Grundtvig, N. F. S. Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

klangfulde.

dvs. daner, dansker.

behørigt, i overensstemmelse med sandheden.


kan (gl. præsens 2. person singularis).

også.

blomsten forglemmigej; (poetisk om) kære minder eller noget, der bærer præg af beskedenhed. Grundtvig gør desuden ordet til et symbol på kærligheden til den danske fædrelandshistorie.

dvs. ly.

det danske land; Danmark.

den danske bølge, det danske hav.

ganske vist.

også.

felttog.

bestemt, med sikkerhed.

heltebedrift.

talemåde, jf. Mau 1879, bind 1, s. 482; bruges om noget, som reddes i sidste øjeblik. En brand er et brændestykke, der er eller har været ild i.

undtagen.

rundt omkring.

blomsten forglemmigej; (poetisk om) kære minder eller noget, der bærer præg af beskedenhed. Grundtvig gør desuden ordet til et symbol på kærligheden til den danske fædrelandshistorie.

ly af bøgetræer.

danske hjerte.

dvs. saga, fortælling; historie.

jubilæumsår (300-året for reformationens begyndelse).

allerede.

vimpel; vejrhane.

ler kun spottende eller overbærende af.

løskøbte.

iskolde magt; et spir er et scepter.

dækket med is, islagt.

danne; gribe.

modstår, klarer sig mod.

her: generelt om de folkeslag, der bekender sig til islam; muslimen.

jævn (imperativ pluralis).

ban, gør farbar (imperativ pluralis).

pagtens ark med de 10 bud.

stå (gl. imperativ 2. person singularis).

proces.

hentyder til den række af høvdinge eller overhoveder, som styrede Israel i tiden mellem indvandringen i Palæstina og Israels første konge 👤Saul, jf. Dommerbogen.

stræb (imperativ pluralis).

allerede.


gået til ende.

efterforskning.

ikke.

videnskab; filosofi.

digtning.

retsindighed.

dvs.

lære, system af læresætninger.

lære; intellektuel frembringelse.

dvs.

kundskab; videnskab.

kundskabs; videnskabs.

forgæves tilføjede sig skade af (tankemæssig) anstrengelse.

åbenlyst, tydeligt.

må se (optativ).

hvordan.

dvs.

forsvarsværk.

vanartede, degenererede.

vride.

vridningen.

dvs. midjanitternes (efterkommere af 👤Midjan).

ydre glans, pragt.

bluf; pral.

teologer; bogligt uddannede.

forfædre.

holdt for nar; egentlig om (uofficielle) ceremonier ved en (ung) persons optagelse i den akademiske stand.

vildlede, narre.

glitrende (på overfladen).

lånte.

lapper af fornemt tøj.

skal være (optativ).

sten til hindring af indkørsel; chikaner.

kundskab; filosofi.

frelsessag.

kundskab; filosofi.

om han så end er (optativ).

kundskab; filosofi.

slå ind på den rette vej.

med sikkerhed.

overblik.

allusion til 👤Jens Baggesens digt “Hector Klangfod til Paris Riimbeen” i Giengangeren og han selv eller Baggesen over Baggesen (1807) og muligvis også til hesten Rimfakse (Lundgreen-Nielsen 1980, s. 763).

her: de af hans værker, der er lige så vanskelige at forstå som Odins ravnegalder, der på Grundtvigs tid blev regnet for at høre til Den ældre Edda. Digtet var meget vanskeligt at fortolke. I dag menes det at være forfattet på Island i 1600-tallet.

dvs.

lat., ‘tre udgør et kollegium, fire en forsamling’ (overs. GV). Første del af udtrykket sigter både til den gamle romerske retsregel, der tilsiger, at der skal være mindst tre personer til stede, for at en forening kan dannes, og til den tidligere regel, at en universitetslærer havde pligt til at holde forelæsning, når mindst to tilhørere var til stede.

Anvendt litteratur