Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Ragna-Roke, (et dansk Æmter)