Grundtvig, N. F. S. Nikolai Edinger Balles Amindelse

En del af punktkommentarerne og bibelstedshenvisningerne i læseteksten er udarbejdet på grundlag af oplysninger i Grundtvig: Sang-Værk. Varianter, noter og registre (1956-1964).

minde.

danernes lund, Danmark.

(næsten betydningsneutralt fyldord i poetisk stil).

dvs. hvælvede.

ypperlig; god.

bliver til trøske, smuldrer.

dragetand; billedligt om legemets tilintetgørelse i graven.

hentyder til Yggdrasil.

dybt bedrøvet.

på stedet.

på jorden.

mon.

fuld af sorg.

dvs. bygd (muligvis Grundtvigs stavemåde).

også.

melodien; klangen.

her: tungemål, sprog.

helsøskende.

vil forbyde (optativ).

skal skænke (optativ).

frembringes.

trøst, hjælp for danskerne; evt. også hentydning til dronning 👤Thyra Danebod.

👤Isajs stub eller slægt, afstamning.

danernes skov, Danmark.

hjertet som et lille udhus.

forstå (imperativ pluralis).

topskud; ypperste frembringelser.

ved.

virksomhed, arbejde.

til næste år; digtet blev trykt i 1816, jf. afsnittet Førstetrykket i tekstredegørelsen.

jubilæums- eller glædesfest, her i anledning af 300-året for reformationens begyndelse den 31. oktober 1517 i Wittenberg.

hentyder til 👤Martin Luther.

også.

her: den del af den himmelske kirke, hvor alteret står; sangkoret i himlen.

højkoret (her: i himlen), dvs. koret ved det midterste kirkeskib, evt. adskilt fra skibet ved opadgående trapper.

det sted (i den himmelske kirke), hvor de danske bisper har plads.

klingede ud.

hentyder til ruinerne af Vor Frue Kirke, København.

jubilæums- eller glædesfest, her i anledning af 300-året for reformationens begyndelse den 31. oktober 1517 i Wittenberg.

hentyder til 👤Martin Luther.

ordspil, dels på adjektivet lutter, dvs. mænd, der er rene og pure i deres forkyndelse af evangeliet; dels på mænd af luthersk teologisk observans.

jubilæums- eller glædesfestens, her i anledning af 300-året for reformationens begyndelse den 31. oktober 1517 i Wittenberg.

bedrøvet, modfalden i sindet.

hentyder til salmen “Hvo ikkun lader Herren Raade”, på Grundtvigs tid kendt fra versionen i Evangelisk-kristelig Psalmebog, nr. 301. Råde betyder styre eller bestemme.

endnu.

således.

hentyder til 👤Martin Luther.

jubilæums- eller glædesfest, her i anledning af 300-året for reformationens begyndelse den 31. oktober 1517 i Wittenberg.

går, drejer rundt; forandrer sig.

vrøvl, usandhed.

Guds ord, jf. Joh 17,17.

endog.

bestemmelse, plan med verden og menneskene.

Helligåndens.

ordspil, dels på overordentlig velsmag (traditionel betydning), dels på, hvordan der er i himlen i det evige liv.

endog.

videnskab; viden.

skarpsindighed, åndrighed af tåber.

sprog, der udtrykker hjertets inderste og dybeste følelser.

bogstaver.

livets bog, hvori de saliges navne står, jf. Åb 21,27.

videnskabs.

hvis ikke; andet end.

vrøvl.

fantasi, uden hold i virkeligheden.

videnskab.

det jordiske, historiske tidsforløbs.

dvs. hvælvede.

gav (præteritum, 2. person singularis).

dvs. at synge.

hentyder til Sankt 👤Laurentius, der blev stegt levende på en rist, og til afbrænding som dødsstraf.

erklæring om fredløshed (her udstedt af kejseren); egl. Rigets akt, af ty. Reichsacht.

bandlysning (her udsendt af paven).

han trodsig eller stolt gik i stor fare; variant af talemåde, jf. Mau 1879, b. 1, s. 286.

dvs. sænkede.

billedligt om den kristne menigheds helt eller forsvarer, jf. “bisper”, dvs. “tilsynsmænd” i ApG 20,28 (Biblia 1787).

revet os (pludseligt) løs, overvældet os.

