Grundtvig, N. F. S. Ved Geheimeraadinde Sophie E. Cath. Cordsen, föd Brink Seidelin's Grav den 20de Juni 1820

2

Ved

Geheimeraadinde 👤Sophie E. Cath. Cordsen,

föd Brink Seidelin's Grav

den 20de Juni 1820.

1

Skal vi sörge dybt og klage,
Ved den ædle Qvindes Död,
Og med Graad på Kind ledsage
Levningen til Jordens Skjöd,
Hvor kun hersker under Mulde,
Gravens Nat og Dödens Kulde!

2

Nei, kun ved et Hjerte-Minde,
Om hvad hun i Live leed,
Skal en Vemods-Taare rinde;
Thi den gode Strid hun stred,
Æred Ham i mörke Dage,
Som er mægtig i de Svage!

3

Derfor, da Farvel hun stammed,
Til hvad hun taalmodig bar,
Ei udsluktes, men opflammed
Hendes Lys med Lue klar,
Ledte, gjennem Dödens Skygger,
Öiet did, hvor Livet bygger!

4

Fra al Jordens Qval og Möie
Sovet hen i 👤Jesu Navn,
Vaagned vist hun i det Höie,
Uden Sorg og uden Savn,
Har saa, efter Vinter-Dage,
Evig Sommer blid tilbage!

5

Derfor ved den Ædles Baare
Föle vi, med Taare-Smiil,
At hvor Livets Torne saare,
Blödes ei for Dödens Piil,
Naar bag Graven, Bod for Vaanden:
Lys og Liv man seer i Aanden!