Grundtvig, N. F. S. Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

I Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København, findes et manuskript til værket.

Signatur Type Indhold
Fasc. 182 Udkast til “Nok et Par Ord til at vække Publikums Opmærksomhed paa Grundtvigs Oversættelse af Saxo”

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 350.

Grundtvigs indlæg “Kort Svar paa en Snak som er lang nok” udkom i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 17. årgang, nr. 24, tirsdag den 21. marts 1820, sp. [369]-373. Avisen blev udgivet, redigeret og forlagt af S. Soldin og trykt hos J.H. Höecke; København.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Grundtvig-Bibliotekets eksemplar i løse blade, opstillingsnummer 3.3 [ekspl. 1]. Beskåret og tidligere indbundet.
  • Grundtvig-Bibliotekets indbundne og beskårne eksemplar, katalognummer Gr. 1; i samlebindet N.F.S. Grundtvigs Bidrag til Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1808-1825.
  • Det Kongelige Biblioteks indbundne eksemplar (katalognummer K, 672, 4o, stregkode: 130003402011).

Eksemplar 1 har dannet grundlag for tekstetablering og faksimiler.

Intern varians

Der er ikke blevet konstateret intern varians, hverken af tekstlig eller materiel art.

Tekstkritik

Anvendt litteratur