retning af 'lille kampbjørn'.

skælde ud på, skændes med.

føj dig.

var (gl. 2. person singularis).

kraft, styrke.

det er vanskeligt at undgå sladder; ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 6.598, og Grundtvig 1845, nr. 1.571.

løfte, aftale.

kammeratskabet (mellem våbenbrødre).

ganske vist.

helte, krigere.

det lovprisende (helte)digt.

lovprise.

løfter sig af havet efter Ragnarok.

endnu.

skal bemærke (optativ).

er de ypperste, har fortrinnet.

helte, krigere.

tænker på dem (dvs. ordene), erindrer dem.

end.

som synes døde, men i virkeligheden kun ligger i dvale.

med nye og herligere skikkelser.

herlighed, fornemme rejse; krigstogt.

menneskets.

særlige.

Findes ikke som selvstændigt ordbogsopslag, men ifølge An Anglo-Saxon Dictionary er 'mimor' (ikke 'meomor') beslægtet med 'mimorian', vb.: at huske, og 'ge-mimor', adj.: fikseret i hukommelsen, fuldtud kendt.

lat., erindrende, som mindes noget; jf. Grundtvigs egen forklaring.

som husker.

legemlige; sanselige.

bestemmelser, planer.

som.

ridse, indgravere.

fór i flint; forvandledes til sten.

båd; evt. vogn.

båden; evt. vognen.

gulvet; bunden.

blev (gl. 2. person singularis).

fredselskende, gode; her også ordspil på tilnavnet Fredegod.

krans af blomsten forglemmigej; kærminde kan også betyde kært minde.

kongelige staldmester.

retfærdigt.

fredelige havn; her også ordspil på kongenavnet Frederik.

også.

lyse tiders genkomst; her også ordspil på 👤Valdemar 4.s tilnavn.

i stedet for.

endnu.

tidsrummet mellem fuldmåne og nymåne; her: øjeblik, omtrentlige tidspunkt.

allerede.

fredselskende, god.

grundlagde.

må de stå og falde (optativ).

endnu.

jubilæumsfest.

300-år.

må leve (optativ).

kølig eller tidlig morgenstund.

forfædres.

båd; evt. vogn.

Anvendt litteratur

Anvendte websider

  • http://bosworth.ff.cuni.cz/022896