Grundtvig, N. F. S. Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der er ikke bevaret noget komplet manuskript til værket.

I Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København, findes følgende manuskripter, som formentlig alle kan knyttes til tilblivelsen af “Ragna-Roke”:

Signatur Type Indhold
Fasc.-nr. 387.105 Udkast “Vinternats-Drømmen”. To strofer brugt til mottoet
Fasc.-nr. 387.106 Udkast “Forord”
Fasc.-nr. 387.107a Udkast “Sagas Billedbog”. Fragment af tidligt udkast, især til forordet
Fasc.-nr. 387.107b Udkast Fragment af udkast, måske fortsættelse af 107a
Fasc.-nr. 387.107c Udkast Fragment af udkast, måske fortsættelse af 107b
Fasc.-nr. 387.107d Udkast Fragment af udkast, måske fortsættelse af 107c
Fasc.-nr. 387.108 Udkast “Sagas Hald” (overstreget), “Søgnebæk”. Brudstykke af slutningen med rettelser
Fasc.-nr. 387.109 Udkast “Pantheon (En Morgen-Drøm)”. Fragment; tilknytningen til “Ragna-Roke” er usikker
Fasc.-nr. 387.111 Udkast “Norne-Giæst”. Fragment; tilknytningen til “Ragna-Roke” er usikker

Fasc. 387.108 er optaget i Bibliografien som nr. 318, fasc. 387.109 som nr. 319 og fasc. 387.111 som nr. 322.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 312.

“Ragna-Roke, (et dansk Æmter)” udkom den 25. november 1817 i fjerde og sidste hæfte af Danne-Virke 3, s. 301-382. Skriftet blev trykt i København hos Schiøtz & Mandra på A. Schmidts Forlag.

Oplagets størrelse er ikke kendt.

Prisen var 1 rigsbankdaler pr. hæfte (jf. Bibliografien, bd. 1, s. 125).

Senere udgaver

Samlet er “Ragna-Roke” ikke genoptrykt i Grundtvigs levetid. Dele heraf er blevet optaget i andre samlinger. Det gælder følgende salmer og sange:

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Grundtvig Biblioteket, katalognr. 3.1 (ex. 3; beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek, katalognr. K, 805 8o (stregkode: 130020619571; beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Grundtvig Centeret (tidligere Aarhusianer Samfundet; beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som grundtekst og har afgivet faksimiler til udgaven.

Danne-Virke

En samlet bibliografisk beskrivelse af tidsskriftet Danne-Virke 1-4 (1816-1819) er under udarbejdelse.

Intern varians

Der er ikke blevet konstateret intern varians, hverken af tekstlig eller materiel art, i de kollationerede eksemplarer.

Tekstkritik

“Ragna-Roke” er trykt i Poetiske Skrifter 4, s. 481-548. Udgiveren har hhv. s. 485, 486, 533 og 534 i en fodnote bemærket, at der på de respektive sider er foretaget en tekstrettelse efter “Forf.'s egenhændige Rettelse”. Det tyder på, at udgiveren har haft et eksemplar af førstetrykket med Grundtvigs rettelser til rådighed. Dette eksemplar har ikke kunnet findes. GV har overtaget rettelserne de steder, hvor det er skønnet nødvendigt i henhold til retningslinjerne for emendation.

Anvendt litteratur