Grundtvig, N. F. S. Kort Svar paa en Snak som er lang nok

formentlig.

hvorledes.

fordærvet, ødelagt.

og så videre og så videre.

værdigt.

forestillingen derom.

agtværdige danske mænds.

fremstille, fremsætte.

begrundede.

almuestil.

dvs. kunstgreb.

på sinde.

afstod fra, opgav.

omend, skønt.

her: urimelige kritikere.

sikkert.

her: sprogets.

dvs. de urimelige kritikere, skrålerne.

fri for ansvar, sagesløs; ubekymret.

samle sammen, skillinge sammen.

kritiske bemærkning, anke.

indsamlingen, det fælles bidrag.

i blinde.

tilfredse.

indsamlingen, det fælles bidrag.

til.

tegn for møntenheden skilling.

pr. ark, for hvert ark.

eksemplarer.

bestemt.

beskedent.

foretage sig noget.

forkert, tosset.

på rimelige vilkår.

eksemplarer.

allerede.

skoleledelse, skolebestyrelse.

skoleinspektør, øverste leder på en skole.

her: kyndig.

møntenheden mark.

i småpenge, i kontanter.

folkeskoler.

biblioteker med gratis udlån, eller udlån mod meget lav betaling.

undtagen, bortset fra.

tydeligt, indlysende.

gengælde, erstatte.

rimelig, retfærdig.

dvs. opbudt, anvendt.

se bort fra.