Grundtvig, N. F. S. Sang til Deres Majestæter Kongen og Dronningen fra det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab den 14de August 1823

1

Sang
til
Deres Majestæter
Kongen og Dronningen
fra
det Kongelige Kjøbenhavnske
Skydeselskab og Danske Broderskab
den 14de August 1823.

Kjøbenhavn. Trykt hos Andreas Seidelin, Hof- og Universitets-Bogtrykker.

2 Mel.📌Danevang ved grønne Bred.

1

Bøgen er det bedste Træ
I vor Moders Vange:
Under den er Lun og Læ,
Fryd og Fugle-Sange;
Bøgen, med det favre Blad,
Med den blide Krone,
Findes, som i 📌Axel-Stad,
Ei i nogen Zone!

2

Egen er al Ære værd,
For den Slid kan taale;
Granen og vi gierne seer,
Skiøndt ei for dens Naale;
Til sit Brug er Alting godt,
Som ei giør Ulykke,
Men i Daners Bøge-Slot
Er den bedste Skygge!

3

3Bøgen, som vi prise her,
Stammen, som vi mene,
Skiænkede, fra første Færd,
Konger os som Grene,
Skygged blidt, som i vort Hjem
Moders-Maalet lyder,
Skiød, som lyse Blade, frem
Milde Konge-Dyder!

4

Fugle fandt, at i vor Skov
Godt der var at bygge,
Thi kun den, der fløi om Rov,
Savned Skjul og Skygge;
Selv den mindste Fugl paa Kvist:
Fri, uskyldig Glæde,
Bøgen skiænked først og sidst
Lov til lydt at kvæde!

5

Derfor end den synger glad,
Som for Sekler siden,
Stammens Pris i 📌Axelstad,
Som har trodset Tiden,
Sender Ønsket høit i Skye:
Himlen det forlene!
Immer, Bøg! til Dane-Lye
Maies dine Grene!

6

4👤Frederik, Du Green saa skiær
Paa den ædle Stamme,
Alle Fugles Sange værd,
Fremfor dem, der bramme!
Med uskyldig Glædes-Sang,
Værdig kun ved Tonen,
Hilset vær i 📌Dane-Vang,
Under Bøge-Kronen!

7

Dronning, Du som deler mild
Stammens Liv og Krone,
Fandt og føder kiærlig Ild
I den kolde Zone!
Fra det danske Broder-Lag,
Til Dit høie Sæde,
Stige Gienlyd og i Dag
Af uskyldig Glæde!