Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra N.F.S. Grundtvig “Kort Svar paa en Snak som er lang nok”