Guds ord, jf. Joh 17,17.

Bibel.

her: kirke.

mon.

kirkens ruiner.

imod.

nå.

stødt, roligt.

dvs. Dannebrog; danernes flag (etymologisk betydning af Dannebrog på Grundtvigs tid).

lukafet, opholdsrummet.

videnskab.

mon.

vist dansk nationalitet og sindelag; at tone flag, dvs. hejse flaget, er oprindeligt brugt til søs for at vise skibets identitet.

dvs. Dannebrog; danernes flag (etymologisk betydning af Dannebrog på Grundtvigs tid).

heltens, krigerens; forkæmperens.

det fortælles, rygtet siger.

her: sådan som (der).

til graven.

uerfarne og umodne unge mænd.

videnskab; viden.

hentyder til 👤Kristi, jf. f.eks. Joh 14,6.

Helligåndens.

Guds ord, jf. Joh 17,17.

lyder.

viden, visdom.

skaberord eller Guds ord, der skaber det, det udtaler, jf. f.eks. 1 Mos 1,3.

helt; forkæmper.

skjold af diamanter.

de evige boliger, jf. Åb 21,1-4.

herliggjort.

det jordiske, historiske tidsforløb.

i det historiske tidsforløb (i modsætning til evigheden).

ligesom.

videnskab.

det jordiske.

menneskelig klogskab, forstand.

gerning.

kun lidt værdifuldt eller meget let arbejde.

kan (præsens, 2. person singularis).

videnskab.

her: i historien.

(menneskelig) klogskab, visdom.

her: i historien.

fæstnet, holdt fast.

visdom, indsigt.

dvs. blind.

Guds ord, jf. Joh 17,17.

helgeners visdom og indsigt.

kæmpemæssige og heltemodige gerning.

hentyder til 👤Martin Luthers salme “EIn feste Burg ist unser Gott” (1529), (da. Vor Gud han er så fast en borg).

vist Dannebrog, som tegn for kristendommen samt dansk nationalitet og sindelag; at tone flag, dvs. hejse flaget, er oprindeligt brugt til søs for at vise skibets identitet.

det afdøde legeme.

billedligt om salmesangen.

ordspil dels på det gamle voldanlæg Dannevirke ved den dansk-tyske grænse, dels på et åndeligt værn for danskerne.

danernes lund, Danmark.

usvigelige, pålidelige.

👤Kristi, jf. f.eks. Joh 14,6.

ligesom.

lad spotte (optativ).

lad hykle (optativ).

det jordiske, forgængeliges.

må stole tillidsfuldt; må pukke.

Guds ord, jf. Joh 17,17.

ført, flyttet bort; betaget.

endnu.

her: din ånd, dvs. 👤Balles.

her: samtidens.

her: (hvis du) i din kristne tro kun havde levet og var død ud fra.

bestemt, med sikkerhed.

dvs. bliver ormstukken; bliver fordærvet.

på.

bekendtgøres (offentligt).

danernes lund, Danmark.

fløjtelignende blæseinstrumenter med skarp og skinger tone; evt. også orgelpiber (med lys klang).

(dybe klang) fra orgelpiberne i bunden af orglet.

den anden.

endog.

virke uhindret.

endt; udredt.

uden skam.

historien, jf. Grundtvigs tolkning af den nordiske gudinde Saga.

historiens.

det kæmpende og fremragende menneske; her: 👤Balle.

tro (imperativ pluralis).

Guds ord, jf. Joh 17,17.

tro (imperativ pluralis).

herlighedens, de fuldstændigt oplyste, jf. Åb 21,24.

dvs. overgår (‘mon’ er et ikke-betydningsbærende hjælpeverbum).

Anvendt litteratur